Zdravý interier

Udržateľná obnova objektov je nevyhnutná, nezdravé bývanie sa týka každého piateho obyvateľa

Partneri sekcie:

Najnovšia štúdia Healthy Homes Barometer 2022 odhaľuje, aký je skutočný stav budov v Európe. Udržateľná obnova objektov je nevyhnutná, viac ako 15 % Európanov totiž žije v nepriaznivých bytových podmienkach. Ako sú na tom Slováci?

Na európskej úrovni žije 50 miliónov európskych domácností v energetickej chudobe. Mnohé z nich dokonca nie sú schopné v zime vykurovať svoje domovy. Na Slovensku je podľa prieskumu každý piaty obyvateľ Slovenska vystavený rizikám zníženej kvality vnútorného prostredia, ako sú vlhkosť, nedostatok denného svetla, nadmerný hluk alebo chlad.

Zdravotné dôsledky rizikových aspektov vnútorného prostredia, ako sú hluk, vlhkosť, nedostatok tepla a svetla, sa môžu prejaviť vo forme astmy, dýchacích problémov a kardiovaskulárnych ochorení. Ak ste vystavení všetkým štyrom, vaše zdravotné riziká sa zvyšujú. Je štyrikrát pravdepodobnejšie, že váš zdravotný stav bude horší ako stav osoby žijúce v zdravej budove. Toto číslo sa ešte zvyšuje v prípade detí.

Teplota v interiéri a pocit pohody

Okrem vplyvu na zdravie umožňujú nové analytické metódy zdokumentovať aj vplyv zlého vnútorného prostredia na pohodu a spokojnosť so životom. Jeden z prekvapujúcich výsledkov tohto výskumu ukazuje, že život so zlým alebo žiadnym vykurovaním má rovnaký vplyv na pohodu a životnú spokojnosť ako odlúčenie od partnera.

Pre 27 % slovenských občanov s nízkymi príjmami, ktorí si nedokážu udržať teplo vo svojich domovoch, je potenciálny vplyv na ich pohodu významný. Okrem toho ľudia postihnutí všetkými štyrmi rizikami vnútornej klímy päťkrát častejšie uvádzajú, že sú nešťastní.

Vykurovanie
Podľa prieskumu má život so zlým vykurovaním rovnaký vplyv na pohodu a životnú spokojnosť ako odlúčenie od partnera. | Zdroj: iStock

Rekonštrukciou k zdraviu aj šťastiu?

Údaje v novom prieskume Healthy Home Barometer 2022 jasne ukazujú, aké hodnoty prináša rekonštrukcia pre zdravie, šťastie a ako vplýva na životné prostredie. Odhaľujú tiež, aké naliehavé sa stalo dôstojné a cenovo dostupné bývanie. Viac ako 15 % Európanov žije v nepriaznivých bytových podmienkach a 50 % nemá dostatok úspor na udržanie bežnej životnej úrovne dlhšie ako tri mesiace.

Obnovou budov majú politici možnosť investovať nielen do zdravia občanov, ale aj do hospodárstva. Ukázalo sa, že zníženie vlhkosti a dostatok denného svetla v obytných budovách na Slovensku prinesie do roku 2050 okrem zlepšenia energetickej účinnosti a zlepšenia vplyvu na životné prostredie aj ekonomické prínosy vo výške viac ako 145 miliónov eur.

Európa je na prahu vlny renovácií, ktoré môžu riešiť klimatickú krízu dekarbonizáciou nášho stavebného fondu. Preto je teraz čas na renováciu a vytváranie udržateľnejších, odolnejších budov a zdravších domov.

Kľúčové zistenia prieskumu

  • Viac ako jeden z piatich obyvateľov Slovenska je vystavený zníženej kvalite vnútorného prostredia.
  • 27 % slovenských občanov s nízkym príjmom nie je schopných svoj domov dostatočne vykurovať či udržiavať svoje domovy dostatočne teplé.
  • 50 miliónov európskych domácností žije v energetickej chudobe, pričom mnohé z nich nie sú schopné v zime vykurovať svoje domovy.
  • Vetranie je jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob ochrany vnútorných priestorov pred vírusmi prenášanými vzduchom.
  • Ľudia vystavení všetkým štyrom rizikám vnútorného prostredia sa päťkrát častejšie cítia nešťastní ako ľudia žijúci v zdravých domoch.
  • Na Slovensku môže zvýšenie kvality bývania priniesť do roku 2050 okrem zvýšenia energetickej účinnosti aj úspory vo výške viac ako 145 miliónov eur.

Medzinárodná štúdia Healthy Homes Barometer sa zameriava na preskúmanie súvislostí medzi bývaním a zdravím. Tohtoročný barometer je čerstvou kompiláciou faktov, postrehov a výskumov, ktoré uskutočnila predovšetkým nezisková organizácia RAND Europe.

Velux