ASB Aktuálne BIM konferencia

BIM konferencia

BIM pre stavebníkov už dávno nie sú len tri nič nehovoriace písmená. Úroveň informačného modelovania stavieb sa na Slovensku pomaly zvyšuje a aj preto je každoročná Národná BIM konferencia čoraz dôležitejšia. Oslavuje úspešné a progresívne projekty, ukazuje, kam sa môže stavebníctvo posunúť, vysvetľuje, prečo by sa malo a potvrdzuje aj stále pretrvávajúce medzery a nedostatky.

Samuel Ďuriš -

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka o BIM (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie stavieb), ktorým spoločne s BIM asociáciou Slovensko monitorujeme v termíne 18. - 25.10.2021 stav problematiky. Otázky sú krátke a výstižné, preto Vám vyplnenie nezaberie viac ako 1-3 minúty.

V dňoch 14. a 15. októbra 2020 sa uskutočnila online Národná BIM konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú pripravili BIM asociácia Slovensko a vydavateľstvo Jaga. 6. ročník sa uskutočnil pod záštitou Ministerstva dopravy výstavby SR a hlavného mesta SR Bratislavy. A hoci prvý deň prebiehal BIM workshop a druhý deň BIM konferencia, náš článok začíname BIM konferenciou.