image 71799 25 v1

Prevádzka teplovodného podlahového vykurovania

Optimalizovanie prevádzky patrí medzi najdôležitejšie súčasti celého vykurovacieho systému.Teplovodné podlahové vykurovanie patrí k veľkoplošným nízkoteplotným vykurovacím systémom, ktoré v súčasnosti nachádzajú uplatnenie nielen v tradičných objektoch, ale aj v objektoch s požiadavkou na nízku spotrebu energie.
aky typ podlahoveho vykurovania zvolit

Aký typ podlahového vykurovania zvoliť?

Vzhľadom na to, že primárne zdroje energie sú vyčerpateľné, je nevyhnutné zaoberať sa ich efektívnym a hospodárnym využívaním. Predmetom príspevku je energetická, ekonomická a environmentálna analýza energetických systémov teplovodného podlahového vykurovania a vykurovania priamovýhrevnými odporovými káblami, ktorá sa …