Lenyi

Peter Lényi: Hľadajte príležitosti v architektúre mimo jej tradičné formy

ASB GALA každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo a architektúru. Oslovili sme nominantov tohtoročného ocenenia zo siedmimi otázkami, aby ste mali možnosť lepšie ich spoznať.

Zapojte sa do hlasovania verejnosti a vyhrajte ročné predplatné jedného z 8 časopisov

Všetky nominácie na ocenenie ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2021

Peter Lényi absolvoval v roku 2011 štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave so zameraním na architektúru a urbanizmus. Po škole založil s bývalými spolužiakmi architektonický ateliér 2021, v ktorom pôsobí dodnes. V roku 2016 získal so svojím ateliérom ocenenie Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn za projekt Číselník na balustráde (v spolupráci s Dr. Benčíkom), v rovnakom roku aj ocenenie CEZAAR v kategórii exteriér za projekt Lávka a prístrešok na kopci Straník (v spolupráci s LABAK). Od roku 2019 je vedúcim sekcie súťaží Metropolitného inštitútu Bratislavy. Dôraz na kvalitu verejných stavieb sa aj vďaka nemu dostal do hlavného mesta. Počas jeho pôsobenia prebehli alebo boli pripravené súťaže na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia, na obnovu kúpeľov Grössling, na predĺženie promenády na Železnej studničke či na bytový súbor Terchovská.

Kto je podľa vás najväčšou osobnosťou architektúry na Slovensku a prečo?

Rešpektujem každého, kto pracuje v oblasti architektúry v prospech verejného záujmu akoukoľvek formou – navrhovaním, činnosťou v SKA, vo výskume, publikovaním, učením na škole, účasťou v orgánoch samosprávy.

Čo definuje dobrého architekta?

Dobrý architekt je pre mňa ten, ktorý robí dobrú architektúru alebo priamo/nepriamo umožňuje jej vznik.

Ktorá realizácia/projekt podľa vás najlepšie vystihuje vašu tvorbu?

Som hrdý na prácu nášho ateliéru aj prácu sekcie súťaží Metropolitného Inštitútu Bratislavy. Moju „tvorbu“ asi najlepšie vystihujú oba manuály súťaží Slovenskej komory architektov, ktorých prípravu som viedol – bola to zaujímavá metodická práca, s možnosťou sprostredkovať tému súťaženia medzi samosprávy. Verím, že aj s reálnym dosahom.

Ktorý bod svojej kariéry považujete za prelomový?

Moment, kedy sme sa s kolegami v ateliéri rozhodli venovať svoj čas aj ďalším oblastiam práce okrem navrhovania – organizovaniu, metodike, konzultantstvu.

Čo bolo najväčšou chybou?

Že sme si v ateliéri nekúpili náš aktuálny kávovar skôr. Inak som spokojný.

Aké máte plány v blízkej budúcnosti?

Pokračovať v terajšej práci.

Čo by ste odkázali začínajúcim architektom?

Odporúčam im hľadať príležitosti pre uplatnenie sa v rámci témy architektúry mimo jej tradičné formy – tém a príležitostí existuje veľa aj mimo samotné navrhovanie.

raj