Materské centrum Kvietok v Rohožníku otvorili aj vďaka podpore Ceny Holcim

Materské centrum Kvietok úspešne dokončilo rekonštrukciu priestorov, ktorá sa začala v júli tohto roka. Keďže samotná realizácia prebiehala veľmi rýchlo, MC Kvietok mohlo začať pripravovať rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia už v auguste tohto roku. Materské centrum Kvietok nájdete otvorené až štyri krát týždenne a to dopoludnia aj popoludní a čoskoro v ňom začne fungovať aj logopedická poradňa.

Rekonštrukcia priestorov Materského centra Kvietok v Rohožníku má poslúžiť na stretávanie sa rodičov a rozvoj ich detí. Projekt Materské centrum Kvietok získal podporu v súťaži Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie.

„Cieľom projektu bolo vytvoriť priateľské rodinné centrum pre všetkých, ktorí majú záujem sa stretávať s ostatnými rodinami v harmonickom, bezpečnom a hygienicky nezávadnom prostredí, v ktorom by sa deti cítili dobre a spokojne,“ uviedla koordinátorka projektu Gabriela Kucmenová. „Predpokladáme vysokú návštevnosť materského centra, vrátane vonkajšieho detského ihriska, denne minimálne v počte 20 mamičiek s deťmi,“ dodáva pani Kucmenová.

„Materské centrá fungujú v mnohých mestách a obciach Slovenska a sú veľmi obľúbené a úspešné. Tento projekt vznikol vďaka veľkému záujmu obyvateľov Rohožníka a pre nás je veľkou cťou podporiť takýto projekt,“ uviedol Peter Robl z Holcim Slovensko. Obecný úrad v Rohožníku poskytol priestor, pre ktorý bol vypracovaný projekt rekonštrukcie s celkovými nákladmi vyše 103 tisíc korún. Holcim Slovensko podporil projekt finančnou čiastkou 70 tisíc slovenských korún, zvyšnú sumu MC Kvietok získal ako podporu na logopedickú poradňu z ČSOB, prostredníctvom Komunitnej nadácie Bratislava. Do projektu sa zapojili aj miestni obyvatelia, ktorí prispeli k realizácii projektu tým, že darovali stavebný materiál. Na rekonštrukčných prácach MC Kvietok sa podieľali členky spolu s manželmi, obyvatelia Rohožníka, Obecný úrad a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetci sa zapojili do projektu dobrovoľnou prácou, a podľa možností aj finančnou alebo materiálnou pomocou.

Materské centrum je otvorené pre mamičky s deťmi, pre oteckov, starých rodičov a budúce mamičky. MC Kvietok pripravuje a participuje na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ktoré sú určené pre širokú verejnosť nie len z Rohožníka, ale aj z okolitých obcí. Projekt by mal byť prínosom pre deti, ktorým bude MC Kvietok prechodom medzi domácim prostredím a starostlivosťou v materskej škôlke. Deti sa tu môžu učiť bez odlúčenia svojich rodičov a v prítomnosti iných rovesníkov. Taktiež ženy na materskej dovolenke, ale aj budúce mamičky tu môžu rozvíjať svoju osobnosť, zapojiť sa do práce v MC Kvietok a znížiť svoj pocit izolácie. MC Kvietok dostal už aj prvé pozitívne odozvy od mamičiek. „Každá mamička chce to najlepšie pre svoje dieťa, a pokiaľ sa budeme aj naďalej stretávať s takýmto prístupom, ochotou a podporou, materské centrá majú veľkú budúcnosť,“ uviedla nemenovaná mamička.