Drevostavba

Nová legislatíva pre drevostavby chce nadviazať na klimatické ciele

Partneri sekcie:

Na Slovensku sa pripravuje nová legislatíva týkajúca sa drevostavieb. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) tento krok podporila prípravou rozsiahleho dokumentu. Z neho vyplýva potreba aktívnejšieho využívania dreva ako udržateľného a obnoviteľného stavebného materiálu.

SKGBC spolu so svojimi členmi, ďalšími združeniami a s odborníkmi z akademického prostredia založili pred rokom Iniciatívu za moderné drevostavby. Jej cieľom je podporiť drevo ako udržateľnú surovinu v modernom stavebníctve. Iniciatíva má v súčasnosti 11 partnerov a 18 podporovateľov.

„Využívanie dreva ako ťažiskovej suroviny pre drevostavby je v súčasnosti na Slovensku nedostatočné, najmä z dôvodu aktuálne platných technických predpisov. Drevo ako materiál pritom spĺňa všetky súčasné požiadavky na energetickú efektívnosť a uhlíkovú neutralitu a predstavuje výrazný prvok, pozitívne vplývajúci na dekarbonizáciu sektorov, napríklad stavebníctva, budov alebo priemyselnej výroby,“ uviedol predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura.

Aktuálne predpisy na Slovensku dnes umožňujú stavby na báze dreva len do výšky piatich nadzemných podlaží a neumožňujú rozvoj vyšších drevostavieb, čo je v porovnaní s predpismi v iných krajinách podhodnotené.

Táto výška je podľa SKGBC v súčasnosti nedostatočná vzhľadom na vysoké ceny pozemkov a efektivitu ich využitia, a to najmä v hlavnom meste a ostatných krajských mestách, čo odrádza investorov od realizácie drevostavieb.

„Pre plné využitie dreva ako stavebného materiálu je potrebná úprava súčasne platných predpisov, tým sa môže vytvoriť priestor pre uplatnenie moderného spôsobu výstavby drevostavieb na Slovensku. Zároveň to pomôže s plnením ambícií v Pláne obnovy, Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ale i so zmierňovaním dopadov na životné prostredie, prinesie zdravšie budovy a v neposlednom rade pomôže s celkovou modernizáciou krajiny,“ uviedol predseda predstavenstva SKGBC.

Ako dodal, stavebné materiály z dreva musia byť súčasťou riešení pre dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 až 2050.