336886387 3333078760287609 3204878850818507708 n

Banská Štiavnica sa začína spamätávať z ničivého požiaru

Včasným zásahom ľudí sa v Slovenskom banskom archíve podarilo zachrániť vzácne dokumenty, zázemie pre ZUŠ, ktorú zničil oheň, poskytne MŽP v budove Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Vďaka včasnému zásahu hasičov a úsiliu zamestnancov aj dobrovoľníkov sa pred sobotňajším (18. 3.) ohňom v Banskej Štiavnici podarilo uchrániť vzácne archívne dokumenty v tamojšom Slovenskom banskom archíve (SBA), ktorých časť patrí do zoznamu UNESCO.

Hlavná budova SBA leží v susedstve centra požiaru, ktorý sa rozhorel na streche budovy tzv. Banky lásky. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.

„Pracovníci archívu a desiatky dobrovoľníkov premiestnili najohrozenejšie materiály do opačného krídla budovy, odkiaľ mohli byť v prípade potreby odsunuté aj mimo objektu,“ uvádza ministerstvo. „Hasiči v poslednej chvíli zabránili šíreniu požiaru do celého krovu budovy archívu, čím predišli ešte väčšej katastrofe,“ dodáva.

Včera sme po improvizovanom zasadnutí krízového štábu na pracovisku Fakulty architektúry (na Trojičnom námestí hrozil výbuch plynu) zrealizovali obhliadku stavu poškodených historických objektov. Súčasťou expertnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva kultúry, Mesta Banská Štiavnica, Pamiatkového úradu, vlastníci, statici a technológovia. Začína sa kreovať plán na zastrešenie objektov. Viac postupne dnes.
Zábery z obhliadky stavu poškodených historických objektov. Súčasťou expertnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva kultúry, Mesta Banská Štiavnica, Pamiatkového úradu, vlastníci, statici a technológovia. Začína sa kreovať plán na zastrešenie objektov. | Zdroj: Facebook/Michal Hrčka

Okresný úrad v Banskej Štiavnici zabezpečil plachty, ktorými boli prekryté ostatné časti najohrozenejších archívnych fondov, aby nedošlo k ich premočeniu. MV SR rozhodlo o vyslaní špecializovaného reštaurátorského tímu Slovenského národného archívu, ktorý na mieste preskúma možné dôsledky požiaru na archívne dokumenty.

Reštaurátori následne navrhnú všetky potrebné kroky na ochranu dokumentov národného archívneho dedičstva nevyčísliteľnej historickej hodnoty. SBA je špecializovaným pracoviskom Slovenského národného archívu. Hlavnou náplňou archívu je preberať, odborne spracovávať a vedecky sprístupňovať archívne dokumenty z oblasti baníctva, hutníctva, geológie a príbuzných odvetví z celého územia Slovenska.

V súčasnosti spravuje viac ako 360 archívnych fondov o rozsahu takmer 6000 bežných metrov od 16. storočia až do súčasnosti. Medzi najcennejšie patria dokumenty a mapy komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici z rokov 1524 až 1919, ktoré sú zapísané do dokumentárneho dedičstva ľudstva – do Registra UNESCO Pamäť sveta.

Chýbajúce poistenie

Podľa informácií denníka Pravda primátorka mesta Banská Štiavnica Nadežda Babiaková hneď na druhý deň po ničivom požiari nahlásila poistnú udalosť. Majetkom mesta je totiž práve poškodená základná umelecká škola, ktorá je poistená.

„Ráno sme vybrali poistnú zmluvu a už sme kontaktovali poisťovňu. Už tu bol človek, ktorý má obhliadku vykonať, s následnými administratívnymi úkonmi. Riešime to,“ ozrejmila primátorka denníku Pravda.

Podľa povereného ministra životného prostredia Jána Budaja však budovy Slovenského banského múzea (SBM), Berggerichtu a Galérie J. Kollára neboli poistené. „Škody budeme vymáhať od pôvodcu požiaru. Čo bolo jeho príčinou, skúma teraz polícia,“ pripomenul. Prečo objekty neboli poistené, sa bude podľa neho prešetrovať.

„Skúmame to. Ministerstvo nie je vlastníkom tej budovy, je štátna. V rezorte životného prostredia sú správcami štátnych budov priamo príspevkové organizácie. Čiže náš rezort poisťovať nemohol. Na rozdiel od ministerstva kultúry, ktoré má vo vlastníctve národné pamiatky. V tomto prípade je to odlišný režim,“ reagoval minister.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne budovu mestu do bezodplatného užívania.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne budovu mestu do bezodplatného užívania. | Zdroj: Google Maps

ZUŠ čaká sťahovanie

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Banskej Štiavnici, ktorej budova bola poškodená víkendovým ničivým požiarom, nájde dočasné zázemie v budove bývalého generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne budovu mestu do bezodplatného užívania. V pondelok to uviedol minister životného prostredia Ján Budaj na tlačovej konferencii v Banskej Štiavnici.

„Je to od nás len prvá záchranná ponuka. Do rokovania vlády, ktoré bude v Banskej Štiavnici, pripravíme už celý balík opatrení,“ uviedol Budaj.

Budova SVP podľa riaditeľky ZUŠ Ireny Chovanovej vyhovuje požiadavkám umeleckej školy. Približne 400 žiakov školy by tam malo nájsť adekvátne zázemie na výučbu. „Verím však, že po obnove školy sa do objektu vrátime,“ dodala.

Zábery zo sťahovanie ZUŠ v Banskej Štiavnici.
Zábery zo sťahovania ZUŠ v Banskej Štiavnici. | Zdroj: Facebook/ZUŠ Banská Štiavnica

Ako uviedla primátorka mesta Nadežda Babiaková, do konca budúceho týždňa by mali byť zosumarizované náklady, ktoré budú potrebné na obnovu všetkých zasiahnutých budov. Podľa nej sa ozývajú aj subjekty, ktoré by prispeli na obnovu. „Dnes nás oslovili aj z pražského magistrátu s tým, že rokujú, ako by Banskej Štiavnici pomohli,“ pripomenula.

„Aj v utorok 21. marca pokračujeme v presťahovaní interiéru ZUŠ. Do budovy nesmie nik vstúpiť, len armáda. Kto by mohol prísť s dodávkou alebo s vlečkou, veľmi nám to dnes pomôže. Keď armáda vynesie veci z budovy, naložíme ich a odvezieme hore do budovy SVP. Tam ostatní zamestnanci a prípadní dobrovoľníci budú čakať na veci, vykladať, triediť ich do tried a následne čistiť. Zatiaľ to potrebujeme všetko dostať hore. Včera ste boli skvelí všetci, som na Vás hrdá,“ uviedla na sociálnej sieti Facebook riaditeľka ZUŠ Irena Chovanová.