Thermofix ponúka príjemný pocit tepla a ľahkú údržbu.

Podlahové vykurovanie a vinyl – ideálne spojenie

Partneri sekcie:

Prechod tepla podlahou je v prípade podlahového vykurovania dôležitý faktor, ktorý vás často obmedzí len na niekoľko druhov podlahovín. Vďaka moderným technológiám a pokroku spĺňajú dnešné vinylové dielce nielen parametre prechodu tepla, ktoré sú porovnateľné s parametrami dlažby ale dokážu aj verne imitovať prírodné materiály, ktoré by vo svojej originálnej podobe prechodu tepla zabraňovali. Teplo z podlahového vykurovania sa dostane do všetkých kútov miestnosti, pretože z podlahy stúpa rovnomerne.

Jednoduché, ale zároveň komplikované

Lepené vinylové dielce radov Thermofix a Imperio sa vyznačujú predovšetkým detailnou textúrou a dokonalou imitáciou prírodných materiálov. Po položení však nevidieť ich štruktúru, ktorá zabezpečuje rozmerovú stálosť a vynikajúce predpoklady na položenie na povrch s podlahovým vykurovaním. Štruktúru jednotlivých dielcov tvorí niekoľko vrstiev, pričom najdôležitejšími prvkami sú sklenené rúno, zaisťujúce rozmerovú stálosť v prípade výkyvov teploty, a nášľapná vrstva (vrátane PUR laku), ktorá chráni vzhľad, určuje odolnosť podlahovej krytiny a uľahčuje údržbu.

Detailný prierez produktu Fatra Thermofix.
Detailný prierez produktu Fatra Thermofix.

Akú úlohu hrá tepelný odpor?

Pred výberom krytiny by sa mal brať do úvahy tepelný odpor, ktorý je pri výbere zásadný. Ovplyvňuje totiž teplotu vykurovacieho média vo vykurovacích rozvodoch. V tomto prípade platí priama úmernosť, teda čím je vyšší tepelný odpor, tým je vyššia aj prevádzková teplota podlahového vykurovania. Táto skutočnosť veľmi úzko súvisí s energetickou spotrebou tepla a celkovými nákladmi na vykurovaný priestor. Tepelný odpor sa odvíja od hrúbky podlahovej krytiny a tepelnej vodivosti. V prípade lepených dielcov Thermofix a Imperio z dielne českej spoločnosti Fatra, a.s., hovoríme o hrúbkach 1,5 až 2,5 mm, čo zaisťuje intenzívny prechod tepla. V porovnaní s podlahovými krytinami obsahujúcimi prírodné tepelné izolanty, ako je napríklad drevo, je čas prechodu tepla viditeľne kratší. Pri kladení podlahy treba brať do úvahy celkovú štruktúru od základovej dosky cez izolačné súvrstvie, tepelnú izoláciu, separačné fólie až po položenie lepeného vinylového dielca.

Hotel Horal Špindlerův mlýn – Thermofix Farmárske drevo. Autorom interiéru je DL STUDIO.
Hotel Horal Špindlerův mlýn – Thermofix Farmárske drevo. Autorom interiéru je DL STUDIO.

Odolnosť podlahy proti vykurovacím telesám

Vykurovacie telesá môžu niektoré materiály zdeformovať, pri vysokom výkone a nekvalitnej podlahovej krytine môže dôjsť k zvlneniu a následnému odlepeniu krytiny od povrchu. Lepené LVT dielce Fatra sú nielen vysokoodolné proti výkyvom teplôt, ale majú za sebou aj mnoho testov, ktoré potvrdzujú vhodnosť ich použitia na podkladoch vyhrievaných vykurovacími rohožami do max. výkonu 160 W/m2. Treba však vždy dodržiavať postupy podľa predpisov týkajúcich sa kladenia aj postupy určené výrobcami jednotlivých komponentov v štruktúre podlahy. Po zapnutí podlahového vykurovania sa musí teplota systému zvyšovať postupne, maximálne však na teplotu povrchu podkladu 28 °C.

Vysoká odolnosť podlahoviny vo vlhkom prostredí, to je Fatra Thermofix.
Vysoká odolnosť podlahoviny vo vlhkom prostredí, to je Fatra Thermofix.

www.fatrafloor.cz

Zdroj: PR článok spoločnosti Fatra, a.s.