Jaroslav Hílek

Jaroslav Hílek: Zámok bol pre nás výzva, lebo zadanie bolo náročné

Za úspechom obnovy a novostavby Zámku Pezinok v súťaži Stavba roka 2019 je aj hlavný zhotoviteľ tohto objektu, ktorým je spoločnosť HÍLEK a spol., a.s. O význame tohto ocenenia pre firmu, ktorá má aj širšie portfólio svojej činnosti, sme sa porozprávali s Jaroslavom Hílkom, členom predstavenstva a riaditeľom stavebného úseku vo firme HÍLEK a spol., a.s.

Zámok v Pezinku získal hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2019. Čo táto stavba pre vás znamená vo vašom zozname realizovaných stavieb?
Bola to pre nás veľká výzva, pretože zadanie bolo dosť veľké a aj náročné. Na stavbu sme nastúpili koncom roka 2017, keď už prebiehali prvé stavebné práce. V podzemných podlažiach sa práve rekonštruovali pivnice, kde pán Štefan Šimák, investor celej obnovy, archivuje svoje vína. My sme nadviazali na túto úvodnú etapu a začali s obnovou jednotlivých objektov.

Ako ste postupovali?
Prestavbou pôvodnej administratívnej budovy na hotel vznikli tri nadzemné podlažia s obytným podkrovím a technickými priestormi v časti krovu. Pri prestavbe sa vytvorili podmienky na prepojenie hotelovej časti s historickými priestormi. Uvedomovali sme si, že každý pamiatkovo chránený objekt si vyžaduje citlivý špecifický prístup smerujúci ku skĺbeniu funkčnosti a estetiky priestoru.

Čiže ste realizovali novostavbu a zá­roveň robili rekonštrukčné práce?
Áno, volali sme to „dva v jednom“, ale v celkovej koordinácii prác išlo o dosť komplikovaný proces. Pracovalo na ňom veľa ľudí od projekcie až po našu stavebnú firmu, ale nakoniec sme to všetci zvládli.

Patrí Zámok v Pezinku k najrozsiahlejšej výstavbe, ktorú ste na poli stavebníctva doteraz robili?
Zámok asi nebol najväčší, ale určite patril k najzložitejším. Máme už za sebou zrealizovaných viacero kultúrnych pamiatok, pričom už aj v minulosti sme bodovali v súťaži Stavba roka. Ako generálny zhotoviteľ sme rekonštruovali napríklad väznicu v Leopoldove, Apponyiho palác v bratislavskom Starom Meste a stavebné práce sme vykonávali aj na Zvolenskom zámku a v Oravskom Podzámku.

Aj tieto referencie boli dôvodom, prečo si vás investor vybral?
Určite. Mohli sme sa preukázať kvalitnými realizáciami historických stavieb a národných kultúrnych pamiatok. Súkromný investor si nás však vybral až po niekoľkých stretnutiach, kde sme mu detailne s projektantom prezentovali svoju predstavu o vyhotovení a spolupráci na stavbe – o použitých materiáloch, termínoch a finančných nákladoch…

Investor má svoju predstavu o výsledku, architekt to zase rozkreslí, ale vy to musíte zrealizovať. Ako ste tieto rôzne názory zosúladili?
Áno, atmosféra na stavbe bola veľmi zaujímavá a v priebehu nej sa udiali rôzne situácie – príjemné aj tie menej príjemné. Občas zaznel aj zvýšený hlas, ostatne, ako na každej stavbe. Samozrejme, spolupracovali sme aj s pamiatkarmi, ktorí nám hneď na úvod počas archeologického výskumu zastavili stavbu.

Našlo sa tam niečo?
Výskum neobjavil nič významné, čo by nám zastavilo prácu na dlhšie obdobie. Išlo len o niekoľko dní. Keby sa však niečo našlo, pamiatkari by boli v lokalite aj niekoľko mesiacov. Musím však povedať, že počas výstavby bola komunikácia s pamiatkarmi v podstate dobrá.

Použili ste na stavbe aj netradičné materiály?
Čo sa týka novostavby, tak išlo prevažne len o liaty betón, nič špeciálne sme tam nepoužívali. Pri rekonštrukcii boli dominantné zase veľké plochy omietok, na ktorých sa uskutočňovali odborné reštaurátorské práce.

Rekonštrukcie historických pamiatok zaberajú dosť veľké miesto vo vašom portfóliu. Čím sú také špecifické?
Máme s nimi naozaj bohaté skúsenosti a ich rekonštrukcia určite nie je jednoduchá záležitosť. Treba k nim pristupovať citlivo a s rozvahou a počas celej realizácie spolupracovať s pamiatkarmi. Možnože mnohí sa pamiatkarov boja a zašomrú si na ich prácu, ale my s nimi vychádzame dobre.

Aké aktivity ešte máte v rámci stavebnej činnosti?
Popri rekonštrukciách národných kultúrnych pamiatok, akou bol aj Zámok Pezinok, zhotovujeme aj inžinierske stavby, novostavby pozemných stavieb, ku ktorým patria aj bytové domy. Máme aj vlastné developerské aktivity – spomeniem projekt Pod lesíkom v Borskom Mikuláši, kde sme nedávno skolaudovali prvé dva rady radových domov v 1. etape. Ideme tam robiť príjazdovú komunikáciu a pokračujeme tretím radom v 2. etape.

Ako vnímate neistú situáciu na stavebnom trhu, ktorú spôsobila koronakríza? Môže byť jej druhá vlna ešte turbulentnejšia?
Áno, COVID-19 priniesol turbulentné obdobie, ktoré zatiaľ nemá konca. Okrem iného spôsobil aj to, že máme oveľa menej objednávok z verejných obstarávaní. Dokončujeme si teda len svoje projekty a v budúcnosti sa chceme sústrediť aj na súkromný sektor, v ktorom by sme chceli viac spolupracovať s ďalšími developermi. Bodaj by bolo viac zákaziek, akou je showroom Volkswagen v Dúbravke.

Aj veľkí developeri museli vzhľadom na situáciu posunúť dokončenie svojich developmentov. Stihnete tento showroom dokončiť v termíne?
Aj my sme museli niektoré dodávky na showroom časovo posunúť, ale v septembri tohto roka ho chceme skolaudovať. Po dokončení to bude Á-čkový showroom, ktorý bude najmodernejší na Slovensku. Vizuál interiérov tejto automobilky prechádzal v uplynulom období vo svete redizajnom a my budeme na Slovensku medzi prvými, ktorí to budú mať zrealizované. Chcem zdôrazniť, že to bude náš showroom a bude tam predaj, umývačka, autorizovaný servis značky VW, pričom servis budeme robiť aj pre iné značky vozidiel.

Staviate ho v kooperácii s VW?
Áno, matka VW v nemeckom Wolfsburgu má svoj dizajnový manuál a predpisujú aj interiér či konkrétne značky nábytkov. Po kolaudácii stavby sem prídu audítori z VW, či je všetko podľa ich predpisov. My však už vieme, čo vyžadujú. Pre VW je to totiž už náš tretí showroom, zvyšné dva sú v Senici a v Malackách. A potom máme ešte showroom pre značky Škoda, Seat a Hyundai a podnikáme aj v oblasti STK.

Váš záber je naozaj rozmanitý – od rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok až po predaj a servis áut…
Sme rodinná firma, takže kompetencie máme porozdeľované. Ja sa s otcom venujem stavebníctvu a brat so sestrou zase predaju a servisu áut. Práca v rámci rodiny je síce prerozdelená, ale neustále musíme medzi sebou komunikovať, aby sme si zjednocovali názory.

Viete si presadiť svoj názor?
Viem, ale vždy to závisí od situácie. Niekedy netreba tlačiť na pílu, inokedy zase treba zatlačiť.

Čo bude ďalej?
Chceme sa venovať tomu, v čom sme doma, teda stavebníctvu, developerstvu, autám, a aj naďalej to rozvíjať. Neustále musíme byť pripravení na výzvy trhu. Občas ide viac jeden segment, potom zase iný. Jednoducho, pokračujeme v tom, čo náš otec pred 30 rokmi naštartoval. Samozrejme, chceme nielen pokračovať, ale neustále potvrdzovať svoju pozíciu a rozširovať sa. Ak chceme byť úspešní, inak to nejde.

www.hilek.sk