Má prístup aj zo strechy. Knižnica Maya Somaiya sa vynára zo zeme ako vlnobitie

Partneri sekcie:

Elegantne sa vynára z povrchu zeme ako jemné vlnobitie. Je to prirodzený magnet pre deti, ktoré sa chcú vzdelávať prostredníctvom hry. Podstatu subtílnej knižnice organických tvarov pri škole Sharda School tvorí oblúková tehlová škrupinová konštrukcia. Je vytvorená tak dômyselne, že zvíťazila v súťaži Brick Award 2020 v kategórii Building Outside the Box zameranej na inovatívne architektonické koncepty a spôsoby použitia tehál aj nové stavebné technológie.

Mesto Kopargaon má okolo 70-tisíc obyvateľov a nachádza sa v indickom štáte Maháraštra situovanom na západe indického polostrova. Počtom obyvateľov je to druhý a rozlohou tretí najväčší štát v Indii. Zároveň je najbohatším štátom federatívnej Indie, pričom hlavným mestom štátu je jedno z najväčších miest v Indii Bombaj.

Čo je však zaujímavé, až takmer 15 % populácie Kopargaonu sú deti do šesť rokov. To vytvára dostatočnú základňu pre budúcnosť mesta a zároveň priestor na tvorbu škôl a budov s nimi súvisiacich.

Školská knižnica Maya Somaiya
Strecha knižnice je pochôdzna.
Podstatu subtílnej knižnice organických tvarov pri škole Sharda School tvorí oblúková tehlová škrupinová konštrukcia.
Tvar knižnice sa elegantne vynára z povrchu zeme ako jemné vlnobitie.
Tvorcovia knižnice analyzovali viacero materiálových konfigurácií – od betónových škrupín až po tehlové klenby – pri výstavbe tejto malebnej „architektonickej krajiny“.
Interiér knižnice.
Interiér má variabilné priestorové systémy sedenia. Široké podlahové stoličky sa môžu usporiadať po obvode knižnice na samostatné štúdium, ale aj nasmerovať do jej stredu na spoločné štúdium.
Pohľad na osvetlený interiér zvonku.

Impulz pre detské hľadanie

Projektanti dostali k dispozícii pôvodne neatraktívny úzky pás voľného pozemku medzi existujúcou školou Sharda School, farmou a trafostanicou. Autori chceli vytvoriť akýsi impulz pre detské hľadanie, prekážku, ktorá by deti zastavila a prinútila vojsť dnu do knižnice a niečo si prečítať alebo sa len tak voľne prejsť po jej streche.

„Širšie okolie mesta má svoje sociálne limity pri vyučovacom procese, a preto sme chceli k škole pridať čosi, čo by deti z osád lákalo študovať aj po samotnom vyučovaní,“ hovoria architekti z atelié- ru Sameep Padora & Associates.

„Už pri prvej návšteve tohto miesta sme si uvedomili výrazné množstvo školských stavieb s geodetickými štruktúrami, ktoré postavili stavební inžinieri pred nami. A tak sme s povzbudením pokračovali v projekte, ktorý akosi prirodzene vyplynul zo stavebnej inteligencie architektonickej pamäti.“

Interiér má variabilné priestorové systémy sedenia. Široké podlahové stoličky sa môžu usporiadať po obvode knižnice na samostatné štúdium, ale aj nasmerovať do jej stredu na spoločné štúdium.
Interiér má variabilné priestorové systémy sedenia. Široké podlahové stoličky sa môžu usporiadať po obvode knižnice na samostatné štúdium, ale aj nasmerovať do jej stredu na spoločné štúdium. | Zdroj: Edmund Sumner

Hľadanie inšpirácií

Tvorcovia knižnice analyzovali viacero materiálových konfigurácií – od betónových škrupín až po tehlové klenby – pri výstavbe tejto malebnej „architektonickej krajiny“. „Uchvátila nás materiálová efektívnosť katalánskej kachľovej klenby zo 16. storočia a jej rozvinutie španielskym stavebným inžinierom Rafelom Gustavinom Morenom v 19. storočí,“ približujú svoje inšpiračné zdroje.

„Práve Gustavino je autorom systému Tile Arch, patentovaného v USA v roku 1885, ktorý sa používal na stavbu robustných samonosných oblúkov a klenieb prostredníctvom zámkových terakotových dlaždíc a vrstiev malty,“ hovoria.

„Ďalším inšpiračným zdrojom bol pre nás uruguajský inžinier Eladio Dieste z 20. storočia, fascinovala nás jeho neuveriteľná práca so stavebným detailom. Pri spracovaní konkrétneho zadania sme na vytvorenie čistej kompresnej formy použili softvér Rhino Vault, vyvinutý spoločnosťou Block Research Group na ETH v Zürichu,“ dodávajú architekti.

Strecha knižnice je pochôdzna.
Strecha knižnice je pochôdzna. | Zdroj: Edmund Sumner

Variabilita interiéru i materiálov

Knižnica sa nachádza na križovatke každodennej študentskej rutiny. Počas svojej dvojročnej existencie sa stala vyhľadávaným objektom prístupným z viacerých strán – dokonca aj zo strechy. Samotný interiér má variabilné priestorové systémy sedenia.

Široké podlahové stoličky sa môžu usporiadať po obvode knižnice na samostatné štúdium, ale aj nasmerovať do jej stredu na spoločné štúdium. Samostatne štruktúrované okná s priečnymi profilmi zvyšujú stabilitu stavby a prinášajú jej energetickú hospodárnosť. Súčasťou technológie výstavby tohto projektu bolo aj preskúmanie starodávnych binárnych súborov z globálneho aj miestneho aspektu.

Stavebná paradigma južnej Ázie sa často prejavuje v rámci prísnych formálnych obmedzení, a to aj na úkor materiálovej efektívnosti. „Pri našom úsilí o efektivitu materiálov a konštrukcií tehlových škrupín sme využili rozsiahly globálny ,networking’ pri hľadaní postupov, a tým sme obohatili regionálnu stavbársku tradíciu,“ dodávajú architekti.

Knižnica nezaujala len porotcov na Brick Award 20. Zvíťazila už aj na celosvetovej architektonickej súťaži Building of the Year 2019 v rámci kategórie Educational Architecture (architektúra z oblasti školstva a vzdelávania).

Tvorcovia knižnice analyzovali viacero materiálových konfigurácií – od betónových škrupín až po tehlové klenby – pri výstavbe tejto malebnej „architektonickej krajiny“.
Tvorcovia knižnice analyzovali viacero materiálových konfigurácií – od betónových škrupín až po tehlové klenby – pri výstavbe tejto malebnej „architektonickej krajiny“. | Zdroj: Edmund Sumner

KNIŽNICA MAYA SOMAIYA

Miesto: Kopargaon, štát Maháraštra, India
Architekt: Sameep Padora & Associates, Maháraštra, India
Termín výstavby: 2018
Úžitková plocha: asi 575 m2

TEXT: Ľudovít Petránsky