Grantový program Mením na zeleň podporí projekty, ktoré prispejú k zmierneniu klimatickej krízy

Grantový program ZSE
Zdroj: iStock

Nadácia ZSE cez svoj grantový program podporí projekty na zmiernenie ekologickej a klimatickej krízy. Záujemcovia ich môžu predkladať elektronicky cez online formulár na stránke nadácie do 22. marca.

V prvom ročníku grantového programu Mením na zeleň podporí Nadácia ZSE projekty mimovládnych organizácií, škôl, miest aj obcí pôsobiacich v ich distribučnej oblasti, ktoré prispejú k zmierneniu ekologickej a klimatickej krízy. Informovala o tom hovorkyňa Západoslovenskej energetiky (ZSE) Michaela Dobošová s tým, že nadácia na program vyčlenila 50 tisíc eur.

Záujemcovia môžu projekty predkladať elektronicky cez online formulár na stránke nadácie do 22. marca. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 tisíc eur.

Ako doplnila, podporené budú projekty zamerané na environmentálne vzdelávanie, využívanie obnoviteľných zdrojov, ochranu krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnu ekonomiku a znižovanie uhlíkovej stopy. Zapojiť sa môžu aj záujemcovia s edukatívnymi projektami na zvyšovanie povedomia o zodpovednom prístupe k životnému prostrediu a s nápadmi, ako ho aplikovať v každodennom živote. Financie môžu získať aj environmentálne projekty, ktoré prepájajú komunity či projekty podporujúce sebestačnosť.

Programová riaditeľka nadácie ZSE Erika Škultétyová podotkla, že zodpovednosť za životné prostredie je dlhodobo jednou z ich priorít. „Kým pár rokov dozadu sme spolu s našimi partnermi učili deti na školách separovať odpad, dnes sa musíme zaoberať náročnejšími témami. Tak ako v iných oblastiach, aj pri tejto téme sme presvedčení, že je potrebné konať lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Tieto kritériá vedia naplniť len ľudia, ktorí sú experti a prirodzení lídri s vášňou. Poznajú lokálne potreby a vedia nadchnúť ostatných,“ vysvetlila pri vyhlásení grantového programu.

SITA