Výstavba bytov, ilustračná

Bytová výstavba štvrtého štvrťroka 2021 ovplyvnená výkyvmi počtov začatých a dokončených bytov

V posledných troch mesiacoch minulého roka skolaudovali 6 638 bytov, čo bolo medziročne menej o 2,5 %

V roku 2020 však v posledných mesiacoch stavebné úrady dobiehali zameškané výkony z predošlých mesiacov roka ovplyvneného pandémiou. V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 bolo dokončených o 2,4 % menej bytov. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad SR v tlačovej správe.

Opačný trend nastal v počte začatých bytov, keď v poslednom štvrťroku minulého roka sa rozbehla výstavba 7 484 bytov, čo bolo takmer o polovicu viac ako v tom istom období roka 2020.

V porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2019 boli aktuálne čísla vyššie o 15 %. Bol to najvyšší počet začatých bytov počas jedného štvrťroka za posledné roky. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 48 %. Počet začatých bytov pre rodinné domy podľa štatistikov nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne, ako aj pred pandémiou, nižší.

Rast rozostavanosti tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začatej výstavby bytov v bytových domoch. Súčasne ku koncu roka 2021 bolo na Slovensku rozostavaných 79 947 bytových jednotiek, o 4,7 % viac ako pred rokom a o 1,2 % viac ako koncom roka 2019.

SITA