Ilustračná fotografia rezidenčného bývania.

Najviac žiadostí o zmenu územného plánu Bratislavy v prospech bývania prišlo z Ružinova

Mesto Bratislava v decembri 2021 zverejnilo výzvu pre developerov a majiteľov pozemkov, ktorá sa týkala zmeny územného plánu v záujme rozvoja nájomného bývania. Možnosť podať žiadosť trvala do konca apríla 2022.

Magistrát v stredu (4.januára) informoval, že mesto celkovo prijalo 128 žiadostí od developerov a vlastníkov pozemkov, z toho podmienky definované vo výzve splnilo po vyhodnotení 92 žiadostí.

Najviac ich je z mestskej časti Ružinov (31), potom nasledovala  Petržalka (14), Rača (11) a Devínska Nová Ves (7). Výzva a spolupráca medzi súkromným sektorom a samosprávou je nástrojom zvýšenia dostupnosti bývania vrátane nájomného bývania. Mesto chce takto overovať možnosti zvýšenia podielu bývania v lokalitách, kde to nie je v rozpore s verejným záujmom.

Ide o lokality, kde to aktuálne územný plán povoľuje v menšom rozsahu, no po zmene funkčného využitia, by bolo možné zastavať dané územia vhodnejšie. To, či lokality spĺňajú predpoklady na zmenu územného plánu v prospech verejného záujmu, preveria urbanistické štúdie.

Posudzovať sa bude predovšetkým občianska vybavenosť daného územia, dopravná a technická infraštruktúra. Až následne bude prebiehať príprava zmien a doplnkov územného plánu, o ktorých budú rozhodovať mestskí poslanci a poslankyne.

Hlavné mesto o jednotlivých žiadostiach už komunikovalo s mestskými časťami. V decembri minulého roka odoslalo developerom a vlastníkom pozemkov usmernenia a navrhli odporúčania ako pripraviť urbanistické štúdie. Tie si budú žiadatelia pripravovať vo vlastnej réžií.

Mestská štúdia o zóne Mlynské Nivy

Vzhľadom na vysoký počet žiadostí z Ružinova, konkrétne v zóne Mlynské Nivy (16 predložených žiadostí od rôznych majiteľov pozemkov), Metropolitný inštitút pripraví  pre toto územie urbanistická štúdiu.

Pôjde tak o prvú mestskú urbanistickú štúdiu, ktorá bude koordinovať záujmy vlastníkov pozemkov a verejný záujem obyvateľov. Po ukončení urbanistických štúdií sa následne verejne prerokujú, vrátane diskusií so zástupcami jednotlivých mestských častí.

Zdroj: mesto Bratislava