ASB Články na tému

uhlíková stopa

Žiť udržateľne nie je len fráza. Znamená to viesť taký spôsob života, aby sme nežili na úkor budúcich generácií. Skúste sa zamerať na každodenné činnosti a nájsť priestor na ich zlepšenie, napríklad menej nakupovať, lepšie triediť odpad, začať kompostovať či vymeniť občas auto za hromadnú dopravu. Návod ako na „zelenší“ a zdravší život vám poskytnú aj tieto aplikácie a nástroje.

Sláva Štefancová -

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) tento krok podporila prípravou rozsiahleho dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva ako udržateľného a obnoviteľného stavebného materiálu.

SITA -

Spoločnosť Corwin sa dlhodobo profiluje ako developer, ktorému nie je ľahostajné životné prostredie. Ich budova z roku 2019, bratislavský Einpark Offices, získal certifikát LEED Zero Carbon. Ten, na rozdiel od certifikátu LEED Platinum, ktorý už vlastnila, neposudzuje uhlíkovú stopu zabudovanú v konštrukcii pri výstavbe, ale uhlíkovú stopu vznikajúcu z prevádzky budovy a transportu do nej a z nej.

Denisa Kureková -

Spoločnosť Velux tento rok oslávi okrúhle výročie svojho založenia (vznikla 1941). Verejne deklarovala záväzok, že do svojich 100. narodenín rapídne zníži svoju uhlíkovú stopu, takže v roku 2041 ako prvá v stavebníctve dosiahne uhlíkovú neutralitu. Tento cieľ neustále sleduje aj pri uvádzaní nových výrobkov na trh.

V tejto sérii článkov sme sa dosiaľ venovali uhlíkovej, energetickej, vodnej a odpadovej stope súčasných domov, v ktorých sú potreby bývania pokryté globalizovaným systémom. Nie je to však tak dávno, čo boli potreby bývania pokryté takmer výlučne okolím domu. Ten bol postavený z materiálov zo svojho okolia, vykurovaný drevom z blízkeho lesa, hlad a smäd jeho obyvateľov zabezpečovala studňa a vlastná záhrada. V dnešnom článku preto porovnáme práve tieto dva rozdielne prístupy k uspokojovaniu ľudských potrieb.

Pri naštartovaní auta, zapínaní mikrovlnky či plynového sporáka, alebo aj pri každom spláchnutí toalety sa uvoľní do atmosféry oxid uhličitý. Stačí menej ako desať rokov na to, aby prebytok CO2 v atmosfére výraznou mierou prispel ku globálnemu otepľovaniu. Preto je namieste otázka, či si ľudstvo uvedomuje, koľko skleníkových plynov produkuje bývanie v globalizovaných domoch.