Národný energetický a klimatický plán

Plán na prechod k bezuhlíkovej ekonomike musí byť prioritou, vyzývajú odborníci

Slovenská klimatická iniciatíva iniciovala výzvu, v ktorej odborníci vyzvali vládu, aby sa strategický plán na dosiahnutie uhlíkovej neutrality stal prioritou.

Národný energetický a klimatický plán (NECP) je stratégia modernizácie slovenskej energetiky s prechodom na uhlíkovo neutrálnu krajinu v roku 2050. Rozhoduje sa v ňom, či sa nám podarí úspešne transformovať naše hospodárstvo.

„Úspešnosť vyspelých krajín tkvie v schopnosti pracovať systematicky na strategicky dôležitých témach. Veľmi si želám, aby Slovensko dokázalo urobiť z prechodu na zelenú ekonomiku politickú a celospoločenskú prioritu. Národný energetický a klimatický plán je príležitosť na nastavenie ambícií a politík na desiatky rokov dopredu a energetická efektívnosť budov je jedno z kľúčových opatrení na dosiahnutie uhlíkovej neutrality,“ povedala Katarína Nikodemová, riaditeľka Budov pre budúcnosť.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že Slovensko nedosiahlo stanovené ciele. NECP musí byť preto ambicióznejší, aby sa zabezpečilo, že dobehneme požiadavky Zelenej dohody EÚ.

„Vyššia energetická účinnosť pri nižšej spotrebe energie je kľúčovou hnacou silou zeleného prechodu EÚ. Najväčším nedostatkom NECP pri hodnotení cieľov, potenciálov a prostriedkov na ich dosiahnutie je, že budovy nie sú považované za samostatný zdroj úspor energie, napriek tomu, že majú jeden z najväčších potenciálov,“ vyjadrila sa Kateřina Chajdiaková zo Slovenskej klimatickej iniciatívy.

Ako doplnila, ich zahrnutím do všeobecného energetického rámca sa stráca transparentnosť potenciálov, ako aj opatrení, ich sledovateľnosť a účinnosť.

Plán má vplyv na celú spoločnosť

Plán má poskytnúť obyvateľom Slovenska istotu, že ako krajina zvládneme zelenú transformáciu a pomôžeme im zvládnuť dôsledky zmeny klímy. Firmám má zase ponúknuť predvídateľný plán transformácie. Odborníci tak poukazujú na to, že príprava implementácia NECP má vplyv každú oblasť našej spoločnosti.

Spolu s výzvou zaslanou na premiéra a ministrov z kľúčových rezortov hospodárstva, financií, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí, regionálneho rozvoj a školstva poslala Slovenská klimatická iniciatíva aj informačný materiál s piatimi odporúčaniami pre úspešné dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

Odporúčania zahŕňajú systémové opatrenia a legislatívne zmeny, ktoré budú ministerstvá jasne komunikovať, koordinovaný prechod na obnoviteľné zdroje energií či implementáciu opatrení z balíčka Fit-for-55 a REPowerEU. Zamerať sa podľa nich treba na tvorbu predvídateľných a spoľahlivých zámerov pri smerovaní energetiky, ako aj na zavedenie opatrení pre sociálne zraniteľné skupiny trpiace energetickou chudobou.

Signatármi výzvy sú platformy Budovy pre budúcnosť, Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC), firmy ako PW Energy alebo Knauf Insulation, či organizácie ako Bratislava Policy Institue a osobnosti z akademickej obce.

Slovenská klimatická iniciatíva, red