Pri vynovení NÚSCH využili aj technológiu BIM

Na bratislavských Kramároch nedávno uviedli do prevádzky nové detské kardiocentrum, diagnostické centrum a samostatne stojaci parkovací dom pre náštevníkov.

Podkladom pri spracovaní realizačnej dokumentácie bola tendrová dokumentácia z roku 2011. Vzhľadom na vývoj technických zariadení budov bolo v niektorých prípadoch potrebné dnes už zastarané riešenia nahradiť novými. Súčasne sa pôvodný návrh upravoval aj z hľadiska nových požiadaviek personálu nemocnice a požiadaviek zdravotníckej technológie.

Generálnym projektantom realizačnej dokumentácie je Obermeyer Helika, s. r. o., pričom spoločnosť počas projektu úzko spolupracovala s autormi pôvodného návrhu Ing. arch. Viktorom Šišolákom a Ing. arch. Evou Ondruškovou. Projektová dokumentácia bola spracovávaná BIM technológiou podľa firemných štandardov, prevažne v programe Revit 2018.

„Vzhľadom na to, že ide o prístavbu k existujúcej budove, v rámci prieskumu staveniska sme úzko spolupracovali s geodetom, pričom zamerania existujúcich konštrukcií boli priamo vo forme 3D vkladané do modelov,“ upresňuje Adriána Kokoška zo spoločnosti Obermeyer Helika. „Uplatnenie BIM technológie nám vo veľkej miere uľahčilo koordináciu jednotlivých profesií a model sa priebežne aktualizoval a využíval až do dokončenia a odovzdania stavby.“

Projektová dokumetácia bola spracovaná BIM technológiou podľa firemných štandardov.
Projektová dokumetácia bola spracovaná BIM technológiou podľa firemných štandardov.
Na 3 stranu Detske kardiocentrum 1NP
Na 3 stranu Diagnostické centrum 1NP
Diagnostické centrum je samostatne stojaca sedempodlažná novostavba.
Diagnostické centrum – severný pohľad.
Diagnostické centrum – východný pohľad
Vizualizácia vstupného priestoru.

Detské kardiocentrum

Tento objekt sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodných objektov, čím dochádza k ich vzájomnému prepojeniu na každom zo štyroch podlaží. Piate a šieste podlažie sú ustúpené a hmotovo vyčnievajú nad úroveň pôvodnej plochej strechy.

„K zaujímavostiam patrí, že prevažná časť objektu bola založená na pôvodných základoch, ktoré boli dlhé roky zakryté a využívané ako pristávacia plocha pre helikoptéry,“ približuje projekt Adriána Kokoška. „Vzhľadom na vek, ako aj absenciu dokumentácie k týmto konštrukciám sa vykonali komplikované merania a skúšky na preukázanie ich dostatočnej únosnosti.“

Suterén objektu sa využíva na centrálnu sterilizáciu postelí a ako technické zázemie. Na 1. NP sa nachádza ambulantná časť, mliečna kuchyňa, bufet a zázemie pre zamestnancov. V zadnej časti je umiestnený urgentný príjem pacientov s priamym napojením na operačný trakt.

Na 2. NP je lôžkové oddelenie so 45 lôžkami, prevažne v dvojlôžkových bunkách so samostatným hygienickým zázemím pre každú izbu. Nachádzajú sa tu lôžka pre všetky vekové kategórie detí od narodenia až po staršie deti.

V rámci zvyšovania štandardu je časť izieb vybavená aj na ubytovanie rodičov. 3. NP poskytuje administratívne priestory pre pôvodných aj nových zamestnancov NÚSCH. Pokrýva momentálne nedostačujúce kapacity a zároveň centralizuje riadenie ústavu. Časť podlažia je pričlenená k priestorom nemocničnej lekárne, čím sa rozšírila a zvýšil sa jej štandard.

Na 4. NP sú umiestnené vysokošpecializované pracoviská ako operačný trakt, hybridná sála, oddelenia JIS a OAIM. Ich vzájomné prepojenie je zrealizované tak, aby nedochádzalo ku kríženiu tzv. čistých a špinavých komunikačných trás. 5. NP je čiastočne ustúpené a bude sa využívať ako školiace stredisko s prednáškovou sálou pre 45 osôb.

Časť tohto podlažia je vybavená ubytovacími kapacitami pre rodičov ošetrovaných detí (18 lôžok v dvojlôžkových bunkách). V centrálnej časti sa nachádza banketová sála s veľkou pobytovou terasou. V podkrovnom priestore nad 5. NP sa nachádza technické zariadenie budovy.

Diagnostické centrum je samostatne stojaca sedempodlažná novostavba.
Diagnostické centrum je samostatne stojaca sedempodlažná novostavba. | Zdroj: Miro Pochyba

Diagnostické centrum

Ide o samostatne stojacu sedempodlažnú novostavbu, ktorá je spojená so zvyškom nemocnice prostredncíctvom komunikačného premostenia na 3. NP.  V objekte sa nachádza ambulantná časť a zázemie pre zamestnancov na 1. NP. 2. NP obsahuje špecializované pracoviská magnetickej navigácie a angiografu.

V časti 3. NP je umiestnené nové informačné stredisko pre celý ústav. Toto stredisko je vybavené modernou serverovňou, ako aj priestormi pre pracovníkov strediska. Na zvyšku podlažia sú lekárske izby, veľká seminárna miestnosť, ako aj kancelárie pre nelekárskych pracovníkov ústavu. Na 4. NP sa nachádza oddelenie arytmií a kardiostimulácie s 18 lôžkami.

Časť lôžok je v troch sálach intenzívnej starostlivosti. Na 5. NP je umiestnené oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca s kapacitou do 19 lôžok, pričom časť je rovnako vyčlenená do sál intenzívnej starostlivosti. Časť 6. NP sa bude využívať ako rehabilitačné centrum. Zvyšok podlažia, ako aj podlažie nad ním slúži ako technologické zázemie objektu.

Najvyššie ôsme podlažie je vybavené modernou pristávacou plochou pre helikoptéry záchrannej služby. Vzhľadom na dobudovanie nového komunikačného jadra na strane pôvodného objektu NÚSCH vzniklo priame napojenie výťahom a spojovacou lávkou do celého ústavu.

Parkovací dom

V blízkosti nového detského kardiocentra bol vybudovaný nový dvojpodlažný parkovací dom. V rámci realizačného projektu bol pôvodný návrh modifikovaný a upravený tak, aby vzniklo moderné parkovisko s kontrolou vstupu, prehľadnou organizáciou dopravy a kapacitami, ktoré pokryjú požiadavky pacientov a zamestnancov ústavu. Veľkým benefitom je bezbariérové napojenie oboch podlaží na hlavný vstup do nového kardiocentra.

NÁRODNÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB BRATISLAVA 

Miesto: Bratislava-Kramáre
Architekt: Ing. arch. Viktor Šišolák a Ing. arch. Eva Ondrušková
Investor: NÚSCH, a. s.
Zhotoviteľ: Združenie Ingsteel a VCES
Generálny projektant: Obermeyer Helika, s. r. o.
Úžitková plocha: detské kardiocentrum –
10 800 m2,
diagnostické centrum –
5 940 m2,
parkovací dom – 5 450 m2
Zastavaná plocha: detské kardiocentrum –
2 800 m2
Realizácia: 06/2017 – 12/2019
Investícia: asi 40 mil. €

TEXT: Ľudovít Petránsky
FOTO: Miro Pochyba
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Obermeyer Helika