konferencia facility management 2011
Galéria(2)

Konferencia Facility management 2011

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov a s podporou Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM) usporiadala v dňoch 5. a  6. októbra 2011 už deviaty ročník konferencie Facility management 2011. Konferencia sa uskutočnila v Bratislave s odbornou garanciou prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., a doc. Ing. Viery Somorovej, PhD.

konferencia facility management 2011 5400 big image
Priebeh konferencie sa členil do piatich sekcií: Facility management,  Správa budov, Prevádzka, oprava a údržba budov, Energetický manažment a Informačné technológie.

Cieľom podujatia bolo informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v tejto oblasti. Prednášajúci priniesli vo svojich prednáškach mnohé zaujímavé informácie – či už z oblasti tvorby európskej normy Facility management, BOZP ako súčasti správy a údržby domov, alebo mnohých ďalších oblastí.

Konferencie sa zúčastnili vzácni zahraniční hostia – prišli doc. Bessonov, CSc., z Fakulty ekonomiky a riadenia z Jekaterinburgu (Ruská federácia) a arch. Ognyanová z Bulharska, ktorí informovali o súčasnom stave facility managementu vo svojich krajinách. Prof. Redlein z Technickej univerzity vo Viedni vysvetlil princíp fungovania facility managementu na svojom pracovisku. Pri takejto účasti bolo veľmi príjemné a užitočné vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať bližšie kontakty.

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

–>–>