Konferencia Tepelná ochrana budov 2021 bude pre pandémiu online

V súvislosti s protipandemickými opatreniami a nástupom vírusového variantu omikron sa zmenila organizácia ďalšieho ročníka konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. Prebehne online za nižší poplatok.

Organizátori s poľutovaním oznámili, že vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s koronavírusom sa rozhodli zrušiť prezenčnú formu konania 21. medzinárodnej konferencie TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021 – Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov v dňoch 2. – 4. 2. 2022 v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

Online konferencia
Konferencia sa bude konať v dňoch 2. – 4. 2. 2022 online formou.

Na základe doručených záväzných prihlášok a uhradených účastníckych poplatkov zašlú na e-mailovú adresu účastníka link, cez ktorý sa pripojí  a zúčastní sa na konferencii online.

Zníženie poplatkov
Účastnícky poplatok sa vzhľadom na online konanie znižuje a upravuje takto:
Prednášateľ 60 €
Člen SKSI , ČKAIT, SStVTS 80 €
Účastník 100 €

Prihlásení účastníci, ktorí nestačili uhradiť účastnícky poplatok, môžu uhradiť poplatok dodatočne do 31. 1. 2022. Link sa zasiela len účastníkom s uhradeným poplatkom.

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na zborník, ktorý je vytlačený a bude zasielaný na adresy účastníkov spolu ostatnými dokumentmi a s vyúčtovacou faktúrou, ktorá bude v prípade vyššieho účastníckeho poplatku dobropisovaná na účet, z ktorého bola uhradená. Do nákladov sú zahrnuté náklady spojené s prípravou konferencie a 2 technické informácie OZ ZPZ, poštovné a pod.

„Veríme, že účastníci pochopia a budú tolerovať snahu organizátorov konferencie chrániť ich pred nákazou omikronom, keďže táto pandemická vlna má vrcholiť práve na konci januára a na začiatku februára 2022.
Ďakujeme za porozumenie a zachovanie priazne pri organizovaní tejto konferencie a budúcich podujatí, ktoré veríme, že budú v pokojnom režime. 22. medzinárodná konferencia 2023 sa uskutoční v hoteli Patria na Štrbskom Plese v dňoch 10. – 12. mája 2023,“ uviedli k vzniknutej situácii prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. (odborná garantka) a Ing. Eugénia Kiselyová (organizačná garantka knferencie).

SLOVENSKÁ STAVEBNÁ VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLOČNOSŤ
Koceľová 15, 815 94 Bratislava
e-mail:stav@zsvts.sk