Hojsík kritika Obnov dom

Europoslanec Hojsík kritizuje dotácie na obnovu domu, minister Budaj sľubuje menej byrokracie

Ministerstvo životného prostredia SR sa ohradilo voči publikovaným tvrdeniam člena strany Progresívne Slovensko a europoslanca Martina Hojsíka. Ten kritizuje výsledky Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá má na starosti výzvu Obnov dom.

Europoslanec Martin Hojsík na sociálnej sieti Facebook negatívne zhodnotil realizáciu výzvy Obnov dom z Plánu obnovy v gescii ministra životného prostredia Jána Budaja a nazval ju dokonca strašidelnou.

„Dotačná výzva na obnovu rodinných domov bola spustená v októbri 2022. Bol stanovený národný cieľ na úrovni 4 000 podpísaných zmlúv do konca minulého roka. Podľa informácií na oficiálnej stránke výzvy do konca januára 2023 rezort evidoval 2 272 záujemcov o podpis zmluvy. Pričom len 22. decembra 2022 sa oficiálne podpísala prvá,“ zosumarizoval jej výsledky na začiatok.

A v kritike pokračoval: „Namiesto jednoduchého – na občana orientovaného mechanizmu – rezort vytvoril obludný administratívny labyrint s neistým výsledkom. Sociálne ohrozené skupiny, dôchodcov či matky samoživiteľky poslal Ján Budaj do banky vybaviť si úver. Asi nikoho neprekvapuje, že záujem o dotáciu na obnovu nehnuteľnosti už takmer vôbec nerastie. Celý príspevok totiž štát vyplatí až spätne, po rekonštrukcii a zdokumentovaní žiadosti. Navyše ani zvýhodnená podpora vo výške 95 % nákladov nie je nastavená na energetickú chudobu, ale počet detí bez ohľadu na príjmy domácnosti.“

Podľa Martina Hojsíka je nevyhnutné, aby štát spustil masívnu podporu rozvoja zelených zdrojov energie a energetickej efektívnosti: „Vytvorí tak nové pracovné miesta v regiónoch, zníži závislosť Slovenska od fosílnych palív a predovšetkým pomôže domácnostiam ušetriť financie či zhodnotiť svoju nehnuteľnosť.“

Ministerstvo sa bráni, problémom bola nejednotná metodika

Na jeho slová zareagovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), ktoré sa voči týmto tvrdeniam ohradilo konkrétnymi číslami. „Od vyhlásenia výziev v polovici októbra 2022 vybavili pracovníci regionálnych kancelárií 6 137 návštev klientov, 17-tisíc telefonátov a 1 170 e-mailov. Na Zelenej linke, pohotovostnom kontakte MŽP SR na prijímanie podnetov od občanov, za toto obdobie zaznamenali 16-tisíc telefonátov,“ zverejnilo na svojom Facebookovom účte.

Z týchto spolu 40 307 kontaktov bolo zatiaľ predložených 2 481 žiadostí, čo tvorí približne 8 % predpokladaného množstva záujemcov na obnovu 30-tisíc rodinných domov. „Plán obnovy končí o 3 roky a 10 mesiacov, v decembri 2026. Keďže SAŽP skontaktovala a spracovala za obdobie od 15. októbra 2022 do konca januára 2023 celkom 8 % z cieľového množstva záujemcov, potom toto tempo stačí na splnenie stanoveného cieľa,“ uviedlo ministerstvo.

Ako ďalej vysvetlilo, k mesačnému omeškaniu pri schvaľovaní žiadostí prišlo z dôvodu nejednotnej metodiky potvrdení o vydaní stavebného povolenia alebo ohlásenia drobných stavebných úprav jednotlivými stavebnými úradmi obcí.

„Na základe toho prebehla v mesiaci november 2022 konzultácia s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v januári 2023 bola zaslaná žiadosť o usmernenie aj novovytvorenému Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. V spolupráci s NIKA bolo následne vydané Usmernenie č. 3 k aktuálnym výzvam Obnov dom a od občanov sa už žiadne potvrdenia o povolení stavby alebo prerábky nebudú vyžadovať,“ upresnilo ministerstvo.

Pomoc aj pre ľudí postihnutých energetickou chudobou

MŽP SR plánuje v ďalšej výzve významné zjednodušenia, ktoré urýchlia čerpanie. Zároveň pripravuje nové produkty pre menej solventných záujemcov a záujemcov nachádzajúcich sa vo sfére energetickej chudoby.

„Aj na základe podnetov, ktoré sme dostali pri oboch pilotných výzvach, plánujeme zmenu podmienok pre budúce výzvy, aby sme urýchlili vybavovanie žiadostí, zvýšili počet potenciálnych žiadateľov či umožnili čerpanie finančných prostriedkov tak, aby všetky náklady vo fáze uskutočnenia rekonštrukcie nepadali na plecia žiadateľov,“ podotkol dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa šéfa envirorezortu doterajšie skúsenosti ukazujú, že po zmene aktuálnych podmienok bude mať v budúcich výzvach potenciál na úspešné doriešenie až 90 % všetkých žiadostí. V aktuálnych výzvach mali majitelia starších rodinných domov najväčší záujem o zateplenie fasády, výmenu strechy a okien, obnovu stropu suterénu a tepelné čerpadlá.

Niektoré prekážky MŽP podľa vlastných slov odstraňuje postupne, pretože ich nebolo možné vyriešiť pred spustením výzvy. „Doterajšie skúsenosti nás vedú k tomu, aby sa pri hodnotení každej žiadosti kládol dôraz na proklientský prístup s cieľom neprenášať byrokratickú záťaž, ktorú si vynucujú európske pravidlá na žiadateľov. V súčasnosti týždenne klientské centrá spracujú v priemere 145 žiadostí, čo chceme zdvojnásobiť,“ doplnilo ministerstvo.

red