Dom chránený pred povodňou
Galéria(4)

Dom chránený pred povodňou

Dom v českých Černošiciach podľa projektu architekta Davida Damašku z pražského AAA Ateliéru je zaujímavou ukážkou toho, ako sa dá aj na pozemku ohrozeného záplavami, postaviť dom, ktorý prípadnej povodni dokáže odolať. Architektonický koncept vyvýšenia domu nad terén prostredníctvom betónovej podnože vyžaduje premyslené technické riešenie.


Základová konštrukcia domu – železobetónová monolitická izolovaná vaňa – je založená na koreňových mikropilótach, ktoré sú rozmiestnené po obvode eliptickej podnože. Takéto riešenie zvolili architekti nielen preto, že stavebná parcela sa nachádza v zátopovej oblasti, ale aj pre hladinu spodnej vody a geologické pomery (pokrytie fluviálnymi sedimentmi s mocnosťou 5,00 m). Pri navrhovanom počte dvanástich mikropilót (DN 90 mm) dosahujú sily pôsobiace na mikropilóty hodnotu do 400 kN. Ich dĺžka je vzhľadom na geologické pomery (skalné podložie sa nachádza v hĺbke 5 m pod povrchom terénu) 3,50 m.

Na základe hodnotenia základových pôd na stavebnom pozemku z hľadiska rizika prenikania radónu do budovy sa zistilo, že stavebný pozemok je zaradený do kategórie nízkeho radónového indexu. Vďaka tomu nebolo treba realizovať špeciálne protiradónové bariéry – postačovala aj bežná izolácia proti zemnej vlhkosti.

   
Detail upevnenia mikropilóty Základová konštrukcia domu sa zakladá na dvanástich koreňových mikropilótach.

Rez

Skladba  S 01
20 – priemyselná parketová agátová podlaha, 60 – plávajúca betónová doska, 100 – tepelná izolácia, poistná izolácia PE fólie – izolácia je vyvedená do výšky 180 mm po celom obvode stavby, 200 – nosná hydrobetónová vystužená konštrukcia prepojená s koreňovými mikropilótami, 40 – tepelná izolácia, hydroizolačný pás z trikrát zváranej PE fólie, 150 – podkladový hydrobetón s výstužou, 200 – zhutnený štrkopieskový podsyp

Výňatok z technickej správy Ing. arch. Davida Damaška
Foto: David Damaška