Najčítanejšie články

Najčítanejšie články Zelenej obnovy: Zaujali dotácie aj stavebné povolenie pri zatepľovaní

Partneri sekcie:

Začiatok roka je priestorom pre bilacovanie a hodnotenie. Pozreli sme sa preto bližšie na najčítanejšie články Zelenej obnovy, ktoré vás počas roka 2022 najviac zaujali. Nebude prekvapením, že najviac rezonovala téma dotácií pre rodinné domy.

Spustenie výzvy na obnovu rodinných domov sa stalo udalosťou minulého roka aj podľa odborníkov z oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti v prieskume, ktorý pripravila platforma Budovy pre budúcnosť. A tento fakt sa prejavil aj v čítanosti našich článkov.

1. Čo všetko potrebujete k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu?

Najčítanejším článkom za rok 2022 sa stal náš manuál zo septembra o povinných prílohách a dokumentácií, ktoré žiadatelia potrebujú pre podanie žiadosti. Tie sa líšia podľa toho, či ste výlučným vlastníkom rodinného domu a či práce podliehajú stavebnému konaniu.

Ako nám neskôr v rozhovore prezradil, Matej Kerestúr, odborný garant Sekcie plánu obnovy zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), žiadatelia robia najčastejšie chyby práve v prílohách. Hoci si ich vzory vytlačia priamo zo stránky www.obnovdom.sk, posielajú ich len podpísané, bez potrebného overenia notárom.

Byť pozorný, sa v tomto prípade naozaj oplatí. SAŽP upozorňuje, že pre určenie poradia žiadosti je dôležitý dátum prijatia úplnej žiadosti. V prípade, že nespĺňate niektorú z podmienok, alebo sú v prílohách chyby, dostanete informáciu, aby ste tieto nedostatky odstránili. Žiadosť potom môžete opätovne predložiť. To vás však bude stáť čas a posunie vás v poradovníku opäť nakoniec.

2. Dotácie na obnovu 30-tisíc rodinných domov: čo všetko o nich už vieme

V článku z novembra 2021 sme zosumarizovali všetky dovtedy známe informácie a detaily o príspevku na obnovu rodinného domu. Plán obnovy a odolnosti dostal oficiálne zelenú v júli 2021, pričom prijímanie žiadostí pre rodinné domy sa spustilo (s oneskorením) až 15. októbra. Pôvodne bolo naplánované na júl 2022.

Mnohí majitelia nehnuteľností sa chceli dopredu pripraviť a dozvedieť sa čo najviac o možnosti dostať príspevok na rekonštrukciu ich rodinného domu. Podrobných informácií nebolo v tom čase veľa. Preto niet divu, že tento článok patril niekoľko mesiacov k najpopulárnejším na webe ASB a za minulý rok sa stal našou dvojkou v čítanosti špeciálnej sekcie Zelená obnova.

Obnova budov
Pri obnove rodinného domu musíte na získanie dotácie dosiahnuť úsporu minimálne 30 % primárnej energie. | Zdroj: iStock

3. Pri obnove rodinných domov zvýhodnia niektoré skupiny obyvateľov, štát zverejnil podmienky

SAŽP dávkovala informácie o podmienkach dotácie pre rodinné domy postupne. Najskôr zverejnila predbežné podmienky výzvy, ktoré sme zhrnuli v článku z apríla 2022. Tie sa však nakoniec trochu líšili od reálnych podmienok prvých dvoch pilotných výziev, zverejnených o niekoľko mesiacov neskôr.

Keďže ide o projekt, ktorý na Slovensku nemal doteraz obdobu, je to na jednej strane pochopiteľné. Nespokojná však zostala časť potenciálnych žiadateľov, ktorí sú ZŤP alebo žijú v spoločnej domácnosti s dospelou ZŤP osobou. Táto skupina sa nakoniec nedostala medzi zvýhodnených žiadateľov, aj keď to bolo pôvodne avizované. Článok sme v septembri aktualizovali o nové informácie. Stal sa tretím najčítanejším na Zelenej obnove.

4. O dotáciu na obnovu starších rodinných domov môžete požiadať od októbra

Téme dotácií sa venovala aj „štvorka“ z nášho rebríčka. Článok na nadväzoval na septembrovú tlačovú konferenciu v obci Jelka, na ktorej predstavitelia vlády a generálny riaditeľ SAŽP oficiálne predstavili prvé dve pilotné výzvy na obnovu rodinných domov v objeme 30 miliónov eur.

Žiadateľom na nej dali aj pár užitočných tipov a rád, napríklad nezabudnúť na fotodokumentáciu pred realizáciou projektu, aby vedeli vydokladovať pôvodný stav.

Tlačová konferencia
Vyhlásenie pilotných výziev k obnove rodinných domov prebehlo na tlačovej konferencii pred starým domom v obci Jelka | Zdroj: SAŽP

5. Plánujete zatepľovať či meniť okná? V určitých prípadoch potrebujete stavebné povolenie

Piaty najčítanejší článok Zelenej obnovy za minulý rok sa rovnako týkal rekonštrukcie domu. Zosumarizovali sme pre vás informácie, kedy pri zatepľovaní či výmene okien potrebujete stavebné povolenie, kedy postačí len ohlásenie úradu a ktoré práce patria medzi udržiavacie a nepotrebujete na ne ani ohlášku, ani povolenie.

Od tohto sa potom odvíjajú aj potrebné povinné prílohy k žiadosti o dotáciu na obnovu rodinného domu, v prípade, že sa o ňu plánujete uchádzať.