Zatepľovanie fasád

Zatepľovanie fasád

Najväčšou plochou a súčasťou obalovej konštrukcie každej budovy je jej obvodový plášť. Jeho zložitosť spočíva najmä v množstve, rozmanitosti a veľakrát aj v rozporuplnosti požiadaviek, ktoré sa na túto konštrukciu kladú. Musí byť dostatočne únosný, spoľahlivo chrániť vnútorné prostredie …