Centrum románskeho umenia rozpráva dejiny aj svojou architektúrou

Celý názov impozantnej betónovej stavby uprostred portugalských viníc znie Centro de Interpretação do Românico. Slovenské slovo „múzeum“ sa zdá byť na cenami ovenčenú stavbu prikrátke, vhodnejším prekladom je teda interpretačné centrum. Je to galéria, pocta architektúre spred desiatich storočí aj silný komunitný prvok.

Dedina Lousada v okrese Porto je jednou zo zastávok na portugalskej Románskej ceste – národnom monumente, ktorý spája až 58 stavieb a pamiatok z 11. až 13. storočia. Nachádzajú sa v údoliach riek Tâmega, Sousa a Douro. Vrcholy pomyselného trojuholníka tvoria mestá Porto, Guimarães a vinice Alto Douro Vinhateiro, zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia

Najnovším prírastkom je Centro de Interpretação do Românico. Stavba, dokončená v roku 2018, sa nachádza na hranici dediny. Priamo sa dotýka viníc a zároveň uzatvára námestie Praça das Pocinhas a susedí so záhradami okolo kostola Senhor dos Aflitos, čím tvorí plynulé predĺženie prirodzenej osi mestečka.

Centrum vzniklo ako štartovací bod pre Rota do Românico (Románsku cestu). „Naším zámerom bolo priblížiť návštevníkom románsku architektúru tohto regiónu a jedným z nástrojov sa stala, samozrejme, aj budova samotná,“ vysvetľujú architekti z ateliéru Spaceworkers. Sídlia neďaleko, v mestečku Paredes vzdialenom len 10 kilometrov. Región je ich domovom a nie je to ich prvý dialóg s historickou a sakrálnou architektúrou.

Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia | Zdroj: Fernando Guerra

Pocta

Moderná betónová silueta je v skutočnosti odvodená z románskej architektúry. „Vznikla na základe tvorivých konceptov románskej architektúry tu v severnom Portugalsku. Naším cieľom je vytvoriť prechodný prvok medzi súčasnosťou a vzdialenou minulosťou,“ hovoria architekti.

„V tom základnom, najpriamejšom zmysle naša forma obsahuje princíp jednoty uprostred rozmanitosti. Prejavuje sa v opakovaní a reinterpretovaní objemu v rozmanitých dimenziách. Chceli sme upriamiť pozornosť na bohatý priestorový slovník, ktorý nám raná stredoveká architektúra zanechala a ktorý sa často zaznáva.“

Centrum tvorí sedem samostatných kubusov, voľne usporiadaných okolo centrálneho priestoru. „Vo vzťahu, ktorý sa jednotlivé objemy snažia nadviazať, sme sa pokúsili preskúmať myšlienku vidieckej ulice ako zjednocujúceho prvku a generátora životných skúseností,“ opisujú základnú myšlienku týchto budov autori. „Ulica je spojovací prvok, telo, z ktorého vyrastajú.“ Centrálny priestor je zastrešený zaskleným baldachýnom.

Do každého objemu sa vstupuje samostatne a zážitok veľmi pripomína vstup do kláštora. Jeden z objemov je funkčný, má všetko potrebné zázemie vrátane kaviarne. Ostatné sú tematicky venované jednotlivým expozíciám: Územie a história Portugalska, Stredoveká spoločnosť, Romanesque, Stavitelia, Symbolizmus a farba, Monumenty v čase.

„Vnútri sme sa snažili, aby priestory odrážali trochu monumentality a odkazovali nás na interiér románskych budov, nielen čo sa týka rozsahu, ale aj ich foriem. Každý objem preto v interiéri interpretuje jeden typ stropov používaných v tejto architektúre – striedajú sa rôzne typy klenby, sedlové aj kazetové zastrešenie.“ Všetko v decentnej bielej, ktorá necháva vyniknúť samotný priestor.
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia | Zdroj: Fernando Guerra

Materiály

„Z vonkajšej strany sme sa snažili začleniť prvky, ktoré poukazujú na románsky štýl, ako je strohosť fasád, neprítomnosť otvorov, mierka. Zároveň sú vstupné dvere do budovy aj do jednotlivých kubusov súčasnou interpretáciou typického vstupu, ktorý sa nachádza v mnohých románskych náboženských budovách,“ približujú architekti svoje premýšľanie. Ako základný materiál sa Spaceworkers rozhodli použiť betón, pretože sa domnievajú, že vyjadruje ideály románskej architektúry.
„V minulosti sa románske stavby vyrábali z prvkov dostupných na mieste, v prípade severného Portugalska zo žuly,“ uviedol zakladateľ ateliéru, architekt Rui Dinis. „Betón je kameňom našich dní, a preto sme ho vybrali ako hlavný materiál v tejto budove. Chceme tiež zdôrazniť úspornosť románskych stavieb a chápeme, že odhalený betón je najlepším spôsobom zhmotnenia tejto idey.”
Centrum románskeho umenia
Centrum románskeho umenia | Zdroj: Fernando Guerra

Portugalsko

Múzeum a galéria pokrýva celú zbierku artefaktov, výstavná plocha má rozlohu 650 m2. Súčasťou budovy sú aj reštaurátorské a výskumné dielne, knižnica a bar. Románska cesta nie je lákadlom len pre zahraničných turistov, ale snaží sa vybudovať pocit hrdosti aj v miestnych.
Stavbu iniciovala miestna samospráva v spolupráci so správou Románskej cesty. Celkové náklady dosiahli 1,9 milióna € a na 85 % boli financované z európskych fondov. Rui Dinis dúfa, že všetci, ktorí do nového centra zavítajú, či už do múzea, alebo len na kávu, lepšie porozumejú románskej architektúre a kultúre, ktorá formovala základy národnej identity a presahovala aj ďaleko za hranice Portugalska.
„Je pre nás dôležité, aby budova vytvorila spojenie medzi dneškom a dávnou dobou a aby to návštevník cítil hneď od okamihu, keď prekročí vstupné dvere,“ uzavrel Dinis.

CENTRUM ROMÁNSKEHO UMENIA 

Miesto: Lousada, Portugalsko
Architekt: Rui Dinis, Henrique Marques; Rui Rodrigues, Sérgio Rocha, Rui Miguel, Marco Santos, Mónica Pacheco
Investor: mesto Lousada
Plocha: 1 550 m²
Projekt: 2011 – 2013
Realizácia: 2018

TEXT: Karolína Balášková
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Spaceworkers
FOTO: Fernando Guerra