Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Galéria(11)

Nové centrum diagnostiky sa stalo srdcom nemocnice v Považskej Bystrici

Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, skvalitniť a zrýchliť diagnostický proces i skrátiť čakacie lehoty na vyšetrenie. Trenčianska župa sa rozhodla investovať do vybudovania Centra diagnostiky, ktoré je súčasťou považskobystrickej nemocnice.

Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica podarilo vybudovať úplne nový diagnostický pavilón a zabezpečiť pre pacientov komplexnú diagnostiku pod jednou strechou.

Poloha nového pavilónu bola určená z dôvodu priameho napojenia na existujúci urgentný príjem. Je to zároveň poloha v centrálnej časti nemocnice, čo poukazuje na dôležitosť prevádzky, ktorá spĺňa požiadavky nadregionálneho významu a tvorí akési srdce nemocnice.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica

Hlavný vstup je orientovaný do vnútrobloku nemocnice. Čakárenská hala je prepojená s exteriérom cez krytú terasu. Vnútorná prevádzka pozostáva z funkcií ako MRi, CT, RTG, SONO. Prevádzky MRi a CT sú situované po stranách pavilónu, čo umožňuje výmenu zariadení magnetov po uplynutí ich životnosti. Strecha nového pavilónu je zelená, intenzívna. Je prístupná z oddelenia urgentného príjmu.

Zelená pochôdzna strecha ponúka nový rozmer v rámci architektonického riešenia. Slúžiť má predovšetkým na relax a oddych personálu nemocnice i jej návštevníkov.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica | Zdroj: Tomáš Manina

Centrálna poloha pavilónu predurčila aj jeho rovnomerný geometrický tvar, ktorý na seba solitérne viaže pozornosť a podvedome ovláda zvolený priestor. Hlavný vstup je orientovaný do vnútrobloku nemocnice. Zo zadnej strany je hmota prepojená s existujúcou častou spojovacou chodbou.

Príjemné prostredie

Cieľom nového pavilónu bolo vybudovať centrum diagnostiky s prevádzkami, ktoré okrem humánneho charakteru prinesú nemocnici aj ekonomický profit. Architektonické riešenie vychádza z funkčného návrhu prevádzky. Vstupná, čakárenská hala je prepojená s exteriérom cez celozasklenú stenu.

Priestor pred ňou je zastrešený po celej šírke, čo dáva pacientom možnosť čakať v krytom exteriéri. Strecha nového pavilónu je zelená, intenzívna. Je prístupná z oddelenia urgentného príjmu.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica | Zdroj: Tomáš Manina

Okrem vizuálneho a oddychového charakteru má toto riešenie eliminovať aj množstvo tvrdých plôch vo vnútrobloku a obmedziť tak jeho prehrievanie. Tvar a kompozícia svetlíkov slúži aj ako komerčné logo zariadenia. Vnútorná prevádzka pozostáva z funkcií ako MRi, CT, RTG, SONO.

Prevádzky MRi a CT sú situované po stranách pavilónu, čo umožňuje výmenu zariadení magnetov po uplynutí ich životnosti bez nutnosti búrania vnútorných priestorov. Medzi týmito prevádzkami sú situované RTG a SONO, čím sa dosahuje aj optimálny rozstup medzi magnetmi CT a MRi.

Zelená pochôdzna strecha ponúka nový rozmer v rámci architektonického riešenia. Slúžiť má predovšetkým na relax a oddych personálu nemocnice i jej návštevníkov.

S čakárňou sú tieto diagnostické prevádzky prepojené cez prezliekacie kabínky, v prípade MRi a CT sú tieto kabínky aj v kombinácii s toaletou. Zo zadnej strany sú prevádzky napojené na personálno-technickú časť s popisovňou, ktorá je centrálna pre všetky diagnostiky.

Monochromatické spracovanie stien a epoxidových liatych podláh dopĺňa akcentovaný mobiliár. Jednotlivé diagnostické oddelenia sú navzájom odlíšené farebným kódovaním. Steny a strop krytého závetria sú obložené lamelami z červeného smreka, ktorý prechádza aj do interiéru a zmäkčuje sterilnosť vnútorných priestorov.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica | Zdroj: Stoklasa

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica

Typ nehnuteľnosti: Pavilón nemocnice
Výška investície: 2,4 mil. €
Realizácia: 2021 – 2022
Architekti: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Investor: Nemocnica Považská Bystrica, TSK Trenčín
Celková výmera pozemku: 2 982 m2
Zastavaná plocha: 746,2 m2