Obnova rodinného domu

Inšpirujte sa pri obnove starého domu víťaznými návrhmi, online katalóg je už dostupný

Inštitút Slovenskej komory architektov pripravil v rokoch 2022 a 2023 pre Slovenskú agentúru životného prostredia sériu súťaží návrhov pre hľadanie zodpovedných riešení obnovy najčastejšie sa vyskytujúcich rodinných domov na Slovensku. Vzišlo z nich 30 ocenených a odmenených návrhov, ktoré teraz zoskupili do online katalógu.

Výsledky súťaží návrhov majú slúžiť ako súhrn možných riešení a „manuál“ pre individuálnych žiadateľov o podporu, ktorí chcú svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene.

Hlavným poslaním ocenených návrhov v tomto katalógu je preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie, vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku a životný štandard s presahom k výzvam budúcnosti najbližších dekád.

Konferencia „Nebúrajte, obnovujte!“

Online verzia katalógu bola predstavená v rámci konferencie s názvom „Nebúrajte, obnovujte!“, ktorú usporiadali Slovenská agentúra pre životné prostredie (SAŽP) a Inštitút Slovenskej komory architektov.

Konferenciu otvorila Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy, ktorá zdôraznila, že obnova rodinných domov je vlajková loď programu. Vzhľadom na to, že počet domov, ktoré čakajú na svoju obnovu, je veľký, ak aspoň časť z nich prejde kvalitnou obnovou, malo by to byť na Slovensku aj vidieť.

Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP, uviedol, že na Slovensku je postavených vyše milión rodinných domov, z toho 300-tisíc z nich potrebuje obnoviť.  Agentúra sa podľa neho snaží byť bližšie žiadateľom o dotáciu z programu Obnov dom a poskytnúť im vizuály, ktoré môžu byť inšpiráciou pre rekonštrukcie jednotlivých typov domov. Za najpodstatnejšiu však považuje zmenu myslenia, teda že dom netreba zbúrať.

Obnova nemusí byť architektonicky ambiciózna, stačí ak neruší

Témou konferencie bolo aj to, ako môžu malí investori reagovať pri plánovaní investície do obnovy, rešpektovať aspekty udržateľnosti a pritom nezabudnúť na potrebu estetiky prostredia domu, ale aj prostredia miest a obcí.

Pavel Paňák, architekt a jeden z porotcov súťaže, pripomenul základné princípy krásnej a kvalitnej architektúry. V kontexte témy konferencie zdôraznil, že domy sú krásne preto, že im rozumieme, ako sú konštrukčne zostavené. Aj zateplenie sa dá podľa neho urobiť pravdivo a krásne, keď v jeho novej podobe vzniká nová kvalita. Ak vieme na architektúre čítať, že mala viac životov, že má svoju históriu, odráža pamäť miesta, ponúka vrstvenie príbehu, to je krásne. Ako príklad uviedol, že obnova nemusí byť ambiciózna, stačí keď je obyčajná a keď nezmanipuluje proporcie pôvodnej stavby.

Publikované návrhy podľa Milana Chrenka, ministra životného prostredia, dokazujú, že citlivým prístupom, využitím moderných materiálov a nových technológií je možné premeniť staré a neefektívne na nadčasové a udržateľné. Katalóg „Nebúrajte, obnovujte!“ so súhrnom riešení pre rôzny typy starších rodinných domov je dostupný online na ISSUU.

Zdroj: Slovenská komora architektov