Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Juraj Droba: Výpadok financií pre kraj nenecháme len tak

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja neprekročí dve červené čiary – v školách a zariadeniach sociálnych služieb sa bude kúriť.

V rozhovore s Jurajom Drobom sa dozviete:

  • Budú sa pre potreby BSK meniť ďalšie brownfieldy?
  • Dokáže kraj čerpať viac peňazí z Európskej únie?
  • Ako sa zvýšené ceny energií dotknú zariadení sociálnych služieb?
  • Pripravuje sa kraj dostatočne na prílev nových obyvateľov?
  • Aké zámery preklápa BSK do územného plánu?

Do druhého volebného obdobia na poste predsedu presahujú dôsledky vysokej inflácie a rasty cien energií aj stavebných materiálov, čo sa prejavilo v opatreniach vlády a následne v rozpočte samospráv. Rozvoj bratislavského regiónu môžu tieto vonkajšie vplyvy čiastočne pribrzdiť. Iné vplyvy, ako vysoký ekonomický potenciál, záujem obyvateľstva o rezidenčnú výstavbu či dobudovanie dopravnej a sociálnej infraštruktúry, zasa vytvárajú tlak smerom vpred.

V čom je výhoda a v čom nevýhoda BSK v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska?

BSK je metropolitným regiónom, z hľadiska Európskej komisie (EK) sme medzi TOP 15 najrozvinutejšími regiónmi z pohľadu HDP. To však nepoukazuje na kvalitu života, nie je tam priama úmera. Máme obrovský štrukturálny aj investičný dlh, ktorý sa za 21 rokov existencie žúp na Slovensku nepodarilo zlikvidovať.