Fasáda domu

Mimovládky vyzývajú na úsporu plynu, ministerstvo chce podporiť zatepľovanie

Partneri sekcie:

Dvadsaťjeden mimovládnych organizácií a iniciatív požiadalo vládu, aby vytvorila podmienky na 15-percentnú úsporu plynu do marca 2023. Žiadajú, aby vypracovala plány prípravy na zimu a nahrádzania fosílnych palív celkovo. K ich návrhu sa vyjadrili aj ministerstvá.

Mimovládky pripomínajú, že mnohé krajiny eurozóny už zaviedli opatrenia na zníženie spotreby energií. Organizácie zároveň prišli s návrhom dvanástich opatrení. Ponúkajú spoluprácu zdieľaním údajov či prinášaním príkladov dobrej praxe.

V liste adresovanom vláde organizácie zhrnuli úsporné opatrenia európskych krajín, ktoré by mohli byť inšpiratívne aj pre vládu, samosprávy, domácnosti a firmy na Slovensku. Významné úspory spustili už Holandsko, Fínsko, Taliansko, Nemecko i Španielsko. Upravia napríklad nadmerné a neprimerané využívania klimatizácií, vykurovacích zariadení, osvetlenia, vetrania a dopravy.

Organizácie pripomenuli, že vlády niektorých krajín začali kampane už v apríli. Dokonca aj španielska vláda, ktorá si vyrokovala čiastočnú výnimku z úspor plynu (síce miernejšiu ako Slovensko), zavádza množstvo úsporných opatrení.

„Je načase, aby sme si prestali maľovať naivné obrázky a postavili sa krízovým časom zodpovedným spôsobom. Chválenie sa, že sme si vyrokovali výnimku na spotrebu plynu, ľuďom nepomôže znížiť účty za energie. Vláda by mala minimálne spustiť intenzívnu kampaň k úsporám energie a podporiť rozsiahle riešenia pre samosprávy, domácnosti a firmy vo verejnoprávnych médiách,” uviedla koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

Ako dodala, nevyužili sme poriadne leto, ale pred touto zimou ešte stíhame obmedziť plytvanie energiami. „Na to sa potrebujeme zomknúť a pripraviť sa. Nielen preto, že tak môžeme znížiť našu závislosť od fosílnych palív, ale najmä preto, že bez ohľadu na výnimky, bude zima pre mnohé skupiny obyvateľstva náročná.”

Motivačné schémy aj zníženie dane na obnoviteľné zdroje

Organizácie navrhli viacero úsporných opatrení, ktoré by mohla vláda využiť. Príkladom sú motivačné schémy, ktoré by zvýhodnili tie domácnosti, ktoré by mali najnižšiu spotrebu energií. Odporúčajú aj zníženie dane na izolačné materiály, tepelné čerpadlá, solárne systémy, veterné a geotermálne systémy.

V oblasti dopravy odporúčajú podporu práce z domu, verejnej, zdieľanej a cyklistickej dopravy, ako aj prehodnotenie časov otvárania verejných budov, škôl a úradov tak, aby sa znížili dopravné zápchy.

„V prvom rade je potrebné znížiť energetickú potrebu obnovou budov, ktorou možno šetriť desiatky percent. V roku 2021 povolilo ministerstvo financií využiť len 25 % prostriedkov z Envirofondu. Zvyšných 253 miliónov eur zostalo nevyužitých na jeho účtoch. Tieto prostriedky môžu významne pomôcť s obnovou verejných budov. Tých je na Slovensku až 15-tisíc, pričom tri štvrtiny z nich boli postavené pred 30 až 60 rokmi,” doplnil Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Ministerstvá zareagovali

Ministerstvo hospodárstva podľa TASR na výzvu reagovalo upozornením, že je dôležité zaoberať sa možnými úsporami energií, avšak s čo najmenším vplyvom na hospodárstvo Slovenska i domácností. „Môžeme však konštatovať, že k úspore došlo už počas druhého kvartálu 2022, a to predovšetkým na základe ekonomických faktorov,“ uviedol rezort. Viaceré opatrenia na zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov a realizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti už má podľa ministerstva Slovensko zahrnuté napríklad v Pláne obnovy.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zasa na rokovanie vlády predloží návrh s úspornými opatreniami v budovách a kanceláriách štátnych úradov. „Nebudú medzi nimi chýbať návrhy na štandardizáciu fungovania pracovnej doby v štátnej správe. A to prezenčne štyri dni týždenne s piatym dňom formou home office,“ spresnil rezort v reakcii na výzvu.

Ministerstvo tiež podporí trvalý program zatepľovania obytných domov, výrobcov izolačných materiálov a techniky umožňujúcej alternatívne – nefosílne vykurovanie rodinných a bytových domov, ako aj štátnych inštitúcií. „MŽP je presvedčené, že výnimku, ktorú, pokiaľ ide o spotrebu plynu, Slovensko získalo, treba využiť nie na míňanie fosílnych palív, ale, naopak, na radikálne úspory všade, kde je to možné,“ dodalo ministerstvo.

Klimatická koalícia, TASR