Jednoplášťová plochá strecha (Pracovný postup)

Partneri sekcie:

Jednoplášťová strecha oddeľuje vnútorné prostredie od vonkajšieho len jedným strešným plášťom. Je to vlastne neprevetrávaná plochá strecha (teplá strecha), ktorá medzi tepelnou izoláciou a povlakovou vodotesnou krytinou (hydroizolačnou vrstvou) nemá vzduchovú vrstvu. Tvorí ju nosná strešná konštrukcia, napríklad zo železobetónu, dreva alebo oceľovotrapézových profilov (s parozábranou alebo bez nej), na ktorej je tepelná izolácia a vodotesná krytina.

Skladba vrstiev jednoplášťovej plochej strechy

Skladba vrstiev jednoplášťovej plochej strechy

 1. Železobetónová doska plochej strechy
 2. Betónový spádový poter
 3. Penetračný náter PENETRAL ALP
 4. SBS modifikovaný asfaltovaný pás so sklenenou tkaninou ST LINE elast G200 S40 mineral
 5. Tepelná izolácia Tepelnoizolačné dosky na báze EPS 100, spádové tepelnoizolačné dosky
  na báze EPS 150
 6. Samolepiaci asfaltovaný pás PARAELAST FIX G30
 7. SBS modifikované asfaltované pásy s polyesterovou rohožou ELASTODEK 50 SPECIAL DEKOR
 8. Kotviace skrutky
 9. Atika
 10. Oplechovanie atiky
 11. Klin z minerálnej vlny

Čo budete potrebovať

 • Penetračný náter: PENETRAL ALP, spotreba: približne 0,2 až 0,3 kg/m2 (v závislosti
  od spôsobu použitia), plechová nádoba 9 a 20 kg
 • SBS modifikovaný asfaltovaný pás so sklenenou tkaninou: ST LINE elast G200 S40 mineral
  hrúbka: 4 mm, šírka: 1 000 m, kotúč 7,5 m
 • SBS modifikovaný asfaltovaný pás s hliníkovou vložkou: PARAELAST AL+VS40, hrúbka: 4 mm, šírka: 1 000 mm, kotúč, 7,5 m
 • Samolepiaci asfaltovaný pás: PARAELAST FIX G30, hrúbka: 3 mm, šírka: 1 000 mm, kotúč, 10 m
 • SBS modifikované asfaltované pásy s polyesterovou rohožou: ELASTODEK 50 SPECIAL DEKOR, hrúbka: 5,2 mm, šírka: 1 000 mm, kotúč, 7,5 m
 • Tepelná izolácia: Tepelnoizolačné dosky na báze EPS 100, Spádové tepelnoizolačné dosky na báze EPS 150
 • Plastové teleskopy
 • Kotviace skrutky
 • Náradie a pomôcky: štetka, pokrývačská kefa, plynový horák s piezzo zapaľovačom, ostrý nôž.

Krok 1: Penetrácia podkladu

Na suchý očistený betónový podklad sa nanesie štetkou alebo pokrývačskou kefou celoplošne vrstva penetračného náteru v rovnomernej vrstve. Nechá sa dôkladne zaschnúť (2 až 24 hod.).

01 Penetrácia podkladu
01 Penetrácia podkladu |

Krok 2: Parozábrana

Na napenetrovaný podklad sa nataví prvá vrstva hydroizolácie. Na obytné budovy sa použijú SBS modifikované asfaltované pásy s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny, na strechu nad vlhkou prevádzkou sa použijú SBS modifikované asfaltované pásy s hliníkovou vložkou. Ukladajú sa s presahom min. 100 mm.

02 Parozábrana
02 Parozábrana |

Krok 3: Prvá vrstva tepelnej izolácie

Samolepiace SBS modifikované pásy sa začínajú ukladať od najnižšieho miesta na streche (v tomto prípade od vpustov). Na hydroizolačnú vrstvu sa uložia tepelnoizolačné dosky, ktoré sa mechanicky ukotvia alebo nalepia polyuretánovým lepidlom.

03 Prvá vrstva tepelnej izolácie
03 Prvá vrstva tepelnej izolácie |

Krok 4: Druhá vrstva tepelnej izolácie

Na prvú vrstvu tepelnej izolácie sa uloží druhá vrstva (príp. ďalšie). Ak bude strecha nepochôdzna, uloží sa prvá spodná vrstva tepelnej izolácie z rovných dosiek EPS 100 a vrchná vrstva zo spádových dosiek penového olystyrénu EPS 150 (spád ≥ 3 %).

04 Druhá vrstva tepelnej izolácie
04 Druhá vrstva tepelnej izolácie |

Krok 5: Preväzba tepelnoizolačných dosiek

Tepelnoizolačné dosky sa uložia na väzbu tak, aby nevznikla priebežná škára. Dosky sa medzi sebou zlepia polyuretánovým lepidlom alebo sa mechanicky ukotvia k podkladu. Na suchý povrch tepelnoizolačných dosiek sa nalepia samolepiace asfaltované pásy.

05 Preväzba tepelnoizolačných dosiek
05 Preväzba tepelnoizolačných dosiek |

Krok 6: Samolepiace pásy

Zo spodnej strany samolepiaceho asfaltovaného pásu sa stiahne silikónová ochranná fólia a pás sa za studena nalepí na vrstvu tepelnej izolácie. Pásy sa ukladajú so vzájomným presahom v pozdĺžnom smere približne 100 mm a v priečnom smere približne 150 mm.

06 Samolepiace pásy
06 Samolepiace pásy |