Eurofondy investície

Veľká časť nových eurofondov pôjde na zelené a klimatické ciele, v pláne je aj inovácia programu Zelená domácnostiam

Partneri sekcie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v prvom štvrťroku tohto roka vyhlásiť výzvy z nových eurofondov. Týkajú sa aj obnoviteľných zdrojov energie, životného prostredia a ochrany prírody.

V tomto roku bude z Programu Slovensko vyhlásených spolu 138 výziev v objeme vyše 5,8 miliardy eur. Informovala o tom podpredsedníčka vlády a dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

„Po schválení Programu Slovensko v novembri minulého roka sme teraz spravili ďalší dôležitý krok, aby sme začali využívať takmer 13-miliardový balík nových eurofondov. Monitorovací výbor bol informovaný o harmonograme plánovaných výziev na rok 2023 a prvé výzvy vyhlásime už v tomto štvrťroku. Pôjdu na podporu základných škôl, rekonštrukcie ciest, podporu zamestnanosti, no aj na ochranu prírody a obnoviteľné zdroje energie,“ uviedla Remišová.

Zelenšie Slovensko

Predstavitelia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v tomto roku plánujú so sprostredkovateľskými orgánmi vyhlásiť výzvy za vyše 5,8 miliardy eur, čo predstavuje 46 % z celkového balíka nových eurofondov.

Takmer 2,5 miliardy eur poputuje do životného prostredia, ochrany prírody a obnoviteľných zdrojov energie. Celkovo má byť v rámci oblasti Zelenšie Slovensko investovaných 4,2 miliardy eur, ktoré podporia energetickú efektívnosť, znižovanie emisií skleníkových plynov, energiu z obnoviteľných zdrojov a pôjdu aj na ochranu prírody a životného prostredia.

Ako bude v roku 2023 využitých 2,5 miliardy eur v rámci životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energie?

  • zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a obnoviteľné zdroje energie – 620 miliónov eur
  • verejná zeleň v mestách a obciach – 9 miliónov eur
  • kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd – 241 miliónov eur
  • odstránenie envirozáťaží a skládok – 240 miliónov eur

„Agresia Ruska proti Ukrajine vyvolala tiež energetickú krízu. Aby sme ochránili našu krajinu a ľudí, musíme zaistiť tiež energetickú bezpečnosť Slovenska. Aj na to využijeme nové eurofondy, ktoré v prvých výzvach pôjdu na zatepľovanie bytových domov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zeleň v mestách a obciach, čističky odpadových vôd či na budovanie vodovodov a kanalizácií tam, kde stále chýbajú,“ informovala podpredsedníčka vlády.

Veľký dôraz sa kládol aj na sanáciu environmentálnych záťaží a toxických skládok, ktoré zamorujú našu krajinu už celé desaťročia. „Ľudia na Slovensku si zaslúžia zdravý život a nie nejaké trojuholníky smrti,“ zdôraznila ministerka. Ako doplnila, je veľkým úspechom, že sa podarilo presadiť, aby Slovensko mohlo ešte aj z nového balíka eurofondov riešiť investičné dlhy minulosti.

Zelená domácnostiam konečne aj pre Bratislavský kraj?

Operačný program s názvom Program Slovensku 2021 – 2027 je jediný, cez ktorý sa v nasledujúcich rokoch budú čerpať eurofondy. Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 miliardy eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti. Sem patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 miliónov eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 miliónov eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 miliónov eur).

Zo zverejneného harmonogramu plánovaných výziev na rok 2023 vyplýva, že výzva zameraná na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach bude nadväzovať na program Zelená domácnostiam.

Bude vyhlásená v druhom kvartáli tohto roka a je na ňu vyčlenených 142 600 000 eur. Podpora by sa mala týkať územia celého Slovenska, teda aj domácností v regiónoch Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je z aktuálneho programu vynechaný.

redakcia z podkladov TASR a MIRRI SR