O JAGA GROUP

          JAGA GROUP, s. r. o. je najväčším vydavateľom literatúry z oblasti stavebníctva a bývania na Slovensku. Prostredníctvom sesterskej spoločnosti Jaga Media, s. r. o. pôsobí aj v Česku. Vydavateľstvo so sídlom v Bratislave vzniklo v roku 1993 z dôvodu nedostatku literatúry s tematikou stavebníctva a bývania na Slovensku. Vydáva knižné publikácie, časopisy aj internetové magazíny s […]

          JAGA GROUP, s. r. o. je najväčším vydavateľom literatúry z oblasti stavebníctva a bývania na Slovensku.

Prostredníctvom sesterskej spoločnosti Jaga Media, s. r. o. pôsobí aj v Česku. Vydavateľstvo so sídlom v Bratislave vzniklo v roku 1993 z dôvodu nedostatku literatúry s tematikou stavebníctva a bývania na Slovensku. Vydáva knižné publikácie, časopisy aj internetové magazíny s tematikou stavebníctva, architektúry, bývania a stavebného biznisu. Medzi čitateľov nepatria iba odborníci, ale aj široká verejnosť, ktorá chce krajšie bývať. Knihy od slovenských a českých autorov dopĺňajú preklady úspešných nemeckých, francúzskych či britských titulov.
Viac sa o činnosti vydavateľstva dočítate v časopise Jagazín, ktorý vydáva JAGA pre svojich kamarátov a obchodných partnerov.
 

Jagazin_0107

Jagazin_0108

Jagazin_0208

 
 
Štruktúra produktov vydavateľstva

Populárno-náučné tituly pre cieľového zákazníka

     Populárno-náučné časopisy

Môj dom

Časopis Môj dom začala JAGA vydávať v roku 2002, keď ho kúpila od nemeckej vydavateľskej skupiny Bertelsmann Springer. Vďaka tejto akvizícii vydavateľstvo začalo expandovať a produktové portfólio sa rozšírilo o časopisy. 
 

Urob si sám

Časopis Urob si sám je súčasťou rodiny JAGA od konca roka 2005. Ide o jediný hobby magazín na Slovensku a pokrýva čitateľské potreby slovenských domácich majstrov.
 

Eko dom

Časopis Eko dom je najmladším populárno-náučným časopisom vydavateľstva JAGA. Je určený všetkým záujemcom o efektívne bývanie, úsporu energií a ochranu životného prostredia. Prvé číslo vyšlo v roku 2009 ako príloha k časopisom Môj dom a Urob si sám.

     Populárno-náučné publikácie

Projekty rodinných domov

Edícia Projekty rodinných domov sprevádza JAGU viac ako 10 rokov. Vychádza dvakrát ročne a budúcim stavebníkom prináša vždy nové a zaujímavé projekty.

Renovujeme, staviame, zariaďujeme

Všetko o …
Obľúbená edícia Renovujeme, staviame, zariaďujeme združuje knihy s názvom Všetko o… Vychádza od roku 2000, pričom o tri roky neskôr sa stala monotematickou publikáciou. To jej zabezpečilo úspech u širokej skupiny čitateľov.

Populárno-náučné knihy

Vydavateľstvo JAGA od roku 1996 vydalo množstvo populárno-náučných kníh z oblasti bývania.

     Populárno-náučný internetový portál a i-magazín

Internetový portál a i-magazín www.mojdom.sk

Internetový portál a i-line magazín prevádzkuje vydavateľstvo v spolupráci s najväčšou internetovou spoločnosťou Zoznam.sk a v súčasnosti je jednoznačne najnavštevovanejší internetový produkt o bývaní na Slovensku. Ihneď po spustení v roku 2005 dosiahol portál www.mojdom.sk unikátny počet vstupov za mesiac – viac ako 42 000. V súčasnosti je mesačná návštevnosť štandardne viac ako 180 000 reálnych užívateľov.  

 Tituly pre odbornú verejnosť

     Odborné časopisy

V roku 2003, teda rok po vyjdení časopisu Môj dom, sme začali vydávať časopis ASB určený odborníkom z oblasti z oblasti architektúry, stavebníctva a developmentu.

Prostredníctvom časopisu Stavebné materiály, ktorý vydávame od roku 2005, sme oslovili realizačné spoločnosti a výkonných ľudí v stavebníctve. Vďaka jeho obsahovému zameraniu sa mohol časopis ASB „odbremeniť“ od výsostne stavebných tém a poskytovať viac priestoru architektúre a developmentu.
 
História časopisu TZB sa začala písať v tom istom roku ako história vydavateľstva JAGA. Presne o 15 rokov neskôr – dňa 15. januára 2007, o 15. hodine a 15. minúte, sa ich cesty spojili a časopis obohatil skupinu našich B2B produktov.

Časopis je spoločným periodikom slovenských a českých odborníkov, ktorí sa podieľajú na tvorbe jeho obsahu. Distribuovaný je dvojjazyčne na Slovensku i v Čechách.

Správa budov
Zatiaľ najmladší člen rodiny JAGA ponúka aktuálne informácie z oblasti facility managementu a správy bytových a komerčných nehnuteľností.

     Odborné publikácie

Stavebnícka ročenka

Stavebnícka ročenka prináša odbornej stavebnej verejnosti aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach z oblasti stavebníctva v roku, výhľady, trendy a perspektívy vývoja pre ďalší rok. Prvé vydanie vyšlo v roku 2001.

Odborné knihy

Vydávanie odborných kníh bolo prvým „chlebíčkom“ vydavateľstva JAGA. Prvá odborná kniha vyšla v roku 1994, ročne vydá JAGA okolo 4-5 odborných kníh, ktoré majú na Slovenskom trhu so stavebnou odbornou literatúrou nezastupiteľné miesto.

     Odborný internetový portál a i-magazín

Internetový portál a i-magazín www.asb.sk

Od spustenia portálu a i-magazínu www.asb.sk v roku 2006 určeného profesionálom z oblasti stavebníctva jeho návštevnosť rastie a dosahuje vyše 40 000 reálnych užívateľov za mesiac. Denne aktualizovaný obsah tvoria odborné informácie zo sveta architektúry, staviteľstva a biznisu.
  

História vydavateľstva

1992    
Na Stavebnej fakulte STU v Bratislave vzniká kníhkupectvo JagaTech
 
1993
Vzniká vydavateľstvo JAGA
 
1994    
JAGA vydáva prvý edičný titul: Komerčný katalóg STAVEBNÍCTVO – ARCHITEKTÚRA 1994
 
 1996
Vychádza prvá publikácia edície Projekty rodinných domov
 
1998
Vzrastajúci počet produktov si vyžaduje novú štruktúru a rozdelenie vydávania titulov na populárno-náučné a odborné publikácie
 
2000
Vychádza prvý diel edície Renovujeme, staviame, zariaďujeme
 
2001
JAGA kupuje od vydavateľstva Bertelsmann Springer časopis Môj dom určený laickej verejnosti
Vychádza prvá Stavebnícka ročenka
 
2002
JAGA po dobrých skúsenostiach s akvizíciou časopisu Môj dom siaha po druhom titule od vydavateľstva Bertelsmann Springer – v tom čase už na Slovensku neexistujúcom –, po časopise ASB – architektúra, stavebníctvo, bývanie určenom stavebnej odbornej verejnosti
 
2005    
JAGA kupuje medzi čitateľmi obľúbený časopis Urob si sám
Po deviatich rokoch úspechov s publikáciou Projekty rodinných domov zavádza JAGA vlastné projekty rodinných domov pod značkou Môj dom projekty
Vzniká nový odborný časopis Stavebné materiály, ktorý si svojím zameraním najmä na realizačné spoločnosti a výkonných ľudí v stavebníctve okrem iného kladie za cieľ „odbremeniť“ časopis ASB od výsostne stavebných tém a nechať mu viac priestoru na architektúru a development
Do portfólia nových produktov pridáva JAGA i prvý internetový magazín – denne aktualizovaný portál o bývaní www.mojdom.sk vznikajúci v spolupráci so spoločnosťou Zoznam
 
2006
Vychádzajú prvé „špeciálne“ čísla Môj dom, ktoré si ihneď získavajú veľkú obľubu u čitateľov
Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, bývanie získava vďaka zameraniu na architektov a developerov novú – sviežejšiu a krajšiu tvár
JAGA rozširuje svoje odborné portfólio o už pätnásťročný časopis z oblasti technických zariadení budov – TZB HAUSTECHNIK
Vzniká odborný, denne aktualizovaný internetový portál a on-line magazín www.asb.sk určený profesionálom z oblasti architektúry, stavebníctva i development
 
2007    
JAGA vyhlasuje 1. ročník ASB GALA cien: Osobnosť architektúry a stavebníctva roka, Developer roka a Stavebná firma roka, ktorý sa stal významným podujatím s účasťou popredných predstaviteľov osobností z oblasti stavebníctva na Slovensku
JAGA získava už päťdesiatpäťročný časopis Inžinierske stavby, ktorý na jeseň vychádza v obnovenej česko-slo­venskej podobe ako „federálny“ časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
JAGA predstavuje ďalší nový produkt – tentoraz časopis z oblasti facility managementu Správa budov
JAGA vydáva prvý Jagazín – interný časopis o dianí vo vydavateľstve JAGA pre klientov spoločnosti
 
2008
Vychádza prvé „špeciálne“ ASB
Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, bývanie prispôsobuje novému tematickému zameraniu aj svoj názov a mení ho na ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis
 
2009
Časopis Stavebné materiály je obohatený o dva špeciály – jarný a jesenný
Vzniká nový časopis zo segmentu B2C zameraný na úspory energií s názvom Eko dom
Časopis Urob si sám pre svojich predplatiteľov pripravuje špeciálne číslo časopisu zostavené z praktických návodov
 
JAGA v Čechách
1996    
JAGA rozširuje svoje vydavateľské akti­vity na územie Českej republiky pro­stredníctvom prvého dielu edície Projekty rodinných domů
 
1997 – 2002
Postupne vychádza približne 30 odborných a populárno-náučných publikácií z oblasti stavebníctva, bývania a architektúry
 
2003    
V Prahe vzniká dcérska spoločnosť vydavateľstva JAGA – Jaga Media, s. r. o.
Vychádza lifestylový časopis o bývaní – HOME
 
2004
Vychádza časopis ASB – architektura, stavebnictví, bydlení pre odbornú stavebnú verejnosť
 
 2006   
Vychádza odborný časopis Realizace staveb
 
2007
Produktové portfólio vydavateľstva JAGA dopĺňa internetový magazín o bývaní www.home-bydleni.cz vytvorený v spolupráci so spoločnosťou MAFRA
 
2008    
JAGA spúšťa odborný internetový portál pre stavebnú odbornú verejnosť – denne aktualizovaný i-magazín www.asb-portal.cz
Vychádza prvé číslo časopisu TZB HAUSTECHNIK, ktorý nadväzuje na 16-ročnú tradíciu TZB HAUSTECHNIK vydávaného v SR a na 61-ročnú tradíciu nemeckého časopisu IKZ HAUSTECHNIK