Nová strecha

Dopyt po zateplení striech rastie, dotáciu na novú strechu však nedostane každý

Dotácie na obnovu domov priniesli zvýšený dopyt po stavebných materiáloch a službách. Najväčší nárast zaznamenalo zateplenie striech, a to takmer o polovicu.

Starými oknami, nezateplenou strechou alebo stenami uniká obrovské množstvo tepla. V takýchto starých domoch je nevyhnutná rekonštrukcia či hĺbková obnova. K záujmu o ne prispievajú aj dotačné programy. „Pokiaľ sa domácnosti rozhodnú pre zmenu, môžu dosiahnuť nemalé úspory a naše dáta ukazujú, že dopyt po týchto riešeniach je vysoký a stále narastá,“ informoval riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí.

Na obnovu budov na Slovensku je z Plánu obnovy a odolnosti vyčlenená viac ako jedna miliarda eur. Polovica z tejto sumy pôjde na obnovu starších rodinných domov cez program Obnov dom.

Podľa informácií Slovenskej agentúry životného prostredia, výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov z roka 2021 ukázali, že tretina domov na Slovensku nemá zateplenie ani nové okná. Na Slovensku máme 1,08 milióna rodinných domov, z toho až 70 % bolo postavených pred rokom 1980. Bez zatepleného obvodového plášťa je 738-tisíc rodinných domov, teda 68 % z celkového počtu.

Zateplenie je investíciou do lepšieho bývania

Podľa odborníkov pri starých oknách môže dochádzať k strate až 40 % tepla. V prípade investície do nových okien s dobrými izolačnými vlastnosťami tak možno dosiahnuť značnú úsporu, a to minimálne vo výške 25 % nákladov na vykurovanie, ale môže to byť aj viac. „Dopyt po výmene okien v tomto roku sa drží na podobnej úrovni ako minulý rok a v porovnaní s rokom 2021 stúpol o 23 %,“ priblížil Kočí.

Ešte vyšší nárast spoločnosť zaznamenáva po zateplení striech. Dopyt po nich sa od začiatku tohto roku zvýšil o 43 %. „Tento krok môže znížiť energetickú stratu o 20 % a predstavuje dlhodobú investíciu do zlepšenia bývania. A to nielen počas zimných mesiacov, ale aj v priebehu leta, keď zmierni nepríjemné horúčavy v byte,“ uviedol.

Rekonštrukcia strechy a dotácia

Cez Obnov dom môžete dostať príspevok na zateplenie strešného plášťa šikmej strechy bez výmeny strešnej krytiny/s výmenou krytiny, zateplenie plochej strechy s realizáciou hydroizolácie či zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia.

Pokiaľ chcete meniť strechu na starom dome, dotácia na zateplenie strechy vrátane novej strešnej krytiny vám bude poskytnutá, len ak tá stará obsahuje azbest. Takéto podkrovie musí byť zároveň vykurované – dotácia sa totiž nevzťahuje na zobytnenie podkrovia. Zjednodušene povedané, ak máte pod strechou nevykurovaný neobývaný priestor, z dotácie môžete financovať zateplenie podlahy v podkroví.

Ako doplnil Otto Kočí, aj zateplenie fasády na domoch zaznamenalo zvýšenie, a to až o 37 % v porovnaní s prechádzajúcim rokom. V zhľadom na prebiehajúci dotačný program, ktorý má za cieľ podporiť energetickú efektívnosť, budú podľa neho zateplenie fasády alebo strechy, ako aj výmena okien, stále vyhľadávané. Očakáva sa, že dopyt po týchto riešeniach bude ešte nejaký čas vysoký.

Do roku 2026 má prejsť obnovou 30-tisíc starších domov, ktoré na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností získajú dotáciu.