Budúca podoba Múzea Andyho Warhola.
Galéria(5)

Múzeum Andyho Warhola sa dočká vzkriesenia: Schátranú budovu v Medzilaborciach nahradí stavba 21. storočia

Jediné európske múzeum Andyho Warhola bolo dlhé roky v katastrofálnom stave. Do budovy v Medzilaborciach zatekalo a obrazy kráľa pop-artu museli skryť v depozitároch. O rekonštrukcii sa hovorilo už roky, financie na obnovu schválila ešte v roku 2019 bývalá vláda. Umelecká obec a návštevníci sa dočkali až dnes – Múzeum Andyho Warhola začína s generálnou rekonštrukciou.

Súčasný stav Múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach je doslova muzeálny, až zastaraný. Kvapkajúca voda do vedier nie je ničím výnimočným, trpí najmä strecha a zastaralá fasáda podčiarkuje prežitý vizuál i funkčnosť budovy. V Európe však iné múzeum Andyho Warhola nenájdeme, na východnom Slovensku tak dlhodobo chátral európsky unikát s obrazmi za desiatky miliónov eur.

Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu v Spojených štátoch amerických rodine rusínskych prisťahovalcov, pochádzajúcich zo slovenskej dediny Miková. Rokmi sa vypracoval a stal sa celosvetovo úspešným ilustrátorom, fotografom, filmovým tvorcom, producentom, režisérom a najmä výtvarníkom. Vytvoril vyše štyri tisícky diel na plátne, o tisícku viac kresieb a takmer dvadsaťtisíc sieťotlačových diel a ďalšie desiatky tisíc fotografií. Ďalšie obrazy namaľoval aj v spolupráci so Jeanom-Michelom Basquiatom, najznámejším afroamerickým umelcom a fenoménom umeleckej scény 80. rokov. 

Budúca podoba Múzea Andyho Warhola.
Budúca podoba Múzea Andyho Warhola.
Budúca podoba Múzea Andyho Warhola.
Múzeum Andyho Warhola pred začiatkom rekonštrukcie
Poklepanie základného kameňa.

V roku 1968 Andy Warhol prežil pokus o atentát. Zabiť sa ho pokúsila troma výstrelmi z pištole Valeria Solanasová, duševne chorá herečka a feministka. Umelec útok prežil, po zvyšok života však trpel chronickými zdravotnými problémami. Po jeho smrti v roku 1987 za sebou zanechal otrasený umelecký svet, ale aj testament, na základe ktorého vznikla newyorská nadácia The Andy Warhol Foundation for Visual Arts. 

Práve vďaka nadácii v Amerike vzniklo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v slovenských Medzilaborciach v roku 1991. Originálne obrazy boli umiestnené v pôvodnej budove kultúrneho domu, ktorá dlhodobo neplnila funkciu moderného múzea v kontexte reprezentácie diel Andyho Warhola. Dnes už má stavba viac ako 40 rokov, no výraznejšou rekonštrukciou neprešla. V roku 2019 tak vznikol zámer tento unikát zachrániť a vrátiť mu zašlú slávu.

Budúca podoba Múzea Andyho Warhola.
Budúca podoba Múzea Andyho Warhola. | Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Projekt získal aj podporu od štátu, na rekonštrukciu vyčlenila financie bývalá vláda vo výške 7,1 milióna eur. V priebehu obdobia, kedy sa spracúvala projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ceny rástli natoľko, že predpokladaná hodnota zákazky radikálne stúpla.

Výdavky projektu sa po verejnom obstarávaní spolu s nákladmi na zabezpečenie stavebného i autorského dozoru vyšplhali na 12,3 milióna eur. Informuje o tom Prešovský samosprávny kraj. Z ministerstva financií sa napokon vyčlení suma 5,1 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj zafinancuje obnovu sumou 7,2 milióna eur.

„Celý projekt mal pomerne zložitý vývoj, no podstatné je, že sme s krajskými poslancami našli zhodu – toto múzeum si zaslúži výrazný investičný zásah, nielen čiastkové opravy a bežné rekonštrukcie,” vysvetlil predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Rozsiahla modernizácia má priniesť originálnu stavbu, mnohé multimediálne i interaktívne prvky a zatraktívnenie nielen múzea, ale aj regiónu.

S realizáciou komplexnej rekonštrukcie sa tak začalo len pred niekoľkými dňami, keď Prešovský samosprávny kraj oficiálne odovzdal stavenisko zhotoviteľovi. „Začíname s realizáciou unikátnej stavby, ktorá má nadregionálny, priam národný charakter. Hovoríme tu o jednom z dvoch svetových múzeí, ktoré má obrovský potenciál pre prezentáciu mesta, kraja i Slovenska. Investícia je významná aj z pohľadu rozvoja regiónu, podporu cestovného ruchu či podnikateľského prostredia,“ povedal Milan Majerský.

Múzeum Andyho Warhola sa tak konečne dočká jedinečného významu s odkazom na kráľa pop-artu. Obnovou prejde fasáda, vnútorné priestory, vybuduje sa prístavba i nadstavba vrátane nových schodísk a výťahov. Prestavba múzea prinesie interaktívnosť, aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov.

Prezentácia umenia bude prebiehať aj v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotným objektom. Projekt kraj pripravoval v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, zhotoviteľom je po verejnom obstarávaní konzorcium Swietelsky – Slovakia a GMT projekt

Súčasná podoba budovy.
Súčasná podoba budovy. | Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

„Stavba je špecifická technológiami, ktoré sú vo vnútri, aby zabezpečovali chod galérie a adekvátne prostredie pre vzácne diela s ohľadom na bezpečnosť a klimatické požiadavky,” ozrejmil za dodávateľov stavby konateľ spoločnosti Slavomír Gmitter. Osobitnou črtou komplexnej obnovy bude oceľová konštrukcia, slúžiaca na umiestnenie multimediálnych nosičov na rôzne predstavenia a expozície.

„Sme stotožnení s technológiami. Vnímame to ako výzvu, sme ale pripravení zrealizovať to v termíne a bez väčších problémov,“ uzavrel Slavomír Gmitter.

K rekonštrukcii sa vyjadril aj riaditeľ múzea Martin Cubjak: „Modernizácia objektu prinesie zásadné rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, exkluzívny priestor pre vzdelávacie programy až po pútavejšie expozície.

Budúca podoba Múzea Andyho Warhola – pochôdzna strecha s amfiteátrom. Zdroj: Prešovský samosprávny kraj |

Skelet budovy bude dotvorený responzívnou fasádou, od ktorej sa odvíja celá esencia vizuálu a unikátneho prepojenia exteriéru s interiérom.” Podľa neho pribudnú taktiež výrazne zmodernizované expozičné priestory, bistro, chillout zóna s posedením, pochôdzna strecha s amfiteátrom pre 100 ľudí a interaktívne či multimediálne prvky. 

Ako dodal riaditeľ, obrazy sú momentálne dočasne presťahované do detašovaného pracoviska budovy bývalého gymnázia v Medzilaborciach, pričom samotné diela sú zabezpečené v depozitoch. Rekonštrukcia by mala trvať 18 mesiacov, po ktorých získa Slovensko obnovenú dôležitú kultúrnu inštitúciu.

Finálny vzhľad tak bude na základe zverejnených vizualizácií oproti súčasnosti odlišný. Kovová konštrukcia antracitovej farby sa stane dominantným prvkom budúcej stavby, rovnako aj multimediálne obrazovky, premietajúce diela Andyho Warhola či iné prvky. Pochôdzna strecha s amfiteátrom pre stovku ľudí bude nemenej dôležitou súčasťou budovy a už teraz možno predpokladať, že sa stane u verejnosti populárnou.

Projekt má skutočne potenciál stať sa úspešným nielen v slovenskom, ale i celoeurópskom meradle. Obrazy Andyho Warhola si zaslúžia oveľa lepšie priestory a nie zatekajúcu strechu s kvapkami odtekajúcimi do kýblov. 

V kontexte nedávno zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave je dôležité poznamenať, že sa postupne stávame kultúrne vyspelejšou krajinou. Hlavné mesto Slovenska bolo vyše dve desaťročia bez vlastnej národnej galérie (premostenie sa zatvorilo ešte v roku 2001), pričom finálna podoba sa odhalila až na otvorení v decembri roku 2022. Dnes už SNG víta tisíce domácich i zahraničných návštevníkov v zrekonštrovaných priestoroch, ktoré svojou vysokou architektonickou úrovňou dosahujú formát zahraničných galérií. 

V spojení s obnoveným Múzeom Andyho Warhola môže slovenská kultúra nadobudnúť kvalitnejšie smerovanie, to však malo byť určené už pred rokmi. Slovensko totiž nedisponuje takou umeleckou históriou ako napríklad iné štáty Európy. O to viac by sme si mali svoje kultúrne dedičstvo vážiť a nenechať ho zájsť do stavu, v akom boli pred rokmi SNG v Bratislave a aktuálne aj Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Rekonštrukcia Múzea Andyho Warhola

Lokalita: Medzilaborce, Slovensko
Investor: Prešovský samosprávny kraj / štát
Zhotoviteľ stavby: Swietelsky- Slovakia / GMT projekt
Stav: Realizuje sa
Rozpočet: 12,3 milióna eur
Realizácia: 2023 – 2024