Plynový varič

Členské štáty EÚ sa dohodli na šetrení plynom, Slovensko si vyjednalo výnimky

V snahe zvýšiť bezpečnosť dodávok energií v Európskej únii (EÚ) dosiahli členské štáty politickú dohodu na dobrovoľnom znížení spotreby zemného plynu o 15 % počas tejto zimy. Návrh obsahuje aj možnosť vyhlásenia stavu pohotovosti, v rámci ktorého bude zníženie spotreby povinné.

Dôvodom redukcie spotreby je snaha ušetriť dostatok plynu pred zimou a pripraviť sa na možné narušenia dodávok z Ruska, ktoré neustále využíva dodávky energií ako zbraň. „Šetrenie plynu teraz zvýši našu pripravenosť. Zima bude pre občanov a priemysel EÚ omnoho lacnejšia a jednoduchšia,“ komentoval dohodu český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.

Členské štáty súhlasili, že od 1. augusta 2022 do 31. marca 2023 vynaložia maximálne úsilie na zníženie svojej vnútroštátnej spotreby plynu, a to aspoň o 15 % v porovnaní so svojou priemernou spotrebou z posledných piatich rokov. Rada EÚ zároveň určila isté výnimky a možnosti o požiadanie o zníženie povinného cieľa, v snahe reagovať na konkrétne situácie jednotlivých členských štátov a zabezpečiť, že redukcie budú efektívne pri zvyšovaní bezpečnosti dodávok v EÚ.

Jedna z nich platí pre členské štáty, ktoré nie sú prepojené s plynárenskými sieťami iných členských štátov. Tie budú oslobodené od povinného znižovania dopytu po plyne, pretože by neboli schopné uvoľniť významné objemy potrubného plynu v prospech ostatných členských štátov.

Pri výbere opatrení na zníženie dopytu sa členské štáty dohodli, že by mali uprednostniť tie, ktoré nemajú vplyv na chránených odberateľov, ako sú domácnosti a základné služby pre fungovanie spoločnosti, ako napríklad kritické subjekty, zdravotná starostlivosť a obrana.

Možné dobrovoľné opatrenia zahŕňajú zníženie spotreby plynu v elektroenergetike, opatrenia na podporu prechodu na iné palivá v priemysle, vnútroštátne kampane na zvyšovanie informovanosti, cielené povinnosti obmedziť vykurovanie a chladenie a trhovo orientované opatrenia, ako je obchodovanie formou aukcie medzi spoločnosťami.

Výnimky pre Slovensko

Slovenskej delegácii na čele s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom sa v Bruseli podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom vyjednať niekoľko výnimiek prospešných pre Slovensko. Úspory sa nedotknú priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, kedy namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov.

Rezort hospodárstva zdôrazňuje, že práve v súvislosti so zásobami je Slovensko v značne výhodnom postavení, keďže štátny SPP v spolupráci s ministerstvom hospodárstva už od februára vtláča maximálne množstvá plynu do zásobníkov.

Výsledkom je, že zatiaľ čo priemerná spotreba plynu v ôsmich mesiacoch od augusta do marca za posledných 5 rokov predstavovala 3,674 miliardy metrov kubických, tento rok od 1. augusta do 31. marca budúceho roka je spotreba stanovená v zmysle aktuálne dosiahnutej dohody a po zohľadnení požadovaných úspor na 3,874 miliardy metrov kubických, čiže o 200 miliónov kubických metrov viac.

Mechanizmus pre povinné úspory sa využije len po vyhlásení stavu pohotovosti piatimi členskými krajinami EÚ a po schválení Radou.

SITA, Rada EÚ