image 73869 25 v1

Janíkov dvor: Každá trať má dva konce

Populárne sú rôzne prednášky a prezentácie s príkladmi zo zahraničia, ktoré ukazujú, ako si možno poradiť s diaľnicou, ktorá rozdeľovala mesto ako v Bostone, oživiť chátrajúcu časť mesta ako prístav v Hamburgu, či využiť prednosti mestskej hromadnej dopravy ako v Štrasburgu.

Stále si nosíme domov fotografie, skúsenosti, ba aj odborníkov zvonku si pozveme. Na Slovensku však máme na budovanie dopravnej infraštruktúry ako základnej kostry mesta úplne iný meter a svojské metódy. Nemožno sa potom čudovať, že príbeh trate, ktorá mala kedysi niesť metro, potom kombináciu vlakov a električiek a napokon len električku, má bizarný priebeh. Dejové kľučky sa vinú podľa politických či finančných záujmov a angažovanosti rôzne fundovaných aktivistov, pričom sa občas prihlásia o slovo aj urbanisti a dopravní experti. Radi by sme pripomenuli, že trať, ktorá raz bude končiť v nedokončenom a zubom času poriadne ohlodanom spustnutom depe v Janíkovom dvore, sa začína staronovým mostom cez Dunaj. O čo viac času Bratislava strácala diškurzom nad možnou revitalizáciou mosta a  smiešnou anketou o jeho farbe, o to menej ho má teraz, keď most treba včas dokončiť. Keď sa potom pozrieme na smelé plány s pokračovaním trate cez celú Petržalku, nemôžeme sa ubrániť otázkam: kedy, ako, za čo a či vôbec bude mať električková trať koniec v Janíkovom dvore?

Text: Mária Nováková
Foto: Dano Veselský