BIM

Aký je stav BIM na Slovensku? Povedzte nám o tom v krátkom dotazníku

Vážení čitatelia, dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka o BIM (z angl. Building Information Modeling - Informačné modelovanie stavieb), ktorým spoločne s BIM asociáciou Slovensko monitorujeme v termíne 18. - 25.10.2021 stav problematiky. Otázky sú krátke a výstižné, preto Vám vyplnenie nezaberie viac ako 1-3 minúty.

Dotazník môžete vyplniť prostredníctvom tohto linku: BIM DOTAZNÍK

V samotnom dotazníku sú vložené logické linky, takže dotazník reaguje na Vami zadané údaje. Napr. ak uvediete, že BIM nevyužívate, neponúkne Vám otázky ohľadom toho, aké projekty a koľko percent projektov robíte v BIM, atď. Tento dotazník sa nemá vypĺňať „za firmu“, ale za konkrétnu osobu, ktorá má záujem odpovedať na jednoduché otázky, preto Vás zároveň prosíme o rozposlanie medzi Vašich kolegov.

Účelom dotazníka je získať čo najhodnovernejší obraz o aktuálnom stave využívania BIM v slovenskom stavebníctve. Vyhodnotenie bude už tradične prezentované počas 2. dňa 7. Národnej BIM konferencie, t.j. 28.10.2021. Aj tento ročník môžete sledovať on-line.
Ďakujeme za Váš čas.