ASB Články na tému

Základová doska

Základová doska predstavuje oceľovobetónovú dosku s hrúbkou niekoľko desiatok centimetrov. Používa sa najmä vtedy, ak je základová pôda menej únosná (okolo 0,1 až 0,15 MPa) alebo sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda.

Meranie teploty od hydratačného tepla sa uskutočnilo na základovej doske budúcej lisovne, ktorá sa v súčasnosti rea­lizuje v procese rozširovania závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave. Nárast teploty je spôsobený predovšetkým uvoľňovaním hydratačného tepla v procese hydratácie cementu.

Základnou surovinou na výrobu penového skla ako tepelnoizolačného stavebného materiálu je staré odpadové alebo odpadné sklo, ktoré nie je možné iným spôsobom využiť. Zdrojom odpadového skla je sklo získané zo separovaného zberu odpadu z domácností alebo iných prevádzok.

S otázkou ekológie a udržateľného rozvoja sa v súčasnosti stretávame na každom kroku. Všetky inštitúcie, orgány i médiá vyzývajú na recykláciu odpadu. Čo sa stane z fľaše od vína, ktorú vyhodíme? Odpoveď je jednoduchá: napríklad izolácia na rodinný dom, ktorá bude stáť asi štyrikrát menej než iné izolujúce materiály. Je predsa vyrobená z odpadu.

Jadro sendvičových panelov zlepených z konštrukčných dosiek na bázy dreva tvorí expandovaný polystyrén, v role tepelnej izolácie. V kombinácii s kontaktným tepelnoizolačným systémom a interiérovou sadrokartónovou doskou ide o systém, ktorý spĺňa požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií na realizáciu nízkoenergetických a pasívnych domov.

V projektovaní a realizácii spodnej stavby rodinných domov sa v posledných rokoch zmenilo len veľmi málo. Aj naďalej je najčastejšie používaným materiálom aplikovaným v konštrukciách spodnej stavby betón, respektíve železobetón ukladaný na štrkové lôžko (pásové základy, podkladový betón, atď.). Ich tepelnoizolačné vlastnosti sa v priebehu rokov výrazne nezmenili (v súčasnosti vo väčšine prípadov nedokážu splniť požiadavky na tepelný odpor konštrukcie).

Dom v českých Černošiciach podľa projektu architekta Davida Damašku z pražského AAA Ateliéru je zaujímavou ukážkou toho, ako sa dá aj na pozemku ohrozeného záplavami, postaviť dom, ktorý prípadnej povodni dokáže odolať. Architektonický koncept vyvýšenia domu nad terén prostredníctvom betónovej podnože vyžaduje premyslené technické riešenie.

Už o rok sa budú môcť noví majitelia nasťahovať do svojich bytov na Dunajskej ulici v Bratislave. Práce na výstavbe komplexu DUNAJSKÁ Inner City Residence pokračujú podľa predpokladov.

Počas výstavby vysokopodlažných a polyfunkčných stavieb sa čoraz viac stavebných spoločností zaoberá otázkou návrhu betónu, postupu ukladania a spôsobu ošetrovania konštrukcií z masívneho betónu. Najčastejšie sa tento druh betónu  využíva na výstavbu základových dosiek.

Spoločnosť TriGránit nedávno podpísala co-exkluzívnu zmluvu so spoločnosťou CB Richard Ellis (CBRE), ktorá bude zabezpečovať marketing a predaj 24 800 m² kancelárskych priestorov prvej fázy projektu Lakeside Park.

Realizácia prvej fázy projektu polyfunkčného komplexu Lakeside Park v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto úspešne napreduje. Keďže výstavba základovej dosky pod hlavnou časťou 22-podlažnej budovy je už hotová, hrubú stavbu sa podarí zavŕšiť v októbri 2007, teda rok po slávnostnom položení základného kameňa stavby.