image 97131 25 v1
Galéria(5)

Renovácia plochej strechy asfaltovými pásmi kladenými za studena

Partneri sekcie:

Pri obnove plochej strechy s hydroizoláciou na báze asfaltových pásov sa zvyčajne vykonáva ich natavenie plameňom. Asfaltové pásy je však možné lepiť aj za studena, a to pomocou vhodného bitúmenového lepidla. 

01DenBraven
02DenBraven
03DenBraven
04DenBraven
05DenBraven

Podklad musí byť pred aplikáciou nových hydroizolačných vrstiev súdržný, bez nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody.

Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý námrazou, môže byť mierne vlhký. Podklad je potrebné očistiť od piesku, posypu, lístia a všetkých voľných častí pomocou metly s tvrdými vláknami. Bubliny v asfaltovej krytine je potrebné rozrezať do kríža a podlepiť bitúmenovým lepidlom.

Drobné, nevyplnené miesta v asfaltovom podklade sa musia vyplniť opravnou stierkou. Tá sa nanáša na podklad oceľovým hladidlom v hrúbke vrstvy 2 až 5 mm. Odporúča sa nanášať radšej dve tenšie vrstvy s hrúbkou 2 až 3 mm ako jednu hrubú. Tenšia vrstva umožňuje rovnomerné odparovanie riedidla v celej hrúbke vrstvy.

Opravná stierka sa na vlhký podklad silno vtiera, aby sa aktivovali chemické zlúčeniny zvyšujúce priľnavosť na podklad. Na nasiakavé podklady sa nanesie penetračný náter. Napenetrovaný podklad sa nechá poriadne vyschnúť (12 hodín).

Na pripravený podklad sa nanesie bitúmenové lepidlo na celú šírku nového lepeného asfaltového pásu. Po 15 až 20 minútach sa na lepidlo položí asfaltový pás a dôkladne sa pritlačí. 

01 | Očistenie podkladu
Podklad musí byť pred aplikáciou nových hydroizolačných vrstiev súdržný, bez nečistôt (prach, hrdza), bez ostrých hrán a stojatej vody. Nesmie byť zmrznutý alebo pokrytý námrazou, môže byť mierne vlhký. Podklad sa očistí od piesku, posypu, lístia a všetkých voľných častí pomocou metly s tvrdými vláknami.

02 | Vyplnenie nerovností
Nevyplnené miesta v asfaltovom podklade sa vyplnia opravnou stierkou, ktorá sa nanesie na podklad oceľovým hladidlom v hrúbke vrstvy 2 až 5 mm. Odporúča sa nanášať dve tenšie vrstvy s hrúbkou 2 až 3 mm. Opravná stierka sa na vlhký podklad silno vtiera.

03 | Penetrácia podkladu
Na nasiakavé podklady sa na zvýšenie priľ­navosti nanesie penetračný náter pomocou pokrývačskej kefy alebo štetca. Penetračný náter sa intenzívne votrie na vlhký podklad. Napenetrovaný podklad sa nechá poriadne vyschnúť (12 hodín).

04 | Nanesenie bitúmenového lepidla
Na napenetrovaný podklad sa nanesie bitúmenové lepidlo oceľovým hladidlom na celú šírku nového lepeného asfaltového pásu.

05 | Nalepenie asfaltových pásov
Po 15 až 20 minútach sa na lepidlo položí asfaltový pás a dôkladne sa pritlačí na nanesené lepidlo. Asfaltové pásy sa lepia so vzájomným presahom minimálne 100 mm. Spoje sa po nalepení prestierkujú bitúmenovým lepidlom.

Info o materiáli:

» Bitúmenové lepidlo s prídavkom chemických zlúčenín vylepšujúcich priľnavosť na rôzne podklady s možnosťou použitia na mierne vlhké podklady; náter odolný proti vode, slabým kyselinám, zásadám a agresívnym zlúčeninám obsiahnutým v zemine; len na vonkajšie použitie z dôvodu obsahu rozpúšťadiel

Čo budete potrebovať:

Opravná stierka
Asfaltová opravná stierka DenBit U
spotreba: približne 1,2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg 12,14 €

Strešný bitúmenový tmel
Strešný bitúmenový tmel DenBit Aqua Stop
spotreba: približne 1,2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), plechovka 1 a 3 kg, 3 kg 12,14 €

Penetračný náter
Asfaltový penetračný lak DenBit BR-ALP
spotreba: približne 0,15 až 0,3 kg/m2 (jedna vrstva), plechovka, 4,5, 9 a 19 kg, 4,5 kg 11,27 €
alebo
Asfaltový penetračný lak DenBit ALP 300
spotreba: približne 0,15 až 0,3 kg/m2 (jedna vrstva), plechovka, 4,5 a 9 kg, 9 kg 19,20 €

Bitúmenové lepidlo
Lepidlo na asfaltové pásy za studena DenBit BOND
spotreba: približne 0, 5 až 1 kg/m2 (jedna vrstva 0,5 až 0,9 mm), plastové vedro 5 a 10 kg, 5 kg 7,43 €

Náradie a pomôcky
metla s tvrdými vláknami
stierka
pokrývačská kefa,
oceľové hladidlo
stierka
odlamovací nôž

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Den Braven
FOTO: Den Braven

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 6/2017.