ASB Články na tému

vetranie a odvetrávanie strechy

Správne vetranie je rovnako dôležité v lete ako v zime. V zime nechceme strácať príliš veľa tepla vetraním. V lete zase nechceme do interiéru púšťať príliš veľa tepla. Vlhkosť vzduchu v interiéri by mala byť vždy na príjemnej úrovni, bez ohľadu na ročné obdobie. Okrem toho je potrebné do domácnosti privádzať čerstvý vonkajší vzduch, aby sa znížil obsah oxidu uhličitého.

Na dosiahnutie najlepšej kvality vnútorného vzduchu a vnútornej klímy je potrebné optimálne vetranie. To je presne to, čo získate s účinnými vetracími jednotkami Systemair SAVE, ktoré boli špeciálne vyvinuté na vetranie rezidenčných, kancelárskych alebo podobných priestorov. Všetky jednotky SAVE spĺňajú náročné požiadavky na nízku spotrebu energie a nízku hlučnosť.

Spoločnosť Zehnder, špecialista na vnútornú klímu, získala ako prvá a doteraz jediná certifikáciu vetracej jednotky pre teplé podnebie. Vysokovýkonná rekuperácia chladu bola ocenená renomovanou organizáciou Passive House Institute.

Jedným z hlavných dôvodov na rekonštrukciu strešnej konštrukcie je zníženie spotreby energie na vykurovanie. Túto požiadavku možno dosiahnuť pridaním ďalšej vrstvy tepelnej izolácie alebo výmenou existujúcej tepelnej izolácie za izoláciu s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Príprava strešnej plochy v nároží sa začína uložením poistnej hydroizolačnej fólie. V súčasnosti sa používajú difúzne priepustné fólie, ktoré sa v oblasti nárožia preložia cez nárožnú krokvu s dostatočným prekrytím a prichytia sa sponkami. Vrchná preložená časť sa prelepí páskou.

V technických normách sú stanovené špecifické pravidlá návrhu a realizácie správne odvetranej šikmej strechy podľa druhu krytiny. Neexistuje jedno univerzálne pravidlo, ako strechu správne odvetrať. Nielen typy strešnej krytiny, ale dokonca aj jednotlivé modely majú rozličné systémy vyhotovenia odvetrania.

V ostatných rokoch sú citeľné klimatické zmeny, v dôsledku ktorých dochádza k extrémnym výkyvom počasia, a to tak v lete, ako aj v zime. Starosti stavebníka a nepríjemnosti v priebehu bývania môže (ale nie vždy) vyriešiť projektová dokumentácia. Projektant musí pri návrhu zohľadniť rad predpisov, nariadení, noriem a ďalších platných predpisov. Nie vždy sa podarí vzájomne skĺbiť všetky požiadavky. Tieto klimatické zmeny majú vplyv na energetickú náročnosť a na tepelnú pohodu. Návrh skladby strešného plášťa, ktorý bude účinný v letnom období, nie je pre projektanta ľahká úloha. Existuje totiž pomerne málo informácií o materiáloch a spôsoboch, ako to realizovať.

Aj keď sú dnes strešné fólie bežne používaným materiálom, ešte stále sa v praxi môžeme stretnúť s neznalosťou základných aspektov tejto problematiky, čo môže viesť až k zásadným chybám pri realizácii izolácií šikmých striech. Pritom od odolnosti proti vode kriticky závisí správna funkčnosť strechy a jej ďalších prvkov, napríklad tepelnej izolácie alebo krovu. Pre správnu realizáciu šikmej strechy je preto znalosť tejto problematiky nevyhnutnosťou.

Strecha je súčasťou estetického stvárnenia celej stavby a svojím tvarom aj farbou ju dotvára. Jej hlavnou funkciou je ale ochrana stavby proti poveternostným vplyvom a zrážkam. Preto je veľmi dôležité, aby sa celý strešný plášť zrealizoval správne vo všetkých detailoch.

Strecha sa vetrá najmä z dvoch dôvodov: jednak na odvedenie vlhkosti preniknutej zvonka alebo zvnútra, alebo ešte sa vyskytujúcej stavebnej vlhkosti z konštrukcie strechy (primárna úloha) a jednak na odvetranie časti tepla pri letnom prehriatí vonkajších vrstiev strechy vplyvom absorpcie solárneho žiarenia a na eliminovanie vysokých teplôt strešnej krytiny, čo priaznivo vplýva aj na tepelnú ochranu podstrešného priestoru v lete (sekundárna úloha).