Chceme byť preferovanou voľbou pre každého zákazníka (profil spoločnosti Rigips Slovakia, s. r. o.)

Chceme byť preferovanou voľbou pre každého zákazníka (profil spoločnosti Rigips Slovakia, s. r. o.)

Keď sa povie sadrokartón, mnohým sa vybaví jediná značka. Aj takto môže vyzerať výsledok vhodne zvolenej stratégie spoločnosti Rigips Slovakia, s. r. o., ktorá sa stala lídrom na trhu s technológiami suchej výstavby. Ako však vraví Ing. Juraj Mlynarčík, key account and technical department manager spoločnosti, vedúce postavenie sa dá udržať len za cenu neustáleho vyvíjania nových riešení, ktoré zabezpečujú dostatočný náskok pred konkurenciou.

Splnila stavebná sezóna 2006 vaše očakávania?

Uplynulá stavebná sezóna naše očakávania jednoznačne splnila. Dokonca sme vďaka miernemu počasiu zaznamenali priaznivý vývoj predaja našich produktov, najmä EPS, aj v zimnom období. Stavebný boom, ktorý na Slovensku momentálne prebieha, priamo ovplyvňuje aj náš hospodársky výsledok, a to nielen v oblasti rozširovania výstavby suchou technológiou, ale aj v masívnom pokračovaní trendu zatepľovania budov.

Pokiaľ ide o sadrokartónové systémy a iné suché technológie, pomáha nám neustále napredujúca výstavba obrovských administratívnych celkov najmä v bratislavskom regióne, ktorá sa vzhľadom na požadovanú rýchlosť prác a následnú možnosť variability priestorov bez týchto systémov nezaobíde.

Ako dlho už pôsobíte na slovenskom trhu?

Spoločnosť Rigips doteraz pôsobila ako člen skupiny BPB v 54 krajinách celého sveta, medzi ktoré, samozrejme, patrí aj Slovensko. Nedávno sa Rigips začlenil do spoločnosti Saint-Gobain, svetového gigantu v oblasti výroby stavebných materiálov na báze sadry, skla a tepelných izolantov. Práve vďaka príslušnosti ku koncernu Saint-Gobain môže firma Rigips využívať najmodernejšie know-how z celého sveta a o to viac vychádzať v ústrety svojim zákazníkom a ich náročným požiadavkám.

Na slovenskom stavebnom trhu sa naša spoločnosť etabluje už viac ako 12 rokov. Celý tento čas pracujeme na tom, aby sa naša značka vyprofilovala ako synonymum kvality, pokroku a inovácií v oblasti suchej vnútornej výstavby. Môžem povedať, že sa nám to aj darí. Rigips Slovakia sa stal na Slovensku lídrom v oblasti suchej výstavby interiérov, ako aj v produkcii penového polystyrénu.

Produkcia penového polystyrénu pochádza priamo zo Slovenska?

Áno, penový polystyrén vyrábame v našom trnavskom závode, kde je situované aj sídlo našej spoločnosti. Sadrokartónové dosky, ktoré sú hlavným prvkom systémov suchej interiérovej výstavby, sa produkujú v sesterských závodoch v okolitých krajinách. Okrem sadrokartónových systémov je Rigips známy aj ako výrobca kvalitných práškových produktov na báze sadry, ako sú omietky, stierky či anhydritové potery, ktoré začínajú zaznamenávať nárast záujmu aj na slovenských stavbách.

S akou skupinou obchodných partnerov prichádzate do kontaktu? Zaoberáte sa aj priamym predajom svojich výrobkov koncovému zákazníkovi?

Výrobky predávame výhradne prostredníctvom našich obchodných partnerov. Tých si starostlivo vyberáme, aby sme im aj následne dokázali poskytovať adekvátny predajný a popredajný servis so všetkým, čo k tomu patrí. Rokovania vedieme so všetkými zákazníckymi skupinami, teda aj s veľkými investormi a realizátormi, ale predaj prebieha výlučne cez našich obchodných partnerov.

Na to, aby sa spoločnosť stala lídrom na trhu, si potrebuje zvoliť vhodnú filozofiu a účinnú stratégiu…

Filozofia a stratégia, to sú dve rozdielne veci. Základnou filozofiou našej spoločnosti, teda aj naším prvoradým cieľom je, aby sme sa stali preferovanou voľbou pre každého zákazníka. Aby naša značka, servis či produkty neboli len vysoko kvalitné a dostupné na trhu, ale aby nás každý z účastníkov procesu výstavby vnímal ako to prvé, čo každému napadne pri pomyslení na sadrokartónové systémy a suché technológie. Iste, je to vysoký cieľ, ale ako lídri trhu si musíme vždy klásť tie najvyššie ciele.

Stratégia je už potom priamo podriadená tomuto cieľu. Do praxe ju uvádzame množstvom plánovaných aktivít, ktoré smerujeme väčšinou konkrétne na jednotlivé zákaznícke skupiny. Napríklad, pre architektov usporadúvame ProArch konferencie, pre montážnikov rôzne druhy školení, pre obchodníkov úzko cielené podujatia a pre širokú verejnosť množstvo ďalších aktivít. V tomto roku sme vydali už tri praktické publikácie, ktoré, dá sa povedať, doteraz nemajú na Slovensku obdobu – Atlas suchej výstavby, určený pre projektantov, Montážnu príručku sadrokartonára pre montážnikov a knihu Sadrokartón zvládneme sami, ktorú ocenia najmä domáci majstri.

Súčasťou vašej obchodnej stratégie je určite aj snaha vyniknúť v konkurenčnom prostredí. Čím sa podľa vás najviac odlišujete od svojich súperov?

Výnimoční sme hlavne pozíciou lídra na trhu. Podľa toho sa aj správame a určujeme ďalší postup. Chcem tým povedať, že ak si chceme svoje prvenstvo udržať, musíme v každom okamihu, v každej sfére činností robiť viac ako konkurencia. Musíme to byť my, kto prichádza ako prvý s novými riešeniami, s inováciami, s novým typom servisu pre zákazníkov atď. Jednoducho musíme byť stále lepší.

Milan Bohunický
Foto: Rigips Slovakia, s. r. o.