ASB koláž
Galéria(13)

Múzeum Andyho Warhola získava druhý dych. Pozrite si, ako prebieha rekonštrukcia európskeho unikátu

Kvapkajúca voda, rozpadávajúca sa strecha či prežitá fasáda. Katastrofálny stav Múzea Andyho Warhola bol dlhé roky ignorovaný. Do budovy v Medzilaborciach zatekalo a obrazy kráľa pop-artu museli skryť v depozitároch. A čo je najhoršie, začiatok nutnej rekonštrukcie bol vo hviezdach. Dnes zažíva európsky unikát najlepšie časy za posledné desaťročia – mení sa na poprednú kultúrnu inštitúciu.

V Európe iné múzeum Andyho Warhola nenájdeme. Na východnom Slovensku sa nachádza jedinečná kultúrna inštitúcia, ktorá vznikla vďaka newyorskej nadácii The Andy Warhol Foundation for Visual Arts. Stalo sa tak v roku 1991, keď boli originálne obrazy Andyho Warhola umiestnené v pôvodnej budove kultúrneho domu v Medzilaborciach. 

Stavba ale dlhodobo neplnila funkciu moderného múzea v kontexte reprezentácie svetového umelca so slovenskými koreňmi. Vyše 40-ročná stavba neprešla od jej vzniku žiadnou zásadnejšou rekonštrukciou a v posledných rokoch nezadržateľne chátrala.

Štandardom sa stalo zatekanie zo stropov, v dôsledku čoho museli byť diela Andyho Warhola odinštalované a uskladnené v depozitári. Trpela tiež strecha a funkčnosť budovy podčiarkovala zastaralá fasáda. V takejto budove sa nachádzali obrazy za desiatky miliónov eur.

Múzeum Andyho Warhola pred začiatkom rekonštrukcie - vidieť je schátranú fasádu ako aj zúbožený stav okolia.
Múzeum Andyho Warhola pred začiatkom rekonštrukcie – vidieť je schátranú fasádu ako aj zúbožený stav okolia. | Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

V roku 2019 vznikol zámer budovu zachrániť a vrátiť jej zašlú slávu. Bez peňazí od štátu však bola generálna rekonštrukcia nereálna. Projekt tak nakoniec odsúhlasili aj najvyšší ústavní činitelia a vláda vyčlenila na obnovu 7,1 milióna eur. V priebehu obdobia, kedy sa spracovávala projektová dokumentácia na realizáciu stavby, ale ceny narástli takým spôsobom, že predpokladaná hodnota zákazky radikálne stúpla.

Výdavky projektu sa po verejnom obstarávaní spolu s nákladmi na zabezpečenie stavebného i autorského dozoru vyšplhali na 12,3 milióna eur. Informoval o tom Prešovský samosprávny kraj. Z ministerstva financií sa napokon nevyčlenila pôvodne zmýšľaná suma, ale len 5,1 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj napokon dofinancoval obnovu sumou 7,2 milióna eur.

S realizáciou komplexnej rekonštrukcie sa konečne začalo v apríli roku 2023, keď Prešovský samosprávny kraj oficiálne odovzdal stavenisko zhotoviteľovi a keď sme o rekonštrukcii informovali ako jedno z prvých slovenských médií.

Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - začína sa s montážou oceľovej konštrukcie
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie – začína sa s montážou oceľovej konštrukcie | Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

„Začíname s realizáciou stavby, ktorá má nadregionálny, priam národný charakter. Hovoríme tu o jednom z dvoch svetových múzeí, ktoré má obrovský potenciál pre prezentáciu mesta, kraja i Slovenska. Investícia je významná aj z pohľadu rozvoja regiónu, podporu cestovného ruchu či podnikateľského prostredia,“ povedal Milan Majerský pri spustení stavebných prác ešte v apríli tohto roka. 

Cieľom rekonštrukcie je obnoviť fasádu či vnútorné priestory, vybudovať prístavbu aj nadstavbu vrátane nových schodísk a výťahov. Prestavba múzea prinesie interaktívnosť, aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov.

Prezentácia umenia bude prebiehať aj v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotným objektom. Osobitnou črtou komplexnej obnovy bude oceľová konštrukcia, slúžiaca na umiestnenie multimediálnych nosičov na rôzne predstavenia a expozície.

„Stavba je špecifická technológiami, ktoré sú vo vnútri, aby zabezpečovali chod galérie a adekvátne prostredie pre vzácne diela s ohľadom na bezpečnosť a klimatické požiadavky,” ozrejmil za dodávateľa stavby Slavomír Gmitter, konateľ spoločnosti GMT projekt.

V článku sme priniesli aj vyjadrenie riaditeľa múzea, Martina Cubjaka: „Modernizácia objektu prinesie zásadné rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, exkluzívny priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície. Skelet budovy bude dotvorený responzívnou fasádou, od ktorej sa odvíja celá esencia vizuálu a unikátneho prepojenia exteriéru s interiérom.”

Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - intenzívne stavebné práce prebiehajú aj v interiéri
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie – intenzívne stavebné práce prebiehajú aj v interiéri | Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Podľa riaditeľa pribudnú taktiež výrazne zmodernizované expozičné priestory, bistro, chill out zóna s posedením, pochôdzna strecha s amfiteátrom pre 100 ľudí a interaktívne či multimediálne prvky.

Ako dodal na záver, obrazy sú momentálne dočasne presťahované do detašovaného pracoviska budovy bývalého gymnázia v Medzilaborciach, pričom samotné diela sú zabezpečené v depozitoch. Rekonštrukcia by mala trvať 18 mesiacov, po ktorých získa Slovensko obnovenú dôležitú kultúrnu inštitúciu.

Dnes prešlo vyše polroka a na stavbe sa začínajú črtať prvé výraznejšie úpravy. „Rekonštrukcia Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach napreduje,” nadšene komunikuje Prešovský samosprávny kraj. „Pracuje sa zvonku aj zvnútra. Aktuálne prebieha montáž oceľovej konštrukcie, zatepľovanie fasády, realizácia strešného plášťa, výmena rozvodov i montáž okien. Veľká investičná akcia za 12,3 milióna eur má byť hotová koncom budúceho roka,” dodáva samospráva. 

Ako je možné pozorovať z publikovaných fotografií, oceľová konštrukcia sa stáva v priestore dominantnou a postupne obteká okolo celej budovy. Z interiéru zostal skelet – vybúrané sú priečky, všetky steny sú opracované až na tehlu a v celom priestore dominuje suť, kabeláž i odhalené potrubia a nové konštrukcie. 

V ďalších fázach stavebných prác sa môžeme tešiť aj na nainštalovanie exteriérových multimediálnych obrazoviek, ktoré budú premietať napríklad diela Andyho Warhola či iné prvky. To sa však udeje až na záver rekonštrukcie, rovnako ako natretie konštrukcie antracitovou farbou.

Jedna z obrazoviek má byť podľa vizualizácií nainštalovaná aj na streche budovy s amfiteátrom, kde návštevníkom budú premietané audiovizuálne záznamy pod holým nebom. Táto pochôdzna strecha sa tak s určitosťou stane u verejnosti populárnou. 

Budúca podoba Múzea Andyho Warhola
Budúca podoba Múzea Andyho Warhola | Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Ide o dôležitý míľnik, ktorý bol v minulom desaťročí len v réžii sci-fi. Múzeum Andyho Warhola sa skutočne mení na plnohodnotnú inštitúciu, za ktorú sa už nebudeme musieť hanbiť. Z toho taktiež vyplýva, že rekonštrukciou budovy v Medzilaborciach si polepší okrem celého kraja či samotného mesta aj slovenská kultúra, ktorá nadobudne kvalitnejšie smerovanie. To sa však malo udiať už pred rokmi.

Slovensko totiž nedisponuje takou umeleckou históriou ako iné štáty Európy. O to viac by sme si mali svoje kultúrne dedičstvo vážiť a nenechať ho zájsť do stavu, v akom bola pred rokmi napríklad Slovenská národná galéria v Bratislave a nedávno aj Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Rovnako je ale dôležité, aby kultúru na hradnom kopci riadili kompetentní ľudia s vysokou odbornou kvalifikáciou, rozhľadenosťou, láskou a porozumením. Len vtedy môže Slovensko v tomto smere napredovať, len vtedy môžeme konkurovať okolitým štátom a len vtedy bude Slovensko príkladom pre druhých. Dôvera v rezort kultúry je ale dnes v rozklade, pričom táto téma je minimálne na ďalší článok.

Vizualizácia budúcej podoby Múzea Andyho Warhola (hore) a aktuálny stav rekonštrukcie (dole)
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - začína sa s montážou oceľovej konštrukcie
398587562 651078310538830 7456156967510573255 n 2
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - začína sa s montážou oceľovej konštrukcie
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - intenzívne stavebné práce prebiehajú aj v interiéri
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - intenzívne stavebné práce prebiehajú aj v interiéri
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - intenzívne stavebné práce prebiehajú aj v interiéri
Aktuálny stav objektu počas generálnej rekonštrukcie - intenzívne stavebné práce prebiehajú aj v interiéri

Rekonštrukcia Múzea Andyho Warhola

Lokalita: Medzilaborce, Slovensko
Investor: Prešovský samosprávny kraj / štát
Zhotoviteľ stavby: Swietelsky- Slovakia / GMT projekt
Stav: Realizuje sa
Rozpočet: 12,3 milióna eur
Realizácia: 2023 – 2024