Nové centrum diagnostiky sa stalo srdcom nemocnice v Považskej Bystrici

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Zdroj: Tomáš Manina

Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti, skvalitniť a zrýchliť diagnostický proces i skrátiť čakacie lehoty na vyšetrenie. Trenčianska župa sa rozhodla investovať do vybudovania Centra diagnostiky, ktoré je súčasťou považskobystrickej nemocnice.

Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica podarilo vybudovať úplne nový diagnostický pavilón a zabezpečiť pre pacientov komplexnú diagnostiku pod jednou strechou.

Poloha nového pavilónu bola určená z dôvodu priameho napojenia na existujúci urgentný príjem. Je to zároveň poloha v centrálnej časti nemocnice, čo poukazuje na dôležitosť prevádzky, ktorá spĺňa požiadavky nadregionálneho významu a tvorí akési srdce nemocnice.

Hlavný vstup je orientovaný do vnútrobloku nemocnice. Čakárenská hala je prepojená s exteriérom cez krytú terasu. Vnútorná prevádzka pozostáva z funkcií ako MRi, CT, RTG, SONO. Prevádzky MRi a CT sú situované po stranách pavilónu, čo umožňuje výmenu zariadení magnetov po uplynutí ich životnosti. Strecha nového pavilónu je zelená, intenzívna. Je prístupná z oddelenia urgentného príjmu.

Zelená pochôdzna strecha ponúka nový rozmer v rámci architektonického riešenia. Slúžiť má predovšetkým na relax a oddych personálu nemocnice i jej návštevníkov.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
NEMOCNICAPBDJI 0099 | Zdroj: Tomáš Manina

Centrálna poloha pavilónu predurčila aj jeho rovnomerný geometrický tvar, ktorý na seba solitérne viaže pozornosť a podvedome ovláda zvolený priestor. Hlavný vstup je orientovaný do vnútrobloku nemocnice. Zo zadnej strany je hmota prepojená s existujúcou častou spojovacou chodbou.

Príjemné prostredie

Cieľom nového pavilónu bolo vybudovať centrum diagnostiky s prevádzkami, ktoré okrem humánneho charakteru prinesú nemocnici aj ekonomický profit. Architektonické riešenie vychádza z funkčného návrhu prevádzky. Vstupná, čakárenská hala je prepojená s exteriérom cez celozasklenú stenu.

Priestor pred ňou je zastrešený po celej šírke, čo dáva pacientom možnosť čakať v krytom exteriéri. Strecha nového pavilónu je zelená, intenzívna. Je prístupná z oddelenia urgentného príjmu.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica | Zdroj: Tomáš Manina

Okrem vizuálneho a oddychového charakteru má toto riešenie eliminovať aj množstvo tvrdých plôch vo vnútrobloku a obmedziť tak jeho prehrievanie. Tvar a kompozícia svetlíkov slúži aj ako komerčné logo zariadenia. Vnútorná prevádzka pozostáva z funkcií ako MRi, CT, RTG, SONO.

Prevádzky MRi a CT sú situované po stranách pavilónu, čo umožňuje výmenu zariadení magnetov po uplynutí ich životnosti bez nutnosti búrania vnútorných priestorov. Medzi týmito prevádzkami sú situované RTG a SONO, čím sa dosahuje aj optimálny rozstup medzi magnetmi CT a MRi.

Zelená pochôdzna strecha ponúka nový rozmer v rámci architektonického riešenia. Slúžiť má predovšetkým na relax a oddych personálu nemocnice i jej návštevníkov.

S čakárňou sú tieto diagnostické prevádzky prepojené cez prezliekacie kabínky, v prípade MRi a CT sú tieto kabínky aj v kombinácii s toaletou. Zo zadnej strany sú prevádzky napojené na personálno-technickú časť s popisovňou, ktorá je centrálna pre všetky diagnostiky.

Monochromatické spracovanie stien a epoxidových liatych podláh dopĺňa akcentovaný mobiliár. Jednotlivé diagnostické oddelenia sú navzájom odlíšené farebným kódovaním. Steny a strop krytého závetria sú obložené lamelami z červeného smreka, ktorý prechádza aj do interiéru a zmäkčuje sterilnosť vnútorných priestorov.

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica
Centrum Diagnostik, Považská Bystrica | Zdroj: Stoklasa

Centrum Diagnostik, Považská Bystrica

Typ nehnuteľnosti: Pavilón nemocnice
Výška investície: 2,4 mil. €
Realizácia: 2021 – 2022
Architekti: Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Investor: Nemocnica Považská Bystrica, TSK Trenčín
Celková výmera pozemku: 2 982 m2
Zastavaná plocha: 746,2 m2

KategórieAktuálneZnačky