ASB GALA 2015 – Slávnostné vyhlásenie ocenení

image 73863 25 v2

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 28. mája 2015 v poradí už 9. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

(Zľava: Ing. Branislav Lukáč, Strabag, s. r. o. – ASB Stavebná firma roka 2015, Oto Bortlík, ise s. r. o. – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Mgr. Renáta Kaščáková, Útvar hlavného architekta mesta Trenčín a Ing. Arch. Martin Beďatš, hlavný architekt mesta Trenčín – ASB Špeciálna cena, Ing. Arch. Pavol Kollár – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva a ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk, Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín, – ASB Špeciálna cena, Ing. Miroslav Fülöp, J&T REAL ESTATE, a. s. – ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Ing. Milan Murcko, YIT REDING, a. s. – ASB Developer roka)

POZRITE SI FOTOGALÉRIU ZO SLÁVNOSTNÉHO GALAVEČERA

Privítanie
Odovzdávanie cien
Raut

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2015 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:

  • ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2015
  • ASB Developer roka 2015
  • ASB Stavebná firma roka 2015

ASB GALA je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. ASB GALA sa tradične koná pod záštitou odborných inštitúcií a profesijných komôr, ako aj Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Stavebnej fakulty a Fakulty architektúry STU v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a tiež Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pre organizátorov je veľkou cťou a potešením, že nad 9. ročníkom prevzal záštitu aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý poctil slávnostné odovzdávanie cien ASB GALA aj svojou osobnou účasťou.
 
J. E. p. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
(J. E. p. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky )

Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.
Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2015 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr. Počet členov poroty, ktorí sa zapojili do hodnotenia v projekte ASB GALA a vyjadrili svoj odborný názor, prevýšil tento rok stovku. Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili víťazi internetovej ceny.

Hlavné ceny získali:
Hlasovanie odbornej poroty:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Ing. arch. Pavol Kollár

ASB Developer roka
YIT REDING, a. s.

ASB Stavebná firma
STRABAG, s. r. o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:

ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Ing. arch. Pavol Kollár

ASB Developer roka
J&T Real Estate, a. s.

ASB Stavebná firma
ise, s. r. o.

Tohtoročnou novinkou bolo aj udelenie Špeciálnej ceny. Vydavateľstvo JAGA spolu s nominačnou komisou v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva, či rozvoja miest a obcí sa tento rok prvýkrát rozhodli udeliť Špeciálnu cenu, a to projektu TRENČÍN si TY. Toto mimoriadne ocenenie si z rúk trenčianskeho rodáka Richarda Lintnera prevzali predstavitelia mesta Trenčín – primátor Richard Rybníček, hlavný architekt mesta Trenčín Martin Beďatš a koordinátorka projektu Renata Kaščáková.

Richard Lintner
(Richard Lintner)

Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2015, ktorý sa konal v priestoroch hotela Holiday Inn v Bratislave bola pre vyše 200 hostí skupina Banda. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Lajčáková-Hargašová.

Zuzana Koporcová, marketing
Foto: Dano Veselský, Martin Matula