IMG 3338 1536x1152

Manderlák vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku

Polyfunkčný dom v centre Bratislavy, zvaný Manderla či ľudovo Manderlák, vyhlásili začiatkom septembra za národnú kultúrnu pamiatku. Informuje o tom Pamiatkový úrad SR na sociálnej sieti s tým, že ide o ikonickú stavbu moderny na území Bratislavy, ktorá bola zároveň prvou výškovou stavbou na Slovensku.

Dom na Námestí SNP pri Starej tržnici bol vybudovaný medzi rokmi 1934 – 1935 podľa projektu architektov Christiana Ludwiga, Emericha Spitzera a Augustína Danielisa. Spája v sebe bytovú a obchodnú funkciu.

„Vybudovanie polyfunkčného domu Manderla bolo investičnou akciou úspešného obchodníka s mäsom Rudolfa Manderlu a právnika Artura Wollnera. V otvorenom parteri vrátane pasáže našiel svoje miesto rad obchodných prevádzok vrátane veľkej predajne mäsa a mäsových výrobkov firmy Manderlu,“ priblížil Pamiatkový úrad SR.

Na prvom poschodí bola umiestnená legendárna kaviareň Grand, v ktorej sa stretávali spisovatelia, výtvarníci a herci. Dom sa tak stal jedným z neformálnych bratislavských kultúrnych centier.

„Objekt si dodnes čiastočne zachoval punc miesta stretnutí a stal sa architektonickou ikonou centra mesta,“ skonštatoval úrad. Výškový objekt je podľa neho od svojho vzniku až dodnes jednou z najcharakteristickejších pohľadových dominánt centra hlavného mesta. „Ako doklad podnikateľských, architektonických a staviteľských ambícií Bratislavy v medzivojnovom období,“ podotkol.

Fotografia centra Bratislavy s budovou Manderláku z roku 1988.
Fotografia centra Bratislavy s budovou Manderláku z roku 1988. | Zdroj: TASR