Tomáš Funtík

Konferencia BIM 2020: Najdôležitejšie otázky a odpovede

V poradí šiesta Národná BIM konferencia sa uskutoční už 15. októbra. Každý rok prináša pohľad na aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša. Viceprezidentovi BIM Asociácie Slovensko Tomášovi Funtíkovi sme položili sedem otázok aby ste vedeli všetko, čo vedieť potrebujete.

Čo je cieľom konferencie BIM?

Národná BIM konferencia každoročne ponúka pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša. Máme pokryté oblasti inžinierskych stavieb, ako aj pozemného staviteľstva, od projektovej prípravy po facility management.

Ak by som mal uviesť niektoré z hlavných cieľov, tak by to bola najmä popularizácia a osveta témy medzi odbornou verejnosťou, upriamenie pozornosti na špecifiká procesu tvorby a manažmentu informácií v životnom cykle, zviditeľnenie projektov spracovaných v BIM na Slovensku aj v zahraničí, medzinárodná výmena skúseností a v neposlednom rade vytvorenie priestoru na odborné diskusie.

Komu je určená?

Mnoho ľudí stále vníma BIM ako záležitosť projektanta. My sa snažíme búrať tento mýtus, a preto formát konferencie prispôsobujeme tak, aby zameranie a program boli pútavé nielen pre architektov a projektantov, ale aj pre developerov, investorov (či už štátnych, alebo súkromných), realizačné firmy, výrobcov, správcov a v zásade pre každého, kto vstupuje na akejkoľvek úrovni do výstavby.

V čom bude tento rok iná?

Budeme na nej mať pravdepodobne rúška 🙂 Ale predpokladám, že ste mali na mysli skôr po obsahovej stránke. Noviniek máme niekoľko, napríklad rozširujeme časť Workshop so zameraním na BIM procesy a softvérové nástroje, o ktorú bol minulý rok mimoriadny záujem. Máme pripravených viac ako 30 odborných prednášok nielen z oblasti pozemného staviteľstva, ale aj inžinierskych stavieb a posúvame sa viac tematicky k využitiu BIM ako nástroja na digitalizáciu stavebníctva.

Ďalšou novinkou je nové logo konferencie. Chceme, aby konferencia mala svoju identitu.

Viete priblížiť, čo obsahuje logo Národnej BIM konferencie?

Samotné logo obsahuje tému BIM (Building Information Modeling) umiestnenú v piktograme, ktorý predstavuje komunikáciu ľudí na konferencii. BIM je jednoducho centrom našich diskusií a rozhovorov na Národnej BIM konferencii. Pásy rôznej výšky v hornej časti reprezentujú vybudované prostredie – stavebníctvo. Každá stavba má iný tvar, sú rozmanité. Táto časť je tiež prepojená na hlavnú grafiku podujatia, kde sú na tablete na dlani umiestnené digitálne dvojičky budov.

logo BIM verzie

Kto na nej vystúpi?

Ako som spomínal, máme potvrdených viac ako 30 odborníkov z praxe. Ťažko vypichnúť len niektoré mená. Príde napríklad Jaan Saar, ktorý má v Estónsku na starosti digitálnu transformáciu stavebného sektora. Ako asi mnohí vedia, Estónsko je jednou z popredných krajín v oblasti digitalizácie štátnej správy. Pozrieme sa tiež, ako implementácia prebieha v praxi na štátnej úrovni u našich susedov. Účasť potvrdil „šéf“ implementácie BIM v Českej republike Jaroslav Nechyba.

Máme tiež pripravených viacero aktuálne prebiehajúcich BIM projektov z domova i zo zahraničia. Asi najväčším lákadlom je projekt Rail Baltica, kde sa nám podarilo dohodnúť s projektovým manažérom. Raitis Busmanis je riaditeľom VDC oddelenia v tomto multi-miliónovom infraštruktúrnom projekte, ktorý má prepojiť Helsinki s Varšavou. Ale ako som spomínal, v programe je množstvo zaujímavých príspevkov z oblasti štandardizácie, kde sa zameriame na negrafické údaje, jednotnú klasifikáciu, spoluprácu na projekte prostredníctvom rôznych nástrojov a mnoho ďalšieho.

Čo je BIM Workshop a BIM Expo?

BIM Workshop je prevažne softvérovo orientovaná časť programu a pozostáva zo série ukážok konkrétnych riešení, ktoré poskytnú rôzne pohľady na problematiku informačného modelovania stavieb na využitie pri denno-dennej praxi. Účelom teda nie je predstavenie samotného produktu, alebo série produktov, ale konkrétny návod na riešenie vybranej problematiky v za pomoci softvéru, resp. problematiky, ktorá úzko súvisí s prepojením a využívaním viacerých softvérov, tzn. prezentujú sa správne, respektíve odporúčané pracovné postupy.

BIM Expo je časť konferencie, kde budú jednotlivé firmy prezentovať technologické a softvérové riešenia a produkty, ktoré sú dostupné na Slovensku. Výstavný priestor je oddelený, ale zároveň úzko prepojený s konferenciou a Workshopom, čo umožní návštevníkom využiť čas popri prednáškach a nerušene sa informovať u jednotlivých vystavovateľov. Na konferencii nám to umožňuje oddeľovať komerčný a odborný priestor.

Na čo sa tešíte vy osobne?

Ja osobne sa teším na stretnutie s BIM pozitívnymi ľuďmi a som veľmi rád, že ich je každý rok viac a viac. Záujem o BIM každý roko rastie, to je proste fakt a my sme hrdí, že k tomu svojou mierou aj touto formou prispievame.

 

REDAKČNÁ ÚPRAVA: Veronika Rajničová
FOTO: Archív Tomáš Funtík

Registrácia