ASB Články na tému

múzeum

Kvapkajúca voda, rozpadávajúca sa strecha či prežitá fasáda. Katastrofálny stav Múzea Andyho Warhola bol dlhé roky ignorovaný. Do budovy v Medzilaborciach zatekalo a obrazy kráľa pop-artu museli skryť v depozitároch. A čo je najhoršie, začiatok nutnej rekonštrukcie bol vo hviezdach. Dnes zažíva európsky unikát najlepšie časy za posledné desaťročia – mení sa na poprednú kultúrnu inštitúciu.

Andrej Sárközi -

Jediné európske múzeum Andyho Warhola bolo dlhé roky v katastrofálnom stave. Do budovy v Medzilaborciach zatekalo a obrazy kráľa pop-artu museli skryť v depozitároch. O rekonštrukcii sa hovorilo už roky, financie na obnovu schválila ešte v roku 2019 bývalá vláda. Umelecká obec a návštevníci sa dočkali až dnes – Múzeum Andyho Warhola začína s generálnou rekonštrukciou.

Andrej Sárközi -

Zastretý a zrkadlovou fasádou zjemnený obrys Depotu, nového depozitára pri rotterdamskom múzeu Boijmans Van Beuningen, v sebe ukrýva jednoduchú, fascinujúcu a zároveň novátorskú myšlienku. Inšpirujú sa prácou štúdia MVRDV aj ďalšie múzeá a galérie?

Všedné mestské interiéry dokážu vhodne nastavené intervencie obohatiť o nový level zážitku. Z časovo obmedzených zásahov sa najmä pre ich následnú obľúbenosť stávajú zásahy dlhodobé. Dočasný objekt múzea digitálneho umenia má potenciál tento scenár nasledovať.

Celý názov impozantnej betónovej stavby uprostred portugalských viníc znie Centro de Interpretação do Românico. Slovenské slovo „múzeum“ sa zdá byť na cenami ovenčenú stavbu prikrátke, vhodnejším prekladom je teda interpretačné centrum. Je to galéria, pocta architektúre spred desiatich storočí aj silný komunitný prvok.