Ľubľana, Corwin

Developer Corwin lídrom trhu v Ľubľane

Slovenská spoločnosť bude mať v zahraničí už značnú časť svojich aktivít.

Corwin rozširuje svoje aktivity v slovinskej metropole o ďalšie dve nové akvizície, na ktorých spolupracuje s českým finančným investorom Hartenberg Holding. Aj vďaka tomu slovenský developer hlavnú časť svojich aktivít postupne presúva do zahraničia, čo odôvodnil nielen vyhľadávaním nových obchodných príležitostí, ale aj stratégiou Ľubľany, ktorá sa zameriava na rozvoj brownfieldov.

V súčasnosti v hlavnom meste Slovinska rastie najväčší obytný komplex Kvartet a čoskoro sa začne stavať aj projekt Vilharia, ktorý sa má byť po dokončení, rovnako ako bratislavský Einpark Offices, zaradiť medzi jedno percento najudržateľnejších stavieb na svete. Zároveň pôjde o najzelenšiu administratívnu budovou v tejto názvom k nám blízkej krajine.

„Ide o trend rozvoja moderných miest. Nie expandovanie do šírky a zaberanie ďalšej poľnohospodárskej pôdy, ale naopak, rast v rámci ich existujúcich hraníc. V Ľubľane si za prioritu stanovili revitalizáciu brownfieldov, majú jasnú stratégiu a urbanistickú víziu. Tá kladie dôraz na udržateľnosť, podporu zelených projektov či alternatívnych foriem dopravy, čo sú pozitívne trendy rozvoja, ktoré naša spoločnosť už dlhodobo sleduje,“ vysvetľuje Michal Maco, Country Manager Corwinu.

Corwin, red