Na dobré schodisko musí byť dobrý priestor (profil spoločnosti Intermonex, s. r. o.)
Galéria(7)

Na dobré schodisko musí byť dobrý priestor (profil spoločnosti Intermonex, s. r. o.)

Svetoznáma česká architektka Eva Jiřičná považuje schodisko za kompozičné centrum svojich interiérov, ale aj za významový leitmotív, ktorý prepája rôzne priestory. Svoje o tom vedia aj v spoločnosti Intermonex, ktorá v Dubnici nad Váhom už pätnásty rok vyrába schodiská šité na zákazníkovu mieru. „To, čo je automobilový priemysel v strojárstve, je výroba schodov v drevárstve alebo nábytkárstve,“ hovorí konateľ spoločnosti Intermonex, s. r. o., Ing. Peter ­Vrábel. Inými slovami, schodisko je nábytkom a súčasne stavebnou konštrukciou.


Začnime teda tým najdôležitejším. Čo je to dobré schodisko?
Na dobré schodisko musí byť dobrý priestor a ten sa zase odvíja od samotnej stavby.

Máte možnosť tento priestor ovplyvniť?
V 95 percentách prípadov prichádzame do domu vo chvíli, keď je už na schodisko vytvorený samotný priestor. Vtedy na základe vizualizácií ponúkame dizajn vhodného schodiska. Pri zvyšných piatich percentách realizujeme klientovi schodisko podľa architektových predstáv. Aj vtedy sa mu snažíme splniť jeho materiálové alebo dizajnové nároky na schodisko. Samozrejme, na vytvorenie pohodlného schodiska je dôležitý priestor. Pri obývacej alebo inej izbe nerozhoduje, či bude o 20 cm väčšia, alebo menšia, no pri schodiskách sa niekedy doslova naháňajú centimetre. Je dobré, keď nás už klienti poznajú alebo majú svoje projekty a dajú si ich u nás posúdiť.

Schodisko je zaujímavým architektonickým prvkom. Do akej miery spolupracujete s projektantmi?
Minulosť nám potvrdila, že ak chceme uspokojiť aj toho najnáročnejšieho klienta, musíme aj my vniesť do našej ponuky určitú tvorivosť. Aj preto už niekoľko rokov máme v našej spoločnosti architekta a dizajnéra, ktorí majú v náplni práce styk s klientom a sledovanie nových trendov vo vývoji schodiska. Každý rok sa snažíme priniesť na trh aspoň jeden typ schodiska, a to v závislosti od aktuálnych trendov v architektúre.

Ako sa u vás projektuje schodisko?
Z hľadiska služieb ponúkame klientovi pri návrhu schodiska kompletný servis, s ktorým súvisí aj požiadavka na spoluprácu s architektmi. Pri nej mu ponúkame vizualizáciu, aby si ho klient vedel predstaviť do posledného detailu.

Návrh schodiska vychádza z projektu schodiska. Najprv dostaneme priestor do počítača a potom navrhujeme základné charakteristiky schodiska – počet stupňov, šírku a dĺžku stupňa. Všetko sú to parametre, ktoré vyplývajú z filozofie stavby, ale aj z noriem.

Čo musia schodiská spĺňať?
Nami vyrobené schodiská rešpektujú požiadavky európskych noriem, predovšetkým správny pomer medzi výškou a šírkou schodu, užitočnú šírku schodiska, minimálnu výšku držadla, výšku zábradlia na galérii a pod. Je ideálne, keď návrhy nemusia ísť do extrémov a pritom spĺňajú normu.

Čo nasleduje ďalej?
Jednoduchá otázka, ktorá sa pýta: či bude ľavo-, alebo pravotočivé, či bude jednoštvrtinové, točené, alebo priamočiare, 16- alebo 17-stupňové, akú bude mať dĺžku nástupu či podchodnú výšku a pod. Po tejto základnej charakteristike sa tvorí dizajn. Ten je potom daný konštrukciou, ktorá má rôzne typy a možnosti materiálových a tvarových kombinácií.

Slogan z vášho loga – Schody z dreva – je teda už minulosťou?
Áno, je to len pozostatok z minulosti, pretože sa vyvíjame spolu s náročnosťou našich zákazníkov. Dnes už vieme zrealizovať akékoľvek schodisko, a to v rozmanitých materiálových kombináciách. Pravda, v klasických interiéroch stále dominuje drevo. V modernejších architektúrach sa zase kladie dôraz na kov, oceľ, prípadne sklo, a drevo už potom pôsobí iba ako dekorácia. Aj z toho sa odvíja typologický rozptyl stavieb, ktorý sme schopní obsiahnuť – od rodinného domu až po administratívnu budovu.

Pristavme sa pri vašom názve Intermonex. Ako súvisí so schodiskom?
Intermonex pokračuje vo svojej tradícii, ktorá siaha ešte do čias nášho otca. Ten ako vyučený a pritom bytostný drevár spoločnosť kedysi zakladal a my sme sa pri ňom počas štúdií pozorne učili. Vtedy sa vyrábali interiéry, všetky možné druhy obkladov a nábytkov.

Názov Intermonex by teda mal vystihovať pojmy ako interiér, montáž a exteriér. V realizáciách z ostatného obdobia sme však ubrali z exteriéru, lebo sme sa zamerali najmä na interiérové schodisko.

Kde treba hľadať pridanú hodnotu, ktorá vás odlišuje od konkurencie?
Už som naznačil obsiahly servis podporený vysokou kvalitou výroby a technológie. Dôležitý je aj prístup vo výrobe a, samozrejme, samotná montáž schodiska, ktorú uskutočňujeme prostredníctvom profesionálnych tímov. Uvedomili sme si, že aj pri schodisku všetko so všetkým súvisí. Dôležité je schodisko nielen navrhnúť a vyrobiť, ale ho aj vedieť predať, namontovať a neskôr poskytnúť kvalitný servis.

Ktoré sú najžiadanejšie typy schodiska?

Ide o odľahčené typy konštrukčných schodísk, pri ktorých je viac kovu a menej dreva. Najatraktívnejšie sú aj najmodernejšie alternatívy, kde schodiská sú už bezschodnicové. Pri nich sa vníma hrúbka stupňa, pričom z podstupnice vidno už len stúpajúci lem. Ten môže byť opäť v kombinácii s antikorom alebo so sklom.

Zaostrime na vašu obchodnú stratégiu. Zostáva Slovensko aj naďalej vaším prioritným trhom?
Áno, Slovensko je naďalej našou prioritou, pretože aj výsledky potvrdzujú, že sa nám tu darí. Pravda, ak by sme zvýšili kapacity, môžeme expandovať aj ďalej. Naším dôležitým trhom je Česká republika, kde pôsobíme šiesty rok, a z ďalších susedných štátov je to najmä Rakúsko. Máme ambície dostať sa aj na ďalšie trhy, ale to závisí od aktuálnej stavebnej produkcie v danom štáte.

Na Slovensku sú tieto čísla zatiaľ pozitívne. Koľko zamestnávate ľudí a ako vyzerá vaša aktuálna produkcia?
Zamestnávame približne päťdesiat ľudí. Štyridsať z nich je priamo vo výrobe v centrále v Dubnici nad Váhom, zvyšok v strediskách po Slovensku a Českej republike. Ročne vyrobíme asi 800 schodísk, z toho 60 percent zostáva na Slovensku. Tieto čísla hovoria o našej veľmi dobrej pozícii, ale svoju konkurenciu neustále sledujeme a analyzujeme. Ani v najmenšom si nepripúšťame zaspanie na vavrínoch.

Vidíte na Slovensku výrazné brzdy na trhu, ktoré by vám bránili vo vašej podnikateľskej expanzii?
Čím ďalej, tým viac začína byť problém s kvalifikovanou pracovnou silou. Tento problém sa neustále stupňuje a, žiaľ, na obzore stále nevidím výrazné zlepšenie.

Ako to riešite vo vašej spoločnosti?
Vždy sme sa snažili vychovať si vlastných zamestnancov. To sa nám však darilo iba dovtedy, kým tu boli školy pripravujúce mladé talenty v našom odbore. Kedysi mali u nás prax a po záverečných skúškach vždy jeden-dvaja v Intermonexe aj zostali. Žiaľ, vývoj na trhu sa trochu obracia proti nám. Školy nejako prestávajú dodávať potrebných absolventov a už dlhšie pretrváva problém s kvalifikovanou silou. Ako som však už spomenul, nie je to len náš problém.

Ako svojich zamestnancov stimulujete?

Samozrejme, nových zamestnancov sa snažíme motivovať naším riadiacim prístupom. Ten by nemal byť direktívny, ale predovšetkým rešpektujúci danú individualitu. Všetko je založené na báze korektného vzťahu k zamestnancovi, do ktorého sa snažíme investovať.

Neuvažovali ste, že vo svojom výrobnom programe prejdete aj na iný produkt ako na schodisko?
Technologicky by sme vedeli vyrobiť čokoľvek, ale stále zostávame pri schodiskách. Kedysi sme sa rozhodli robiť jednu vec, a to poriadne. Stále sa tohto predsavzatia držíme.

Každé schody niekam vedú – či už dole, alebo hore. Kam by vás mali doviesť?
Stále chceme uspokojovať nášho klienta. Momentálne vieme viac schodísk predať ako vyrobiť. Možno to tiež znamená, že by sme mohli trochu narásť. Rozhodne chceme investovať do logistiky, lebo tá je potrebná aj z hľadiska fungovania celej firmy. Keď som doštudoval, myslel som si, že nám postačia traja-štyria ľudia a nejaká dodávka. Postupne sa to nabaľovalo, a dnes sme už pri moderných softvéroch a aplikáciách súčasných technológií. A tie chceme neustále zdokonaľovať, aby sme nezaostávali ani morálne. Kam nás však schody ďalej povedú, to teraz ešte nevieme…

Ľudo Petránsky
Foto: Intermonex