Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 01
Galéria(12)

Strechy: Technológie a inšpirácie

Partneri sekcie:

Okrem inšpiratívnych projektov od nás aj zo zahraničia sa v článku dočítate aj o skúsenostiach s detekciou zatekania plochých striech.

Kedy je iskrová skúška povlakovej krytiny overením tesnosti strechy?

V praxi prevláda názor, že otázka hydroizolačnej tesnosti strešného plášťa je samozrejmosťou. V projektovej fáze sa návrh skladby jednoplášťovej plochej strechy orientuje primárne podľa stavebnej tepelnej techniky alebo podľa vylúčenia kondenzácie.

Ak sa však pozrieme na vlhkostný stav plochej strechy komplexne, prax ukazuje výrazné rozdiely medzi uvažovanými prípustnými hodnotami kondenzovanej vlhkosti a reálnym množstvom vody nachádzajúcim sa v skladbe strechy vplyvom netesností a porušení.

Precízne počítané povolené maximálne množstvo skondenzovanej vodnej pary je v skutočnosti mnohonásobne prekročené v podobe vniknutej vody s výškou hladiny až 80 mm. Strechy majú dnes aj ďalšie funkcie, preto je potrebné venovať pozornosť overovaniu tesnosti povlakovej krytiny ešte pred jej definitívnym zakrytím.

Zložité tvary a kombinácie plochých striech neumožňujú testovanie a overovanie tesnosti zátopovou skúškou. Vegetačné, terasové a štrkové vrstvy nad povlakovou krytinou často „pochovávajú“ skryté netesnosti bez možnosti ich identifikácie.

Každý kus drevenej strešnej konštrukcie zakrivený v troch smeroch je jedinečný a bol vyrobený v Dolomitoch na základe trojdimenzionálnych modelov. 01
Každý kus drevenej strešnej konštrukcie zakrivený v troch smeroch je jedinečný a bol vyrobený v Dolomitoch na základe trojdimenzionálnych modelov. 02
Každý kus drevenej strešnej konštrukcie zakrivený v troch smeroch je jedinečný a bol vyrobený v Dolomitoch na základe trojdimenzionálnych modelov. 03
Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 01
Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 02
Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 03
Technicky náročný detail na streche bol vikier v tvare volského oka. 01
Technicky náročný detail na streche bol vikier v tvare volského oka. 02

Iskrová skúška tesnosti

Je potrebné si uvedomiť, že samotná iskrová skúška neznamená vždy a za každých okolností skúšku tesnosti. Dokonalé fungovanie iskrovej skúšky je podmienené elektricky vodivým podkladom pod kontrolovanou povlakovou krytinou.

Ak je pod povlakovou krytinou nevodivý podklad, napr. suchá geotextília, EPS polystyrén alebo minerálna vlna, uskutočnená skúška nemá výpovednú hodnotu. Pri realizácii novej strechy sú materiály zabudované ako suché, takže vodivosť elektrického prúdu je takmer nemožná.

Po zátopovej skúške novej strechy je skladba strechy nasiaknutá vodou v dôsledku porušenia krytiny, čiže vlhkosť vedie elektrický prúd potrebný na detekciu netesností pri iskrovej skúške. To, čo je na jednej strane „dobré“ z hľadiska realizácie iskrovej skúšky, však na druhej strane znamená ťažko odstrániteľné a zväčša nenávratné poškodenie tepelnoizolačných materiálov vplyvom vlhkosti.

Zabudovanie elektricky vodivých vrstiev pod povlakovú krytinu však nie je bežným postupom projektantov, a práve preto sa pri iskrovej skúške musí zodpovedná osoba spoliehať aspoň na predchádzajúce zrážky, padnutú rosu a na ďalšie iné elektricky vodivé látky, ktoré mohli cez prípadné existujúce netesnosti vniknúť.

Je podstatné uvedomiť si, že ide často o čas. Povlakovú krytinu dokončili len pred dvomi dňami a na stavbe už čaká žeriav na zaštrkovanie.

Iskrová skúška sa v takomto prípade vykonáva v domnienke, že aspoň ranná rosa, prípadne večerný dážď môže overiť niektoré netesnosti. Takéto princípy a podmienky však nespĺňajú kvalitatívne požiadavky na skutočné overenie tesnosti povlakovej krytiny, čo je dôležité predovšetkým pri novostavbách.

Návrh vodivej vrstvy

Je možné konštatovať, že návrh vodivej vrstvy pod povlakovou krytinou v skladbách plochých striech s ďalšími vrstvami nad krytinou je preto kľúčovou úlohou.

Ak sa v projektovej fáze ponechá overenie tesnosti len na zhotoviteľa a skladba neobsahuje pod povlakovou krytinou elektricky vodivú vrstvu, v praxi nastávajú rôzne nechcené situácie, ktoré neprispievajú k spoľahlivosti plochých striech.

Na vytváranie elektricky vodivej vrstvy sa môžu použiť napr. špeciálne hliníkové vystužené a perforované membrány Contrfoil, vodivé geotextílie alebo elektricky vodivé nátery.

Len iskrová skúška nestačí

Z dlhodobých skúseností s detekciou zatekania plochých striech a z expertíznych a odborných skúseností vieme, že detekcia alebo overovanie tesnosti musí zahŕňať oveľa viac ako len kontrolu plochy iskrovou skúškou. Sú to predovšetkým precízne skontrolované všetky vzájomné zvary povlakovej krytiny.

Z tohto hľadiska je najväčším problémom realizácia poistných zálievok mPVC a TPO fólií, ktoré by sa mali vykonávať až po kontrole tesnosti spojov. V opačnom prípade je zálievka na škodu celej bezpečnosti, keď „maskuje“ studený delaminovaný vzájomný spoj povlakovej krytiny.

Iskrová skúška je jednou z viacerých skúšok, ktorá pomáha predísť aj vyriešiť mnoho prípadov zatekania plochých striech. Jej spoľahlivé fungovanie však závisí od spomínaných okrajových podmienok. Je na projektantoch, investoroch aj stavbároch zaistiť vhodné podmienky a postarať sa tak o bezpečnosť, ktorú pod strechou očakávame.

Text: Ing. Stanislav Šutliak, PhD., EPISS

Rodinný dom
Tomčany

Bronzová povrchová úprava keramickej krytiny učarovala majiteľom natoľko, že sa rozhodli zariskovať. Strechu s náročným technickým detailom zhotovili s iným modelom škridly, než sa odporúča. Charakteristickú stredomorskú črtu prepožičiava rodinnému domu neďaleko Martina sedlová strecha s netradičnou povrchovou úpravou.

Južanský vzhľad strechy sa podarilo docieliť pomocou melírovanej keramickej krytiny Mediteran Plus Engoba s bronzovým vzhľadom od spoločnosti Tondach. „S farebnosťou sme veľmi spokojní. Strecha vyzerá stále vynikajúco, aj napriek poveternostným podmienkam, ktoré panujú v našom regióne,“ hovorí investor.

Keramická krytina Mediteran Plus Engoba v sebe spája dizajn s vysokou funkčnosťou. Aj z tohto dôvodu sa investori neobávali riešenia technicky náročného detailu na streche v podobe volského oka. Stavebníci pôvodne uvažovali nad iným modelom škridly, ktorý je vhodnejší na zhotovenie tohto detailu. Táto krytina však nebola k dispozícii v požadovanej farbe.

„Sme prví, kto na tento typ strechy použil túto škridlu. Mali sme veľké šťastie na šikovného pokrývača. Veľmi dôsledne orezával každú jednu škridlu, ktorá sa na oblúk umiestňovala. Nenechávame nič na náhodu, strechu každý rok skontrolujú servisní technici a prípadne vymenia poškodené kusy škridiel,“ hovorí investor.

Majitelia tiež obľubujú veľké vzdušné priestory s dostatkom denného svetla a čerstvého vzduchu. Vzhľadom na hĺbku miestností však bolo potrebné priviesť denné svetlo do interiéru aj cez strechu. Podarilo sa to pomocou šestnástich strešných okien a deviatich svetlovodov.

Technicky náročný detail na streche bol vikier v tvare volského oka. 04
Technicky náročný detail na streche bol vikier v tvare volského oka. |
Zdroj, foto: Tondach

Knižnica vidieckej školy
Maharashtra, India

„Deti majú ku krajine intuitívny vzťah. Keď sme začali rozmýšľať o projekte, hneď sme si predstavili, že budova knižnice bude jednoducho len rozšírením terénu,“ hovoria architekti z ateliéru Sameep Padora & Associates o návrhu Knižnice Maye Somaiyovej pre anglickú strednú školu na okraji mesta.

Po zvážení rôznych stavebných techník vrátane betónových škrupín sa tím rozhodol pre metódu známu ako katalánska klenba. Klenuté povrchy sú vytvorené pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. Komplexné dvojito zakrivené povrchy potrebné na vytvorenie strechy školy sa navrhli pomocou nadstavby 3D modelovacieho programu Rhinoceros.

Digitálna simulácia bola pôvodne vyvinutá na návrh konštrukcií držaných len kompresiou. Softvér Rhino Vault vyvinula skupina Block Research Group na ETH Zürich. Klenutá strecha prekrýva rozľahlý spojitý priestor knižnice s kapacitou viac ako 22 000 kníh.

V medzerách, kde sa strecha dotýka zeme, sú umiestnené malé nádvoria. Strecha presahuje 44 m a pozostáva z troch vrstiev tehál s hrúbkou 32 mm spojených pomocou malty.

Výsledkom je zvlnená strecha, ktorá je dostatočne silná na to, aby bola úplne pochôdzna a zároveň nepotrebovala žiadne vnútorné opory. Denné svetlo sa vlieva do knižnice pomocou zasklených stien, ktoré sú odsadené od okraja previsnutej strešnej konštrukcie, vďaka čomu sú uchránené od najostrejších slnečných lúčov.

Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. 03
Klenutá strecha je vytvorená pozdĺžnym položením tehál na drevenú formu. |
Zdroj, foto: Sameep Padora & Associates

Neprehliadnite: Aká je ideálna strecha na nízkoenergetický dom?

Dom v záhrade
Londýn, Spojené kráľovstvo

Meďou zastrešený pavilón v skrytej mestskej záhrade v strede Londýna je veľmi neobvyklou stavbou. Ide o veľmi netradičné rozšírenie rodinného domu v tradičnej anglickej štvrti. Najviditeľnejším elementom je impozantná medená strecha. Skladá sa z komplexnej drevotrieskovej konštrukcie vyrobenej zo smreka.

Dvojité zakrivenie zakončuje okulus – svetlík. Strecha akoby sa vznášala nad zasklenými stenami obývacej izby, ktoré spájajú interiér domu s okolitou záhradou aj s jej mestským prostredím. Efekt vznášajúcej sa strechy by nebol možný bez komplexného digitálneho navrhovania.

Každý kus drevenej strešnej konštrukcie, zakrivený v troch smeroch, je jedinečný a bol vyrobený v Dolomitoch na základe trojdimenzionálnych modelov. Kusy sa potom priviezli na miesto a v ôsmich úsekoch uložili do finálnej polohy.

„Sú navrhnuté, vymodelované a vyrobené s použitím digitálnych aj manuálnych procesov, ktoré sa vzájomne obohacovali. Intenzita komplexnej drevenej strešnej konštrukcie je v kontraste s jej útulnou domácou veľkosťou.“

Pod prízemným podlažím sú ešte ďalšie dve úrovne. Spálne sú bezprostredne pod zemou, zatiaľ čo veľkorysá obytno-galerijná časť s 10 m dlhým bazénom je až na najnižšej úrovni. Svetlíky sú navrhnuté tak, aby optimalizovali prienik denného svetla do spodných podlaží.

Každý kus drevenej strešnej konštrukcie zakrivený v troch smeroch je jedinečný a bol vyrobený v Dolomitoch na základe trojdimenzionálnych modelov. 01
Každý kus drevenej strešnej konštrukcie zakrivený v troch smeroch je jedinečný a bol vyrobený v Dolomitoch na základe trojdimenzionálnych modelov.  |
Zdroj, foto: Gianni Botsford Architects
Redakčná úprava: Karolína Barényi

Článok  bol uverejnený v časopise ASB 6-7/2019.