image 79027 25 v1
Galéria(16)

Montáž elektrického podlahového vykurovania

Partneri sekcie:

V súčasnosti sú na stavebnom trhu dostupné rozličné typy elektrického podlahového vykurovania. Niektoré sú dokonca vhodné aj na inštaláciu svojpomocne. Nikdy však netreba zabúdať na to, že elektrickú inštaláciu musí vykonať pracovník so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Vykurovaciu rohož možno nainštalovať do novostavieb, ale aj na už existujúcu podlahovinu pod rozličné typy vrchnej vrstvy.

01Vykurovanie
02Vykurovanie
03Vykurovanie
04Vykurovanie
05Vykurovanie
06Vykurovanie
07Vykurovanie
08Vykurovanie

Aby nedochádzalo k úniku tepla do spodných častí konštrukcie, je vhodné rohože ukladať na tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu. V súčasnosti sú dostupné aj riešenia s bezdrôtovou reguláciou. Ovládanie podlahového vykurovania zabezpečuje modulárny bezdrôtový systém centrálnej regulácie.

Pracovný postup

Pred samotným kladením vykurovacích rohoží je potrebné skontrolovať podkladovú vrstvu, ktorá musí byť vyzretá, suchá, súdržná, zbavená prachu a mastnoty. Nepevné, nesúdržné a znečistené miesta sa musia odstrániť a opraviť. Na očistený podklad sa nanesie vrstva vhodného penetračného náteru v závislosti od typu podkladu a vrstva lepiaceho tmelu, ktorý sa použije na lepenie tepelnoizolačných podkladových dosiek. Lepiaci tmel na cementovej báze sa nanesie oceľovou zubovou stierkou. Dosky je potrebné klásť na väzbu. Po uložení do lepiaceho tmelu sa dosky dôkladne dotlačia a vyrovnajú. Pri kladení nesmie lepiaci tmel prenikať do škár medzi doskami. Dilatačné škáry v podklade treba zachovať. Škáry dosiek sa prelepia výstužnou páskou, ktorá sa prekryje trvalo pružnou hydroizolačnou hmotou na cementovej báze. Prebytky hydroizolačnej hmoty sa roztiahnu hladidlom, prípadne sa odstránia. Presah pásky musí byť minimálne 50 mm na každú stranu škáry. Podklad s nalepenými tepelnoizolačnými doskami sa nechá vytvrdnúť približne 24 hodín.

Pred kladením rohoží sa premeria odpor vykurovacieho okruhu a izolačný odpor vykurovacej rohože. Namerané hodnoty sa zapíšu do záručného listu. Následne sa rozvinie rohož, ktorá sa upraví podľa požadovaného tvaru vykurovanej plochy. Na podlahe sa vyznačí miesto pre podlahovú sondu. Podlahová sonda sa umiestňuje do vykurovanej plochy čo najbližšie k nášľapnej vrstve podlahy. Mala by byť umiestnená uprostred vykurovacej slučky – termistor sa nesmie vykurovacieho kábla dotýkať. Pokiaľ by bol príliš blízko, meral by teplotu v blízkosti plášťa vykurovacieho kábla, ktorá môže byť približne 50 °C. Termostat by tak podlahové vykurovanie neustále vypínal, aj keby bola podlaha studená. Na vyznačenom mieste sa do podkladovej dosky vyhĺbi drážka. Podlahová sonda sa zatiahne do ryhovanej ohybnej trubice – tzv. husieho krku – a ochranná trubica sa uloží do vyhĺbenej drážky. Koniec ochrannej trubice sa utesní, aby do nej nevnikol lepiaci tmel.

Termistor sondy tým síce nie je v bezprostrednom kontakte so zahriatou podlahou, odchýlka v meraní je však zanedbateľná. Do škatule pre nástenný prijímač systému regulácie sa zapojí sonda aj vykurovacia rohož. Vykurovacie káble sa pripájajú na sústavu 230 V, 50 Hz, krytie IP 67. Vykurovacia rohož pozostáva z vykurovacieho kábla pripevneného k nosnej sklovláknitej tkanine. V miestach ohybu (napríklad okolo WC) sa odstrihne potrebný kus tkaniny a vytvaruje plocha len s vykurovacím káblom. Na rovnej ploche sa už opäť kladie celá rohož. Vykurovacia rohož sa uloží podľa požadovanej vykurovanej plochy tak, aby bola celá plocha pokrytá. Rohož sa musí umiestniť minimálne 50 mm od steny. Po položení rohože sa na povrch aplikuje flexibilný lepiaci tmel a povrch sa zarovná. Na takto pripravený podklad sa aplikuje dlažba.

01 | Lepiaci tmel
Na očistený podklad sa nanesie vrstva vhodného penetračného náteru. Po zaschnutí penetračného náteru sa nanesie oceľovou zubovou stierkou lepiaci tmel na cementovej báze.

02 | Tepelnoizolačné dosky
Do vrstvy lepiaceho tmelu sa uložia tepelnoizolačné dosky. Dosky je potrebné klásť na väzbu. Dosky sa dôkladne dotlačia a vyrovnajú. Pri kladení nesmie lepiaci tmel prenikať do škár medzi doskami. Dilatačné škáry v podklade treba zachovať.

03 | Prelepenie škár dosiek
Škáry dosiek sa prelepia výstužnou páskou, ktorá sa prekryje trvalo pružnou hydroizolačnou hmotou na cementovej báze. Prebytky hydroizolačnej hmoty sa roztiahnu hladidlom, prípadne sa odstránia. Presah pásky musí byť minimálne 50 mm na každú stranu škáry.

04 | Technologická prestávka
Podklad s nalepenými tepelnoizolačnými doskami sa nechá vytvrdnúť približne 24 hodín.

05 | Odpor vykurovacieho okruhu
Pred kladením rohoží sa premeria odpor vykurovacieho okruhu a izolačný odpor vykurovacej rohože. Namerané hodnoty sa zapíšu do záručného listu.

06 | Príprava rohože
Vykurovacia rohož sa vyberie z obalu, pripraví sa na kladenie a zistí sa vhodné miesto na umiestnenie sondy. Je potrebné dbať na to, aby ohybná trubka so sondou bola umiestnená uprostred slučky kábla.

07 | Vyhĺbenie drážky
Na podlahe sa vyznačí miesto pre podlahovú sondu a na vyznačenom mieste sa do podkladovej dosky vyhĺbi drážka.

08 | Ochranná trubica
Podlahová sonda sa zatiahne do ryhovanej ohybnej trubice – tzv. husieho krku – a ochranná trubica sa uloží do vyhĺbenej drážky. Koniec ochrannej trubice sa utesní, aby do nej nevnikol lepiaci tmel. Sonda a vykurovacia rohož sa zapoja do škatule pre nástenný prijímač systému regulácie.

09 | Kladenie rohože v mieste ohybu
Následne možno začať s kladením rohože. V miestach ohybu (napríklad okolo WC) sa odstrihne potrebný kus tkaniny a vytvaruje plocha len s vykurovacím káblom.

10 | Kladenie rohože na ploche
Na rovnej ploche sa už opäť kladie celá rohož. Vykurovacia rohož sa uloží podľa požadovanej vykurovanej plochy tak, aby bola celá plocha pokrytá. Rohož sa musí umiestniť minimálne 50 mm od steny.

11 | Zaliatie rohože
Po položení rohože sa na povrch aplikuje flexibilný lepiaci tmel tak, aby tmel prestúpil rohožou a pomocou hladkej stierky sa zarovná podlahová plocha. Je potrebné dbať na to, aby sa ostrou hranou stierky nepoškodil kábel.

12 | Kontrolné meranie odporu
Následne sa vykoná meranie odporu vykurovacieho okruhu. Namerané hodnoty sa musia zhodovať s hodnotami nameranými pred kladením rohože a opäť sa zapíšu do záručného listu.

13 | Kladenie dlažby
Po vytvrdnutí vyrovnávajúcej vrstvy sa pomocou flexibilného lepiaceho tmelu nalepí keramická dlažba a po dodržaní technologickej prestávky sa vyškáruje. Vyškárovaná dlažba sa očistí.

14 | Nástenný prijímač
Ďalším krokom je inštalácia nástenného prijímača. Prijímač je riadený bezdrôtovým signálom termostatu a môže priamo spínať záťaž do 16A. K hlavnému prijímaču možno priradiť až tri ďalšie podriadené prijímače.

15 | Spárovanie prijímača
Nástenný prijímač sa spáruje s digitálnym programovateľným termostatom, ktorý ponúka reguláciu v niekoľkých prevádzkových režimoch a umožňuje riadenie až 4 prijímačov.

Info o materiáloch:

 • Vykurovacia rohož z dvojžilového vykurovacieho kábla ADSV-T pripevneného na podkladovú sklovláknitú tkaninu pomocou fixačnej lepiacej pásky; obojstranné krajné pásky na prilepenie rohože na existujúcu podlahu; ochranné opletenia kábla
 • Tepelnoizolačná doska z extrudovaného polystyrénu s obojstrannou povrchovou úpravou polymércementovou stierkou vystuženou skovláknitou sieťovinou,
  R = 0,15 a 0,27 (m2 . K/W), trieda reakcie na oheň E

Čo budete potrebovať

 • Podlahová vykurovacia rohož Ecofloor ComfortMat, obsah balenia:1, káblová vykurovacia rohož LDTS, 2, digitálny termostat s podlahovou sondou, 3,ohybná inštalačná trúbka (tzv. husí krk)
 • Nástenný prijímač Watts V 23 Master
 • Digitálny programovateľný termostat Watts V 22
 • Tepelnoizolačná doska F-BOARD, rozmery: 1 200 × 600 × 6 mm (typ 6), rozmery: 1 200 × 600 × 10 mm (typ 10), pokrytie 4,32 m2
 • Penetračný náter
 • Lepiaci tmel na cementovej báze
 • Výstužná páska
 • Hydroizolačná tesniaca hmota
 • Flexibilný tmel
 • Keramická dlažba
 • Škárovací tmel
 • Náradie: oceľová stierka, zubové oceľové hladidlo, vodováha, nožnice, penový valček, elektrické miešadlo, plastová nádoba, plastové molitanové hladidlo,

tip: Kombinovanie ­vykurovacích zariadení

K hlavnému prijímaču V23 Master možno priradiť až tri ďalšie podriadené prijímače V23 alebo V25 Slave. V jednej miestnosti je tak možné kombinovať podlahové vykurovanie s vykurovacím rebríkom alebo so sálavými panelmi, keď prijímač s podlahovou sondou vypína v prípade dosiahnutia limitnej teploty na podlahe iba podlahový vykurovací systém a vykurovací rebrík alebo sálavé panely môžu ďalej vykurovať miestnosť až do požadovanej priestorovej teploty.

TEXT: spracované z podkladov firmy Fenix
FOTO: Fenix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.