ASB Články na tému

Obnov dom

Aktuálne informácie o dotačnom programe na obnovu rodinných domov Obnov dom.

Slovenská agentúra životného prostredia spustila v pondelok 24. apríla podávanie žiadostí v tretej výzve na obnovu starších rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti. Ako žiadosť podať a na čo nezabudnúť? V tomto návode vás prevedieme celým procesom.

Sláva Štefancová -

Slovenská agentúra životného prostredia začala tento týždeň posielať rozhodnutia tým, ktorí prejavili záujem o dotáciu na obnovu rodinného domu. Počet doteraz prijatých žiadostí však nekorešponduje s predbežným veľkým záujmom ľudí, ani s očakávaniami SAŽP uzavrieť do konca roka 2022 zmluvu so 4-tisíc žiadateľmi.

Sláva Štefancová -

Odborní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) od decembra posudzujú žiadosti o príspevok v poradí, v akom boli predložené. Snahou je, aby posudzovanie prebiehalo plynule, bez zbytočného odkladu a v čo najkratšom možnom čase.

Sláva Štefancová -

V ďalšej výzve plánujeme zmeny, naším cieľom nie je vytvárať administratívnu záťaž, avizuje Ing. Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá obnovu starších rodinných domov zastrešuje. Prečítajte si v rozhovore s ním, čoho sa budú zmeny týkať, aj aké chyby ľudia najčastejšie robia pri podávaní žiadosti.

Sláva Štefancová -