image 94522 25 v1

Aj zateplenie vyžaduje správnu starostlivosť

Jedným z prvých krokov, ku ktorému pristupujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v rámci obnovy bytového domu najčastejšie, je zateplenie obvodového plášťa. O tom, aké majú možnosti a ako by mali postupovať, sme sa porozprávali …
image 81914 25 v3

Nehorľavým riešením zateplenia fasády je kamenná vlna

Existuje niekoľko podstatných kritérií pri výbere tepelnej izolácie. Spolu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami by k tým podstatným a rozhodujúcim mali patriť dlhodobá stálosť materiálu, schopnosť vzdorovať vlhkosti, paropriepustnosť, akustický komfort a požiarna bezpečnosť. Zároveň by …
zateplite fasadu a hrajte o 5 500 eur

Zateplite fasádu a hrajte o 5 × 500 EUR

Kontaktné zateplenie fasád tvorí podstatnú časť obvodového plášťa budovy a teda značne vplýva na celkové energetické hodnotenie stavieb.  Od tohto roku sa požiadavky na jeho projektovanie sprísnili aj v dôsledku novelizovanej normy (STN 73 0540 …
Odborné sympóziá ATRI 2011

Odborné sympóziá ATRI 2011

Spoločnosť ORIN SK, s.r.o. Vás pozýva na 5. ročník odborných sympózií s názvom „Ako to robia inde, alebo nechajte sa inšpirovať“ (ATRI) na tému rekonštrukcia a revitalizácia bytového fondu na Slovensku. Na záver sympózií sa …
Certifikované zatepľovacie systémy ETICS

Certifikované zatepľovacie systémy ETICS

Spoločnosť Den Braven predstavuje novinku – moderné, kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré sú určené na zateplenie fasád existujúcich objektov, ale aj nových stavieb.
Zatepľovanie fasád

Zatepľovanie fasád

Najväčšou plochou a súčasťou obalovej konštrukcie každej budovy je jej obvodový plášť. Jeho zložitosť spočíva najmä v množstve, rozmanitosti a veľakrát aj v rozporuplnosti požiadaviek, ktoré sa na túto konštrukciu kladú. Musí byť dostatočne únosný, spoľahlivo chrániť vnútorné prostredie …