Budova na Námestí SNP v Bratislava, kde sú priestory Kunsthalle.

Forma existencie Kunsthalle Bratislava by mala byť jasná na jeseň

Populárny výstavný priestor Námestí SNP v centre Bratislavy je od 1.apríla 2024 zlúčený so Slovenskou národnou galériou (SNG).

Kultúrny stánok je v dočasnom režime a od januára 2025 má prejsť do nového módu, informovali v piatok 31. mája predstavitelia SNG a Kunsthalle Bratislava.

Kunsthalle Bratislava vedie dočasná krízová manažérka Nina Vidovencová, jej úlohou je pripraviť analýzu možností budúceho postavenia samostatnej Kunsthalle vzhľadom na spôsob financovania, činnosť a programové aktivity. Aktuálne je šesť možností, povedala Vidovencová.

Odokryté potrubia na prízemí výstavných priestorov v Kunsthalle v Bratislave.
Odokryté potrubia na prízemí výstavných priestorov v Kunsthalle v Bratislave. | Zdroj: Monika Voleková

Na jeseň tohto roka by chcela SNG predstaviť návrh rezortu kultúry. Vidovencová  zbiera aj dáta o fungovaní podobných inštitúcií v krajinách EÚ a má informácie od polovice kultúrnych atašé a kontakty na inštitúcie.

Značka Kunsthalle Bratislava bude zachovaná. Krízová manažérka krízová manažérka a dočasný programový manažér Erik Vilím sa sústredia aj na riešenie havarijného stavu výstavných a administratívnych priestorov.